Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kód projektu: LO1208
Název projektu: Teoretické aspekty energetického zpracování odpadů a ochrany prostředí před negativními dopady.
Akronym: TEWEP


Příjemce projektu: Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava
Partner projektu: Ostravská univerzita v Ostravě


Název Centra, jehož další činnost má být podpořena: Institut environmentálních technologií
Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: prosinec 2018
Celkové uznané náklady projektu: 149 799 tis. Kč
z toho schválená podpora: 66 859 tis. Kč