Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Projekt se zabývá přípravou nosičových katalyzátorů na bázi směsných oxidů přechodných kovů pro likvidaci těkavých organických látek a oxidů dusíku, které patří mezi rizikové znečišťující látky v ovzduší. Na tvarované keramické a kovové nosiče (monolity a síta) budou nanášeny vrstvy porézních oxidů sloužící k ukotvení aktivních složek a prekurzory směsných oxidů přechodných kovů. Bude sledován vliv materiálu nosiče a metod přípravy na fyzikálně-chemické vlastnosti, aktivitu, selektivitu a stabilitu připravených katalyzátorů; příprava směsných oxidů na tvarovaných nosičích zatím nebyla podrobně zkoumána. Výsledkem projektu budou nové poznatky o přípravě katalyzátorů s aktivní vrstvou směsných oxidů na tvarovaných nosičích s lepší mechanickou a tepelnou stabilitou a sníženým obsahem aktivních složek využitelných při katalytickém spalování těkavých organických látek a rozkladu N2O a NO. Zejména nalezení katalyzátorů pro současný rozklad N2O a NO v nízkoteplotní oblasti (max. 450 °C) je dosud nevyřešený problém.