Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt:

Nové možnosti zpracování a recyklace problematických hutních odpadů jako jsou např. okujové kaly, jemné vysokopecní kaly, konvertorové kaly a odprašky ze suchého čištění spalin za účelem jejich zužitkování jako druhotných surovin při výrobě oceli nebo pro výrobu nových produktů. Zkoušky budou provedeny v laboratorním, poloprovozním (na nových zařízeních) a zejména provozním měřítku s cílem využití těchto surovin přímou recyklací nebo separací jednotlivých složek s jejich následným využitím.


Příjemce: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Řešitel: Ing. Petr Mlčoch

Další účastník projektu: ECOFER s.r.o.
Řešitel: Ing. Milan Raclavský CSc.

Další účastník projektu: VÚHŽ a.s.
Řešitel: Ing. Roman Gabor

Další účastník projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Řešitel: Ing. Jozef Vlček Ph.D.