Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné

1. Nový středněteplotní katalyzátor na bázi oxidů přechodných kovů pro odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné a postup jeho výroby.
2. Stanovení technologických podmínek procesu odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné.
3. Vypracování konkrétní obchodně-technické nabídky včetně strojního návrhu katalytického reaktoru pro provozní podmínky.


Příjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Řešitel: prof. Ing. Lucie Obalová Ph.D.

Další účastník projektu: CHEMOPROJEKT CHEMICALS, s.r.o.
Řešitel: Ing. Jiří Maděra

Další účastník projektu: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel: Ing. Květuše Jirátová CSc.

Další účastník projektu: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie
Řešitel: doc. Ing. František Kovanda CSc.