Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Příprava nanostukturovaných oxidů kovů prostřednictvím extrakčních technik patří mezi nekonvenční způsoby jejich získávání. Využitím předností nadkritických a přetlakových tekutin lze připravit oxidy kovů s výrazně lepšími texturními i strukturními vlastnostmi než konvenční kalcinací. Projekt je zaměřen na studium přípravy různých makroskopických forem (prášků, tenkých vrstev, monolitů) nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi TiO2, CeO2, ZrO2 a ZnO použitím sol-gel metod, termální hydrolýzy a extrakčních technik vyvíjených za účelem vyčištění syntetizovaného kovového oxidu a jeho přímé krystalizace. Vedle extrakce přetlakovou vodou a/nebo nadkritickým/podkritickým metanolem bude testována a v širokém rozmezí experimentálních podmínek optimalizována i extrakce nadkritickým oxidem uhličitým za přídavku modifikátorů (vody a metanolu). Bude studován vliv jednotlivých extrakčních přístupů a experimentálních podmínek na mikrostrukturu připravovaných forem oxidů kovů. Extrahované oxidy kovů budou porovnávány s kalcinovanými analogy. Bude testována jejich fotokatalytická aktivita a toxicita.