Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření tří akčních plánů pro obec Zdiby a města Ústí nad Labem a Mělník. Každá z těchto lokalit bude mít navrženo minimálně 5 opatření na snížení znečištění kvality ovzduší s důrazem na přírodě blízkých. Celkem je tak předpokládáno minimálně 15 opatření. V průběhu projektu se však předpokládá zjištění dalších okolností způsobující znečištění ovzduší, které povedou k dalších navrženým opatřením.

V Ústí nad Labem a Mělníku bylo vybráno podle místních podmínek 5 lokalit, která budou měřeny v topné a netopné sezoně vždy po dobu jednoho měsíce. V obci Zdiby byly vybrány 4 zájmové lokality. Celkem tak bude probíhat měření na 14ti místech. Pomocí těchto měření lze získat relevantní data, která v současné době chybí k detailnímu vyhodnocení kvality ovzduší v místech, která trápí zvýšení koncentrace polutantů v ovzduší.

Hlavním strategickým dokumentem, na který navazuje předkládaný projekt je předběžná verze PZKO 2020+ Zóna Severozápad CZ04, Zóna Střední Čechy CZ02 a Aglomerace Praha CZ01., přičemž cílem projektu je jejich zpřesnění.