Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zásady Doktorské grantové soutěže - stěžejní body

Plánované výstupy: zvýšit a podpořit vědecko-výzkumné aktivity studentů doktorských studijních programů v samostatném výzkumu vedeném pod některým z výzkumných center VŠB-TUO, podpořit mezioborovou spolupráci na interdisciplinární úrovni a akceleraci aplikovaných výsledků s významným mezinárodním impaktem.

Internacionalizace: posílit internacionalizaci a výjezdy doktorandů na zahraniční výzkumná pracoviště, posílit týmové výzkumné aktivity, zajistit přístup k zahraničním technologiím a experimentálním sestavám a publikování dosažených výsledků v mezinárodních autorských kolektivech.

Vzdělávací aktivity: účast na odborných vzdělávacích aktivitách a zároveň odborná školení organizovaná realizačním týmem DGS za účelem získání základních manažerských dovedností:

  • Time management a efektivní práce s časem,
  • prezentační dovednosti,
  • týmová spolupráce, týmové řešení konfliktů, týmové role, Efektivní komunikace (řeč těla, typologie osobnosti),
  • projektové řízení,
  • publikační praxe,
  • základy transferu znalostí a technologií,
  • ochrana duševního vlastnictví.