Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt:

Projekt je zaměřen na spolupráci mezi výzkumnými týmy z Laboratoře heterogenní fotokatalýzy Institutu environmentální technologií, VŠB-TUO a Laboratoří fotoniky oxidových nanosystémů Ústavu povrchové chemie Chuiko, Národní ukrajinská akademie věd (ISC NASU) v oblasti výzkumu fotokatalytické redukce CO2 v přítomnosti podvojných vrstevnatých hydroxidů (LDH) a Cu2O-LDH.


Abstract:

The project is focused on cooperation between research teams from the Laboratory of heterogeneous photocatalysis of Institute of Environmental Technology, VSB-TUO and from the Laboratory of photonics of oxide nanosystems of Institute of Surface Chemistry, Chuiko, National Academy of Sciences of Ukraine (ISC NASU), in the field of research of photocatalytic reduction of CO2 in the presence of doubled layered hydroxides (LDH) and Cu2O-LDH.