Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Projekt je zaměřen na vývoj optimalizované technologie torrefikace pro malé a mobilní jednotky. Tato technologie bude zaměřena na zpracování nízkoenergetických odpadů z potravinářských, rostlinných a živočišných výrob, a přeměnu těchto materiálů na produkty s vyšším energetickým potenciálem.
Torrefikace je řízený proces karbonizace (nízkoteplotní pyrolýzy), při kterém je biomasa (rostlinná nebo živočišná) zahřívána v rozmezí teplot 230 až 340 °C v bezkyslíkatém prostředí nebo za přítomnosti pouze malého množství kyslíku. Díky technologii torrefikace dojde ke snížení vlhkosti, sterilizaci odpadů a současně ke zvýšení jejich energetického potenciálu, což znamená rozšíření využitelnosti různých druhů biologických odpadů jako obnovitelných zdrojů energie.

Abstract

The project is focused on the development of optimized torrefaction technology for small and mobile units. This technology will focus on the processing of low-energy waste from food, plants and animal products and their conversion to the products with a higher combustion heat.
Torrefaction is a controlled carbonization process of biomass. The biomass is heated in the temperature range of 230 to 340 °C in an inert atmosphere or in the presence of a small amount of oxygen. Torrefaction technology reduces moisture, sterilizes waste and at the same time increases its energy potential, which means using of bio-waste as a renewable energy sources.

mpo-logo