Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt:

Předmětem projektu je energetické využití spalitelných částí autovraků tak, aby bylo dosaženo jednak maximální míry využití energ. obsahu odpadu a rovněž minimální produkce znečišťujících látek produkovaných při tomto procesu do ovzduší. Specifické typy a množství aditiv v těchto odpadech, zejména UV stabilizátory a retardéry hoření, mohou bez optimalizace spalovacího procesu a procesu čištění spalin, významně negativně ovlivňovat výstupní charakteristiku a kvalitu emisí.

Abstract:

The aim of the project is the energy utilization of combustible parts of car wrecks in order to achieve maximum level of utilization of energy content of the waste as well as minimum production of pollutants produced in this process and released into the air. Specific types and amounts of additives in these wastes, especially UV stabilizers and flame retardants, can significantly negatively affect the output characteristics and emission quality without combustion process and flue gas cleaning process optimization.

mpo-logo