Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Iontové kapaliny jsou organické soli výrazně iontového charakteru. Jedná se o komerčně zajímavé látky, které bývají vzhledem ke svým příznivým vlastnostem pro životní prostředí (zanedbatelný tlak par) označovány jako „green solvents“ nebo také „green reaction medium“. Cílem projektu je vyvinout technologie výroby vybraných iontových kapalin pro různé aplikace a získat technické a technologické podklady pro zavedení těchto nových progresivních chemických produktů do komerční malotonážní výroby.

Abstract

Ionic liquids are organic salts with strongly ionic character. These commercially interesting substances are due to their favorable properties for the environment (negligible vapor pressure) referred also as "green solvents" or "green reaction medium".The aim of the project is to evolve the production technology of chosen ionic liquids for various applications and to obtain technical and technological materials for implementation these new progressive chemical products to the commercial small-tonnage production.

mpo-logo