Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Hlavní cíl projektu je zaměřen na vývoj nové progresivní technologie určené pro mobilní jednotky termické degradace odpadu a na vývoj samotné demonstrační jednotky. Inovovaná technologie termické degradace bude založena na nových technologických uzlech umožňujících, oproti nyní rozšířené technologii stacionárního lože, zpracovávání variabilní suroviny v rotačním nebo přívratném loži s tangenciálním tokem a teplotou 1100°C. Tento nový systém u mobilních jednotek zaručuje větší účinnost při zneškodňování i obtížně spalitelných odpadů. Současně mobilní jednotka bude osazena novou technologií pro rafinaci spalin optimalizovanou na nařízení Evropské unie EU č.76/2000/EC. Jednotka bude přizpůsobena pro utilizaci odpadního tepla.
New advanced mobile units for thermal degradation of waste

Abstract

Major result of the project is focused on development of new progressive technology suited for mobile incinerator units and also for development
of demonstration unit itself. This innovative technology of thermal waste degradation will be based on new technology parts, such as new rotate combustion part with tangential
flow and high operation temperature 1100°C, which are more suited for wide feedstock variation and ensure higher ability for waste decomposition.
New developed mobile unit will content also a flue gas treatment part optimized for environmental EU law No. 76/2000/EC. Unit will be also suited
for waste heat utilization.