Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Anotace

Průmyslovým výzkumem kinetiky všech technologických uzlů nového postupu rafinace surového kaprolaktamu bez extrakce trichloretylenem, sestávajícího z fyzikálně chemické předúpravy surového kaprolaktamu a koncové vakuové rektifikace na koloně se speciální náplní, získat technické a technologické podklady pro projekci a výstavbu kontinuální čtvrt-provozní nebo poloprovozní rafinační jednotky.

Abstract

To evolve by industrial investigation a new continuous process of caprolactam refining without use of trichlorethylene extraction and to obtain process data to support the design work of a continuous pilot refinery unit.

mpo-logo