Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Cílem projektu „Eliminace emisí z odpadního vzduchu metodou fotochemické oxidace“ je výzkum a aplikace metody pokročilé oxidativní technologie pro rozklad organických (především pachových) látek v odpadních vzdušninách a její následné poloprovozní testování. Pro tyto účely bude vyvinuta a zkonstruována poloprovozní fotochemická jednotka, která bude následně testována v oblasti čištění různých druhů odpadních vzdušnin s obsahem organických sloučenin, zejména ze skupin pachových látek, pocházejících z mnoha odvětví průmyslu a zemědělských provozů, úpraven biologických surovin a odpadů (bioplynové stanice, kompostárny) nebo čistírenských zařízení (ČOV).