Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt:

Emise a pachy vznikající z chovu zvířat jsou nepříjemné, znečišťují životní prostředí a mohou způsobit napjatost mezi producenty a sousedními obyvateli. Je proto nezbytné vyvinout vhodné technologie čištění vzduchu. Jedněmi z pokročilých a slibných technologií pro snižování emisí amoniaku a skleníkových plynů je použití fotokatalýzy, katalýzy a pokročilých oxidačních procesů..