Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pokročilá analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 materiálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze

Hlavním cílem projektu je základní výzkum vztahu mezi (a) přípravou Fe- a lanthanoidy (La-, Nd -) dopovanými TiO2 fotokatalyzátory, (b) jejich optickými, elektronovými, texturními a strukturními vlastnostmi a (c) jejich fotokatalytickou aktivitou ve dvou modelových reakcích, tj. fotokatalytickém rozkladu vodného roztoku amoniaku a alkoholů. K dosažení těchto cílů bylo vydefinováno několik dílčích specifických cílů: (a) pokročilá analýza optických a elektronových vlastností stejně jako jejich vztah k texturním a strukturním vlastnostem, (b) analýza aktivity/ selektivity připravených fotokatalyzátorů ve dvou modelových reakcích, (c) analýza rychlosti fotokatalytické aktivace a tvorby elektron-páru při využití záření odlišné energie, (d) příprava vybraných fotokatalyzátorů ve formě tenkých vrstev a srovnání fotokatalytické aktivity v průtokovém a vsádkovém reaktoru pro odpovídajících materiály, (e) pokročilá analýza komplexního vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi a aktivitou/ selektivitou studovaných fotokatalyzátorů.