Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Iontové kapaliny jsou organické soli výrazně iontového charakteru. Jedná se o komerčně zajímavé látky, které bývají vzhledem ke svým příznivým vlastnostem pro životní prostředí (zanedbatelný tlak par) označovány jako „green solvents“ nebo také „green reaction medium“. Cílem projektu je vyvinout technologie výroby vybraných iontových kapalin pro různé aplikace a získat technické a technologické podklady pro zavedení těchto nových progresivních chemických produktů do komerční malotonážní výroby.