Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Abstrakt

Projekt se zabývá přípravou katalyzátorů na bázi směsných oxidů Co, Mn a Al pro likvidaci oxidu dusnatého bez použití redukčního činidla. Bude sledován vliv přípravy katalyzátorů (metoda přípravy prekurzorů, modifikace promotory ze skupiny alkalických kovů a kovů alkalických zemin, vliv kalcinace) na katalytické vlastnosti pro rozklad NO – aktivitu, selektivitu a stabilitu na základě korelace s jejich fyzikálně chemickými vlastnostmi a poznatcích o reakčním mechanismu. Výsledkem projektu budou nové informace o klíčových parametrech procesu přípravy katalyzátorů ovlivňující katalytickou aktivitu i stabilitu při přímém katalytickém rozkladu NO. Příprava katalyzátorů na bázi směsných oxidů Co, Mn a Al určených pro katalytický rozklad NO dosud nebyla systematicky studována.