Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

GC YL6100 TCD/FID

Analyzátor celkového organického uhlíku RC612

GC/ MSD ; GC 7890 + MSD 5975, Agilent

RTG fluorescenční spektrometr

GC/FID/TCD Agilent GC 7890

Analyzátor porozity metodou fyzikální sorpce

GC/BID/TCD Shimadzu GC Tracera

Analyzátor chemisorpce Autochem II

FTIR ANTERIS, Nicolet + plynová kyveta 10m

Pulzní fotoelektrický spektrometr

HPLC Waters, detektory UV-VIS DAD, fluorescence

RTG difraktometr

HPLC Shimadzu, detektory UV-VIS + fluorescence

AAS AnalytikJena ContrAA 700

UV-VIS spektrometr Specord 250Plus

Surface plasmon resonance imaging

Sestava pro stanovení BSK a CHSK

Izotachoforetický - elektroforetický analyzátor

Zařízení pro sledování objemové stability odpadů

Termogravimetrický analyzátor TGA 701

Lis pro stanovení pevnosti v tlaku a ohybu

Poloautomatický kalorimetr AC 600

Analyzátor hluku CESVA SC-310

Heliový pyknometr

IČ spektrometr s Fourierovou transformací Thermo Nicolet iS10

Pro studenty a výzkumné pracovníky nabízíme využití přístrojového vybavení v režimu otevřeného přístupu
Infrastruktury - logo