Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Společná laboratoř environmentálního inženýrství byla založena partnerskou smlouvou uzavřenou mezi Institutem environmentálních technologií VŠB-TUO a společností TECHEM CZ, s.r.o., Praha v březnu 2014. Účelem je dlouhodobá spolupráce ve výzkumu a vývoji environmentálního inženýrství v odvětvích chemického, hutního, kovozpracujícího, strojírenského průmyslu, energetice a implementace výsledků výzkumných projektů u třetí strany.

Ve Společné laboratoři environmentálního inženýrství jsou v současnosti řešeny tyto projekty:

Projekt:

Eliminace trichlorethylenu z výroby síranu amonného

Poskytovatel: TA ČR Epsilon, č. projektu TH04030008, doba řešení 2019-2022
Hlavní uchazeč: IET, VŠB-TU, Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
Další účastník: SPOLANA a.s., Ing. Martin Čech

Projekt:

Kontinuální rafinace kaprolaktamu

Poskytovatel: TRIO FV40040, doba řešení 2019-2022
Hlavní uchazeč: SPOLANA a.s., Ing. Martin Čech
Další účastník: IET, VŠB-TUO, Ing. Jakub Korpas, Ph.D.


Úspěšně ukončené projekty:

Projekt:

Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru

Poskytovatel: MPO, TRIO č. projektu FV10089, doba řešení 2016-2020
Hlavní uchazeč: VUAB Pharma, a.s., RNDr. Vladimír Kysilka, CSc.
Další účastník: TECHEM CZ, s.r.o., Ing. Milan Maxa
Další účastník: ET, VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

Projekt:

Rafinace surového kaprolaktamu

Poskytovatel: TA ČR, Epsilon č. projektu TH01030104, doba řešení 2015-2018
Řešitel: IET, VŠB-TU Ostrava, prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Spoluřešitel: TECHEM CZ, a.s., Ing. Milan Maxa

SpoLei     techem_cz