Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum v oblasti čištění vod, včetně analytického stanovení kvality povrchových a odpadních vod. Předmětem výzkumu v oblasti čištění vod jsou především adsorpční procesy, fotokatalytické rozklady, membránové děje, aplikace mikrovlnného pole a bioremediační procesy. Výzkum provádíme na modelových roztocích i reálných vodách v laboratorních aparaturách, s využitím materiálů (sorbentů, katalyzátorů) připravovaných s ohledem na odstraňované látky (zejména léčiva a pesticidy). Poskytujeme řešení také pro průmyslové aplikace. V oblasti analytické disponujeme přístrojovým vybavením pro stanovení kovů, iontů, organických polutantů a biologicky aktivních látek, u nichž sledujeme také jejich vzájemné interakce a vliv na organismy přítomné ve vodách (zejména bakterie a rostliny).

Výzkumné činnosti

 • Analýza vzorků pomocí AAS, UV-VIS, ED-XRF, SPRi.
 • Výzkum v oblasti čištění odpadních vod.
 • Testování sorpce z roztoků.
 • Měření a výpočty distribuce dob zdržení.
 • Studium interakcí molekul.
 • Syntéza a rozklad v mikrovlném poli.
 • Výzkum metod detekce polutantů v povrchových a podzemních vodách.
 • Studium propustnosti rigidních membrán pro polutanty přítomné ve vodě.

Základní vybavení

 • AAS contrAA® 700 s grafitovou kyvetou.
 • UV-VIS spektrofotometr Specord 250+.
 • ED-XRF spektrometr SPECTRO Xepos.
 • Surface Plasmon Resonance imaging HORIBA OpenPlex.
 • Mikrovlnná pec Milestone Ethos Up.
 • Shimadzu UHPLC Nexera XR LC-20AD XR, detektory UV-VIS + fluorescence.

Poskytované služby

 • Základní chemické rozbory povrchové a odpadní vody, včetně opticky hustých suspenzí, zakalených vzorků, analýzy vodných výluhů a kalů.
 • Přímá analýza pevných vzorků AAS.
 • Analýza kovů AAS plamenem a kyvetou: Ag, Al, As, Be, Ba, Ca, Cd, Co, Cr(VI), Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn.
 • Nedestruktivní analýza pevných a kapalných vzorků pomocí ED-XRF spektrometrie (simultánní stanovení prvků v rozsahu Na až U).
 • Testování účinnosti čistíren odpadních vod.

Kontakt

Mgr. Martina Vráblová. Ph.D.
e-mail:  martina.vrablova@vsb.cz
Tel.:    00420 597 32 7311

Voda2 ctverec

Voda3 ctverec

Publikační a vědecká činnost

Zpráva

OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Petr MARŠOLEK, Květoslava HRÁDKOVÁ, Martina SIKOROVÁ a Jana STRAKOŠOVÁ. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2019. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Jiří BÍLEK, Pavel BUČEK, Alexandr MARTAUS a Ivan KOUTNÍK. Nanočástice pro úpravu pitné vody. Nanozone, s.r.o., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK a Petr MARŠOLEK. Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru. Neuveden., 2018. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Ivan KOUTNÍK a Pavel LEŠTINSKÝ. Návrh prototypu domovní ČOV. SINEKO Engineering s.r.o., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr PÁNEK, Martina VRÁBLOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED a Kateřina KARÁSKOVÁ. Výzkumná zpráva o řešení projektu č. FV-10089 „Syntéza iontových kapalin v mikrovlnném reaktoru“ v roce 2017. neuveden, 2017. [Detail]
KALOČ, Miroslav, Pavel VDOVIČÍK, Martina VRÁBLOVÁ, Marcel ŠIHOR, Marek VEČEŘ a Ivan KOUTNÍK. Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti Deza, a.s. Valašské Meziříčí. Deza, a.s. Valašské Meziříčí, 2015. [Detail]
KALOČ, Miroslav, Pavel VDOVIČÍK, Martina VRÁBLOVÁ a Dan VRÁBL. Snížení obsahu kyanidů v odpadních vodách produkovaných ve společnosti DEZA a.s. Valašské Meziříčí. Část 2 Měření provedená na biologické laguně Lhotka. Deza, a.s. Valašské Meziříčí, 2015. [Detail]