Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracoviště se zaměřuje na výzkum oxidačních procesů termického zpracování odpadů. Laboratoř je vybavená spalovací pecí na odpad s hodinovou kapacitou zpracování 30 kg odpadů. Spalovací zařízení je doplněno systémem čištění spalin a kompletním kontinuálním i diskontinuálním emisním monitoringem, jak syrových, tak i ošetřených spalin. Konfigurace instalovaných zařízení umožňuje volit širokou variabilitu podmínek prováděných vědeckých pokusů. Výzkumná infrastruktura zajišťuje realizaci experimentů s cílem sledování environmentálních parametrů procesu spalování odpadů a zároveň je možné zkoumat energetické aspekty spalovacích procesů. V rámci nabízených aktivit se pozornost dále soustřeďuje na výzkum vlastností a hodnocení materiálového využití tuhých zbytků po spalování odpadů.

Výzkumné činnosti

  • Zvýšení účinnosti spalovacích procesů za současného snižování negativních dopadů na vnějším prostředí spalování odpadů se specifickými parametry vyhodnocení metodiky pro stanovení tepla pece pro spalování odpadu.

Základní vybavení

  • Periodicky pracující spalovací pec o maximálním jednorázovém množství 100 kg spáleného odpadu v závislosti na měrné hmotnosti spalovaného odpadu. Předpokladem je, že doba spalování tohoto maximálního množství bude cca 6 hodin.
  • Nepřetržitě pracující spalovací pec je opatřená dohořívací komorou s hořáky na zemní plyn a je určena pro nominální kapacitou 30 kg odpadu spálené za hodinu při výhřevnosti 17 MJ.kg-1. Pec umožňuje spalování tuhých i kapalných odpadů.
  • Filtrační jednotka pro čištění spalin suchou metodou. Zařízení je navrženo tak, aby umožňovalo odběr vzorků surových i na různém stupni vyčištěných spalin a umožňovalo tak výzkum a optimalizaci procesu spalování i čištění. Parametry zařízení: hadicová filtrační jednotka s tlakovzdušnou regenerací podle tlakové ztráty i podle času s možností přepínání, filtrační rychlost 13 mm/s, s možností měnit parametry regenerace za provozu.
  • Monitoring znečišťujících látek v odpadních plynech před a po čištění. Koncentrace CO2, O2, CO, NO, NO2, N2O a SO2 mohou být
    monitorovány nepřetržitě, možný je i diskontinuální odběr vzorků spalin pro měření pevných částic, těžkých kovů a dalších složek. Další mobilní zařízení měřící CO2, O2 a CO ve spalinách umožňuje monitorování kvality spalování přímo ve spalovací komoře.

Kontakt

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail: jozef.vlcek@vsb.cz
tel.: 00420 597 32 7308

Spalovna2 ctverec

Spalovna1 ctverec

Článek

MATĚJKA, Vlastimil, Guido PERRICONE, Jozef VLČEK, Ulf OLOFSSON a Jens WAHLSTROM. Airborne Wear Particle Emissions Produced during the Dyno Bench Tests with a Slag Containing Semi-Metallic Brake Pads. Atmosphere. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 11(11), s. nestránkováno. ISSN 2073-4433. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Jozef VLČEK, Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Ivan RUŽIAK, Milada GAJTANSKÁ, Marek VELIČKA, Ondrej BOŠÁK a Hana ŠPAČKOVÁ. On Experimental Thermal Analysis of BMC Mensolite 3100 Aging. Defect and Diffusion Forum. Volume 405. Trans Tech Publications, 2020, 399(1), s. 129-136. ISSN 1012-0386. [Detail]
OVČAČÍKOVÁ, Hana, Jozef VLČEK, Vlastimil MATĚJKA, Jan JUŘICA, Petra MAIEROVÁ a Petr MLCOCH. The Effect of Temperature and Milling Process on Steel Scale Utilized as a Pigment for Ceramic Glaze. Materials. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(8), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Jozef VLČEK, Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Hana ŠPAČKOVÁ, Jiří DAVID, Robert FRISCHER a Ivan RUŽIAK. Effective ecological and cheap heating of dwelling spaces. Sustainability. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 12(1), s. 1-15. ISSN 2071-1050. [Detail]
VLČEK, Jozef, Hana OVČAČÍKOVÁ, Marek VELIČKA, Miroslava KLÁROVÁ, Jiří BURDA, Michaela TOPINKOVÁ, Pavel KOVÁŘ a Karel LANG. Refractory Materials for Thermal Processing of Biomass. InterCeram: International Ceramic Review. Düsseldorf: Expert Fachmedien, 2019, 68(5), s. 28-33. ISSN 0020-5214. [Detail]
BLAHŮŠKOVÁ, Veronika, Jozef VLČEK a Dalibor JANČAR. Study connective capabilities of solid residues from the waste incineration. Journal of Environmental Management. Elsevier, 2019, 231(1. February 2019), s. 1048-1055. ISSN 0301-4797. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Jozef VLČEK, Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Hana ŠPAČKOVÁ, Jiří DAVID, Robert FRISCHER a Ivan RUŽIAK. Effective Ecological and Cheap Heating of Dwelling Spaces. Sustainability. MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(55), s. 20-35. ISSN 2071-1050. [Detail]
ČABANOVÁ, Kristina, Jozef VLČEK, Jana SEIDLEROVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Pavlína PEIKERTOVÁ, Iveta MARTAUSOVÁ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Chemical and phase composition of metallurgical slags and their effects on freshwater green algae. Materials Today: Proceedings. Elsevier, 2018, 5(1), s. S2-S10. ISSN 2214-7853. [Detail]
VLČEK, Jozef, Marek VELIČKA, Miroslava KLÁROVÁ, Jiří BURDA, Hana OVČAČÍKOVÁ, Michaela TOPINKOVÁ a Dalibor JANČAR. Development of parameters of slags from ladle metallurgy during their primary treatment. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018, 1(3), s. 359-368. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Anna KLEGOVÁ, Kateřina KARÁSKOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Alexandr MARTAUS a Jozef VLČEK. Selective non catalytic reduction of NOx by ammonia - Effect of iron additives. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2018, 4(2018), s. 421-429. ISSN 1804-0195. [Detail]
OVČAČÍKOVÁ, Hana, Jozef VLČEK, Miroslava KLÁROVÁ a Michaela TOPINKOVÁ. Metallurgy dusts as a pigment for glazes and engobes. Ceramics International. Elsevier, 2017, 43(10), s. 7789-7796. ISSN 0272-8842. [Detail]
BLAHŮŠKOVÁ, Veronika, Jozef VLČEK, Barbora GRYCOVÁ, Dalibor JANČAR a Marek VELIČKA. EXPERIENCE WITH THE APPLICATION OF REAGENT TO THE HEAT TRANSFER SURFACES OF THE COMBUSTION DEVICE. Polish journal of chemical technology. De Gruyter, 2017, 19(2), s. 1-5. ISSN 1509-8117. [Detail]
BLAHŮŠKOVÁ, Veronika, Barbora GRYCOVÁ, Adrian PRYSZCZ a Jozef VLČEK. Chemical cleaning of the heating surfaces. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 3(3), s. 127-132. ISSN 1804-0195. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Zora KOŠTIALOVÁ JANČÍKOVÁ, Jozef VLČEK a Hana ŠPAČKOVÁ. Prospective sandwich materials for acoustic and thermal insulation. Wulfenia. Landesmuseum Karnten, 2017, 24(1), s. 31-37. ISSN 1561-882X. [Detail]
VLČEK, Jozef, Dalibor JANČAR, Jiří BURDA, Miroslava KLÁROVÁ, Marek VELIČKA a Pavel MACHOVČÁK. Measurement the Thermal Profile of Steelmaking Ladle with Subsequent Evaluation the Reasons of Lining Damage. Archives of Metallurgy and Materials. Polish Academy of Sciences, 2016, 61(1), s. 279-282. ISSN 1733-3490. [Detail]
VLČEK, Jozef, Marek VELIČKA, Dalibor JANČAR, Jiří BURDA a Veronika BLAHŮŠKOVÁ. Modelling of thermal processes at waste incineration. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Taylor & Francis, 2016, 38(23), s. 3527-3533. ISSN 1556-7036. [Detail]
OVČAČÍKOVÁ, Hana, Jozef VLČEK a Mario MACHŮ. Metallurgy waste and its Utilisation. Hutnické listy. Ocelot, 2016, 6(69), s. 63-67. ISSN 0018-8069. [Detail]
VLČEK, Jozef, Romana ŠVRČINOVÁ, Jiří BURDA, Michaela TOPINKOVÁ, Miroslava KLÁROVÁ, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ a Marek VELIČKA. Hydraulic properties of ladle slags. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2016, 55(3), s. 399-402. ISSN 0543-5846. [Detail]
OVČAČÍKOVÁ, Hana, Jozef VLČEK, Tereza KLEČKOVÁ PORODOVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Miroslava KLÁROVÁ, Jiří BURDA, Milan RACLAVSKÝ, R HERMANN a Peter MLČOCH. POSSIBILITIES OF RECYCLING OF OILED SCALE FOR PREPARATION OF PIGMENTS. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2015, 1(4), s. 90-97. ISSN 1338-1660. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jozef VLČEK, Tereza MORAVCOVÁ, Veronika BLAHŮŠKOVÁ a Pavel FOJTÍK. Numerical modeling of batch formation in waste incineration plants. Polish journal of chemical technology. Versita, 2015, 1899-4741(2015-01-31), s. 225-230. ISSN 1509-8117. [Detail]
VLČEK, Jozef, Lucie DRONGOVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Martin VAVRO a Václava TOMKOVÁ. Identification of phase composition of binders from alkali-activated mixtures of granulated blast furnace slag and fly ash. Ceramics - Silikáty. Vysoká škola chemicko technologická, 2014, 58(1), s. 79-88. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jozef VLČEK a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(6), s. 8489-8498. ISSN 0272-8842. [Detail]
JANČAR, Dalibor, Miroslava KLÁROVÁ, Petr TVARDEK, Jozef VLČEK, Pavel HAŠEK a Filip OVČAČÍK. Utilization of casting ladle lining enthalpy for heating gas saving in the course of ladle preheating. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2014, 53(2), s. 159-162. ISSN 0543-5846. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, Hana OVČAČÍKOVÁ, Filip OVČAČÍK, Michaela TOPINKOVÁ a Vlastimil MATĚJKA. SLAGS FROM STEEL PRODUCTION: PROPERTIES AND THEIR UTILIZATION. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2013, 52(3), s. 329-333. ISSN 0543-5846. [Detail]
TOMKOVÁ, Václava, Filip OVČAČÍK, Jozef VLČEK, Hana OVČAČÍKOVÁ, Michaela TOPINKOVÁ, Martin VAVRO a Petr MARTINEC. POTENTIAL MODIFICATION OF HYDRATION OF ALKALI ACTIVATED MIXTURES FROM GRANULATED BLAST FURNACE SLAG AND FLY ASH. Ceramics - Silikáty. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2012, 56(2), s. 168-176. ISSN 0862-5468. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Petra MATĚJKOVÁ, Pavel KOVÁŘ, Jozef VLČEK, Jan PŘIKRYL, Petr ČERVENKA, Zdenek LACNÝ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Metakaolinite/TiO2 composite: Photoactive Admixture for Building Materials Based on Portland Cement Binder. Construction and Building Materials. London: Elsevier, 2012, 35( 6), s. 38-44. ISSN 0950-0618. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jozef VLČEK a Petra MATĚJKOVÁ. Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite precursor. Materials letters. Amsterdam: Elsevier, 2012, 80(August), s. 158-161. ISSN 0167-577X. [Detail]
VLČEK, Jozef, Petr MARTINEC a Václava TOMKOVÁ. STRUSKY Z VÝROBY ŽELEZA A OCELI A JEJICH OBJEMOVÁ STABILITA. Stavební obzor. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Stavební fakulta, 2012, 21(5), s. 177-187. ISSN 1210-4027. [Detail]
VLČEK, Jozef, Jiří FIEDOR, Kateřina STEPKOVÁ, Barbora GRYCOVÁ a Karel OBROUČKA. Mathematical model for optimization of input batch of polymeric wastes into gasification units. 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011 (1.-3. díl). Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2011, 11(3), s. 467-473. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VAVRO, Martin, Jana BOHÁČOVÁ, Pavel MEC, Václava TOMKOVÁ, Jozef VLČEK a Stanislav STANĚK. Alkalicky aktivované stavební hmoty na bázi vysokopecní strusky a nestandardního kameniva. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2.), s. 89-96. ISSN 1213-1962. [Detail]
VAVRO, Martin, Jana BOHÁČOVÁ, Pavel MEC, Václava TOMKOVÁ, Jozef VLČEK a Stanislav STANĚK. Alkali-Activated Building Materials Based on Blast Furnace Slag and Non-Standard Aggregates. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Civil engineering series. Warsaw: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 11(2), s. 1-8. ISSN 1213-1962. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ a Hana ELEKOVÁ. Lehčené materiály na bázi vysokopecní strusky a elektrárenského popílku. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2009, 25(2), s. 5-10. ISSN 1210-2520. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, Petra BÁBKOVÁ a Martin VAVRO. Alkali-activated composites based on slags from iron and steel metallurgy. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2009, 4(48), s. 223-227. ISSN 0543-5846. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, Petra BÁBKOVÁ a Martin VAVRO. Alkali-activated composites based on slags from iron and steel metallurgy. Metalurgija. Zagreb: Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2009, 4(48), s. 223-227. ISSN 0543-5846. [Detail]
VLČEK, Jozef, Karel OBROUČKA a Tereza MORAVCOVÁ. Hodnocení energetické účinnosti spaloven odpadu. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2009, 2009(2), s. 74-79. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
VLČEK, Jozef, Karel OBROUČKA a Tereza MORAVCOVÁ. Hodnocení energetické účinnosti spaloven odpadu. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2009, 2009(2), s. 74-79. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
VLČEK, Jozef, Hana ELEKOVÁ, Petra BÁBKOVÁ a Václava TOMKOVÁ. Properties of lightweight materials on the base of blast furnace slag evaluation. Czasopismo techniczne. Krakow: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008, 105(2), s. 157-163. ISSN 0011-4561. [Detail]
OBROUČKA, Karel a Jozef VLČEK. Požadavky na spalovny odpadů z pohledu BREF dokumentu. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2008, 9(2), s. 22-23. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
OBROUČKA, Karel a Jozef VLČEK. Požadavky na spalovny odpadů z pohledu BREF dokumentu. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2008, 9(2), s. 22-23. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
VLČEK, Jozef a Karel OBROUČKA. Metodika hodnocení energetické účinnosti termoprocesních zařízení. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(5), s. 397-403. ISSN 1335-1532. [Detail]
VLČEK, Jozef, Tereza PORODOVÁ, Vladimír ČABLÍK a Žaneta SZURMANOVÁ. Aplikace železitých pigmentů za účelem zlepšení barevnosti keramického střepu. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2007, 23(5), s. 4-8. ISSN 1210-2520. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, Pavel HAŠEK a Tereza PORODOVÁ. Lehčené hmoty na bázi strusek ze zpracování kovonosných odpadů. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2006, 12(1), s. 425-429. ISSN 1335-1532. [Detail]
DRONGOVÁ, Lucie, Václava TOMKOVÁ, Pavel HAŠEK, Jozef VLČEK a Milan RÁCLAVSKÝ. Možnosti využití strusek po redukci kovonosných odpadů. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2006, 12(1), s. 85-89. ISSN 1335-1532. [Detail]
VLČEK, Jozef, Václava TOMKOVÁ, M RACLAVSKÝ, Pavel HAŠEK a Tereza PORODOVÁ. Využití kovonosných odpadů z výroby oceli k přípravě stavebních hmot. Keramický zpravodaj. Praha: Silikátový svaz, 2006, 22(5), s. 8-12. ISSN 1210-2520. [Detail]
OBROUČKA, Karel a Jozef VLČEK. Možnosti optimalizácie tepelných režimov spalovacích pecí na odpad. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Acta Metallurgica Slovaca - TU Košice, ÚMV SAV Košice, 2005, 11(1), s. 378-384. ISSN 1335-1532. [Detail]
VLČEK, Jozef a Karel OBROUČKA. Optimalizácia tepelných procesov spaľovania odpadov. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2005, 11(1), s. 378-384. ISSN 1335-1532. [Detail]
OBROUČKA, Karel a Jozef VLČEK. Tepelná práce spalovacích pecí na odpad. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2005, 7(10), s. 30-32. ISSN 1212-7779. [Detail]
OBROUČKA, Karel a Jozef VLČEK. Tepelná práce spalovacích pecí na odpad. Odpadové fórum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2005, 2005(4), s. 1-1. ISBN N. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jozef VLČEK, Jiří FIEDOR a Jaroslav FERKOVIČ. Provozní ověření optimalizace skladby vsázky pro spalovny odpadů s kontejnerovým uskladněním. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada vědecko-výzkumných ústavů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, LI(1), s. 39-53. ISSN 1801-5514. [Detail]
VLČEK, Jozef a Karel OBROUČKA. The resources of the waste incinerator thermal work optimization. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada vědecko-výzkumných ústavů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, LI(1), s. 99-116. ISSN 1801-5514. [Detail]

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Studium pojivových schopností tuhých zbytků po spalování odpadů
(Study connective capabilities of solid residues from the waste incineration)
Ing. Veronika Blahůšková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv granulometrické skladby hlinitokřemičitých surovin na funkční vlastnosti tvarových žárovzdorných materiálů
(Particle size distribution of Al2O3 – SiO2 raw materials influence on functional properties of shape ceramic products)
Bc. Martin Bača prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Využití strusek z výroby oceli v elektrické obloukové peci a z pánvové metalurgie
(Slag utilization from steel production in electric arc furnace and from ladle metallurgy)
Bc. Vladimír Polášek prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Modifikování hydratačních dějů alkalicky aktivovaných pojiv
(Modification of hydration processes of alkali activated binders)
Ing. Michaela Topinková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Objemová stabilita metalurgických strusek
(Volume stability of metallurgical slag)
Ing. Monika Hawliczková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Zpracování jemnozrnných odpadů z energetiky a metalurgie
(The Treatment of the Fine Granular from the Metallurgy and Energetics Industry)
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tenkovrstvé povrchy keramických materiálů
(Thin layer surface of ceramics materials )
Ing. Barbora Janíková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Metody zkoušení vlastností tvarových žárovzdorných keramických výrobků
(Methods for the testing of the properties of shaped refractory materials)
Bc. Olga Kyvalská prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Aplikace žárovzdorných keramických materiálů v kyslíkovém konvertoru
(Ceramic refractory materials applied in basic oxygen furnace)
Ing. Karel Soukal prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Hydrokeramika jako alternativní nízkoenergetický pojivový systém
(Hydroceramic as Alternative Low Energy Binder System)
Ing. Petra Matějková, Ph.D. prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Hodnocení jakosti dinasových výrobků pro koksárenské baterie
(Evalution of quality of silica brick for coke furnaces)
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Návrh složení a ověření funkčních vlastnosti glazur a engob na bázi oxidu železitého z odpadních kalů
(Composition proposal and evolution of properties glazes and engobes on the base iron oxide from waste sludge)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Tvorba solidifikační směsi popílku a odprašků z výroby oceli
(Development of solidification mixture of fly ash and waste dust from steel production)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová
Termická stabilita pojiv na bázi metalurgických strusek
(Thermic Stability of Binders on the Basis of Metallurgical Slags)
Ing. Lucie Drongová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Disertační

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Odpady ve zdravotnických zařízeních a jejich dopady na životní prostředí
(Wastes from Health-care Facilities and Their Environment Impact)
Bc. Šárka Bončková prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Zpracování vedlejších produktů z výroby koksu
(Processing of Co-Products from Coke Production )
Bc. Jaroslav Palička prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Lehčené materiály na bázi metalurgických strusek
(Light - weight Materials based on the Metalurgical Slags)
Bc. Petr Parák prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Materiálové využití odpadních plastů
(Waste Plastic Materials Utilization )
Bc. Michal Huf prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Žárovzdorné keramické materiály v sekundární metalurgii oceli
(Refractory Materials in Secondary Metallurgy of Steel)
Bc. Pavel Penc prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Bakalářská
Výzkum vybraných vlastností lehčených materiálů na bázi metalurgických strusek
(Selected Properties of Light – Weight Materials on The Basis of Metallurgy Slag Researched)
Bc. Sabina Herzánová prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D. Diplomová