Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů se zabývá přípravou a optimalizací přípravy různých typů nanostrkuturovaných materiálů (např. oxidů kovů, uhlíkatých materiálů) v různých makroskopických formách, zejména pro fotokatalytický a katalytický rozklad organických polutantů v životním prostředí a fotokatalytické snižování skleníkových plynů. Nanostrukturované prášky, tenké vrstvy či monolity jsou připravovány nejen využitím známých konvenčních metod, ale jsou vyvíjeny a optimalizovány i nové nekonvenční postupy přípravy či zpracování (např. s využitím superkritických a podkritických tekutin). Studium příprav a jejich optimalizace spočívá ve formě základního výzkumu, kdy je sledován vliv jednotlivých kroků přípravy či zpracování či vliv vstupní suroviny/chemického prekursoru na fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného materiálu, a v jejich důsledku na fotokatalytickou či katalytickou účinnost. V rámci laboratoře jsou rovněž připravovány uhlíkaté sorbenty využitím mikrovlnné pyrolýzy, které jsou charakterizovány prostřednictvím fyzisorpce. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, vedle poznatků z oblasti materiálového inženýrství jsou významně využívány poznatky z oblasti anorganické chemie, fyzikální chemie, fyziky pevných látek, fotochemie, organické technologie, environmetálního a chemického inženýrství.

Výzkumné činnosti

 • Příprava práškových, katalyticky aktivních materiálů metodami sol-gel, srážením a spolusrážením.
 • Příprava katalyticky aktivních tenkých filmů (tloušťky řádově desítky až stovky nanometrů) metodami sol-gel a dip-coating.
 • Příprava materiálů na bázi nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů vysokoteplotní kalcinací s využitím podkritických (přetlakových) a superkritických tekutin.

Základní vybavení

 • Vysokotlaká laboratorní linka pro práci s podkritickými a superkritickými tekutinami, vybavená vysokoteplotními patronami různých objemů.
 • Laboratorní potřeby a míchačky pro přípravy vzorků.
 • Zařízení pro nanášení tenkých vrstev.
 • Pece na sušení a kalcinace vzorků.
 • Vysokotlaký lis.
 • Ultrazvuková čistička.
 • Měření tenkých vrstev – NanoCalc – Ocean Optics
 • Optovláknový spektrometr – DH-mini + Flame – měření UV-VIS – Ocean Optics

Poskytované služby

 • Příprava různých makroskopických forem nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů využitím podkritických a superkritických tekutin.
 • Stanovení specifického povrchu a pórovité mezo- a mikrostruktury pevných látek fyzisorpcí dusíku i dalších plynů, realizované na plně automatizovaném fyzisorpčním zařízení s vakuem až do p/p0=10-9. Interpretace naměřených výsledků.
 • Testování fotokatalytické aktivity připravených materiálů a její korelace s mikrostrukturou materiálů.

Kontakt

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
e-mail: lenka.matejova@vsb.cz
tel.: 00420 597 32 7310

nano ctverec

nano1_ctverec

Publikační a vědecká činnost

Článek

VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana MADEJOVÁ, Amer INAYAT, Lenka MATĚJOVÁ, Michal RITZ, Alexandr MARTAUS a Pavel LEŠTINSKÝ. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2020, 192(JUL 2020), s. nestránkováno. ISSN 0169-1317. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Martin RELI, Michal VAŠTYL, Květoslava HRÁDKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic oxidation of methyl Tert-Butyl ether in presence of various phase compositions of TiO2. Catalysts. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(1), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lada DUBNOVÁ, Libor ČAPEK, Dana DVORANOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI a Kamila KOČÍ. Successful immobilization of lanthanides doped TiO2 on inert foam for repeatable hydrogen generation from aqueous ammonia. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(5), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Ivan KOUTNÍK, Lenka MATĚJOVÁ a Marek VEČEŘ. A Case Study of Waste Scrap Tyre-Derived Carbon Black Tested for Nitrogen, Carbon Dioxide, and Cyclohexane Adsorption. Molecules. MDPI Open Access Publishing, 2020, 25(4445), s. 1-14. ISSN 1420-3049. [Detail]
DUBNOVÁ, Lada, Magdalena ZVOLSKÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Piotr KUSTROWSKI, Kamila KOČÍ a Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol-water solution over N-La/TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2019, 469(3), s. 879-886. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Anna KLEGOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a Dagmar FRIDRICHOVÁ. Must the Best Laboratory Prepared Catalyst Also Be the Best in an Operational Application?. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(2), s. 160. ISSN 2073-4344. [Detail]
VALLADARES, C., J.F. CRUZ, Lenka MATĚJOVÁ, E. HERRERA, M.M. GÓMEZ, J.L. SOLIS, Karel SOUKUP, Olga ŠOLCOVÁ a G.J.F. CRUZ. Study of the adsorption of dyes employed in the food industry by activated carbon based on residual forestry. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2019, 1173(1), s. 012009. ISSN 1742-6588. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK, Alexandr MARTAUS a Martin KORMUNDA. The effect of Zr loading in Zr/TiO 2 prepared by pressurized hot water on its surface, morphological and photocatalytic properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Dordrecht: Springer Netherlands, 2019, 90(2), s. 369-379. ISSN 0928-0707. [Detail]
RAMAKANTH, Illa, Radek JEŠKO, Robin SILBER, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Marek KOLENČÍK, Jaromír PIŠTORA a Jaroslav HAMRLE. Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 117(September 2019), s. 96-102. ISSN 0025-5408. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Adrian PRYSZCZ, Lenka MATĚJOVÁ a Pavel LEŠTINSKÝ. Influence of activating reagents on the porous structure of activated carbon. Chemical Engineering Transactions. The Italian Association of Chemical Engineering, 2018, 70(1), s. 1897-1902. ISSN 2283-9216. [Detail]
CRUZ, Gerardo Juan Francisco, Minna PIRILÄ, Lenka MATĚJOVÁ, Kaisu AINASSAARI, Jose Luis SOLIS, Radek FAJGAR, Olga ŠOLCOVÁ a Riitta L. KEISKI. Two Unconventional Precursors to Produce ZnCl2-Based Activated Carbon for Water Treatment Applications. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2018, 41(8), s. 1649-1659. ISSN 0930-7516. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jakub STAROSTKA, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol over La/TiO2 materials. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), s. 34818-34825. ISSN 0944-1344. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Helena DROBNA, Lada DUBNOVÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Libor ČAPEK. Nd/TiO2 Anatase-Brookite Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Methanol. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2018, 6(3), s. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI a Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), s. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
SAJFRTOVÁ, Marie, Marie CERHOVÁ, Věra JANDOVÁ, Vladislav DŘÍNEK, Stanislav DANIŠ a Lenka MATĚJOVÁ. The effect of type and concentration of modifier in supercritical carbon dioxide on crystallization of nanocrystalline titania thin films. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 133(March), s. 211-217. ISSN 0896-8446. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK a Ladislav SVOBODA. Crystallization of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide by pressurized hot water and its effect on microstructural properties and photoactivity. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 141(November), s. 39-48. ISSN 0896-8446. [Detail]
CERHOVÁ, Marie, Lenka MATĚJOVÁ, Věra JANDOVÁ, Stanislav DANIŠ, Vladislav DŘÍNEK a Marie SAJFRTOVÁ. Preparation of nanocrystalline TiO2 monoliths by using modified supercritical carbon dioxide. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 137(July), s. 93-100. ISSN 0896-8446. [Detail]
CRUZ, Gerardo Juan Francisco, Lenka KUBOŇOVÁ, Dorian Yasser AGUIRRE, Lenka MATĚJOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Erik CEGMED, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Monica Marcela GOMEZ a Lucie OBALOVÁ. Activated carbons prepared from a broad range of residual agricultural biomass tested for xylene abatement in gas phase. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. American Chemical Society, 2017, 5(3), s. 2368-2374. ISSN 2168-0485. [Detail]
RELI, Martin, Marcin KOBIELUSZ, Lenka MATĚJOVÁ, Stanislav DANIŠ, Wojciech MACYK, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA a Kamila KOČÍ. TiO2 Processed by pressurized hot solvents as a novel photocatalyst for photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 391(1), s. 282-287. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Tereza BRUNÁTOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Titanium and zirconium-based mixed oxides prepared by using pressurized and supercritical fluids: On novel preparation, microstructure and photocatalytic properties in the photocatalytic reduction of CO2. Catalysis Today. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 287(JUN 13-17, 2016), s. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lenka MATĚJOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ, Tomáš STRAŠÁK, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Molecular Dimensions and Porous Structure of Activated Carbons for Sorption of Xylene and Isooctane. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2017, 40(1), s. 6-17. ISSN 0930-7516. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Zdenek MATEJ, Stanislav DANIS, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2. Chemické listy. Chemické listy, 2017, 111(10), s. 667-672. ISSN 0009-2770. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Barbora GRYCOVÁ, Adrian PRYSZCZ, Alexandr MARTAUS a Lenka MATĚJOVÁ. Hydrogen production from microwave catalytic pyrolysis of spruce sawdust. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. New York: Elsevier Science, 2017, 124(March), s. 175-179. ISSN 0165-2370. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lenka MATĚJOVÁ, Hana SEZIMOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Jaroslav LANG. Nanostructured TiO2 and ZnO prepared by using pressurized hot water and their eco-toxicological evaluation. Journal of Nanoparticle Research. Singapur: Springer, 2017, 19(6), s. 198. ISSN 1388-0764. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG, Ivana TROPPOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Libor CAPEK, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Investigation of low Ce amount doped-TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic N2O decomposition and CO2 reduction. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2017, 84(1), s. 158-168. ISSN 0928-0707. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Lukáš POLÁCH, Jaroslav LANG, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Stanislav DANIS, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ a Kamila KOČÍ. Novel TiO2 prepared from titanyl sulphate by using pressurized water processing and its photocatalytic activity evaluation. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(November), s. 30-46. ISSN 0025-5408. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Jan ENDRES a Stanislav DANIŠ. Novel synthesis of ZrxTi1-xOn mixed oxides using titanyl sulphate and pressurized hot and supercritical fluids, and their photocatalytic comparison with sol-gel prepared equivalents. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(1), s. 95-103. ISSN 0025-5408. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka a Zdenek MATEJ. Nanostructured ZrO2 synthesized by using pressurized and supercritical fluids-Its structural and microstructural evolution and thermal stability. The Journal of supercritical fluids. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 128(květen), s. 182-193. ISSN 0896-8446. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), s. 46-54. ISSN 1804-0195. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Jaroslav LANG a Lenka MATĚJOVÁ. Optimization of pressurized water and pressurized/supercritical methanol processing of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide designed for mitigation of model dye Acid orange 7-polluted water. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), s. 64-76. ISSN 1804-0195. [Detail]
PIRILÄ, Minna, Gerardo Juan Francisco CRUZ, Kaisu AINASSAARI, Monica Marcela GOMEZ, Lenka MATĚJOVÁ a Riitta Laura KEISKI. Adsorption of As(V), Cd(II) and Pb(II), in Multicomponent Aqueous Systems using Activated Carbons. Water Environment Research. Water Environment Federation, 2017, 89(9), s. 846-855. ISSN 1061-4303. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Marcel ŠIHOR, Nela AMBROŽOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Ladislav SVOBODA, P. KUŚTROWSKI, Michal RITZ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Novel TiO2/C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Reduction of CO2 and for Photocatalytic Decomposition of N2O. Journal of Physical Chemistry A. Washington: American Chemical Society, 2016, 120(43), s. 8564-8573. ISSN 1089-5639. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Andrzej KOTARBA, Piotr KUSTROWSKI, Alice HOSPODKOVA a Lucie OBALOVÁ. Optimization of cerium doping of TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and photocatalytic decomposition of N2O. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2016, 78(3), s. 550-558. ISSN 0928-0707. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Monika CIESLAROVÁ, Zdeněk MATĚJ, Stanislav DANIŠ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG a Vlastimil MATĚJKA. Microstructure, Optical and Photocatalytic Properties of TiO2 Thin Films Prepared by Chelating-Agent Assisted Sol-Gel Method. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(1), s. 504-514. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SAJFRTOVÁ, Marie, Marie CERHOVÁ, Vladislav DŘÍNEK, Stanislav DANIŠ a Lenka MATĚJOVÁ. Preparation of nanocrystalline titania thin films by using pure and water-modified supercritical carbon dioxide. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2016, 117(1), s. 289-296. ISSN 0896-8446. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalytic decomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 178(7.10.2014), s. 108-116. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, s. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK a Jeffrey C.S. WU. Preparation, characterization and photocatalytic performance of TiO2 prepared by using pressurized fluids in CO2 reduction and N2O decomposition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2015, 76(26 July 2015), s. 621-629. ISSN 0928-0707. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Kamila KOČÍ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic hydrogen formation from ammonia in an aqueous solution over Pt-enriched TiO2-ZrO2 photocatalyst. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2015, 15(9), s. 6833-6839. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Tereza BRUNÁTOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Microstructure-performance study of cerium-doped TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic mitigation of N2O. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9217–9231. ISSN 0922-6168. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Tereza BRUNÁTOVÁ a Stanislav DANIŠ. TiO2–CeO2 prepared by using pressurized and supercritical fluids: effect of processing parameters and cerium amount on (micro)structural and morphological properties. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9243-9257. ISSN 0922-6168. [Detail]
DANIŠ, Stanislav, Zdeněk MATĚJ, Lenka MATĚJOVÁ a Michal KRUPKA. Determination of the thickness of polycrystalline thin films by using X-ray methods. Thin Solid Films. Elsevier Science SA, 2015, 591(September), s. 215-218. ISSN 0040-6090. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Lucie OBALOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI a Andrzej KOTARBA. Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2014, 152–153(25 June 2014), s. 172-183. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ondřej KOZÁK, Libor ČAPEK, Václav VALEŠ, Martin RELI, Petr PRAUS, Klára ŠAFÁŘOVÁ, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2014, 158-159(October 2014), s. 410-417. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), s. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
MATĚJ, Zdeněk, Andrea KADLECOVÁ, Miloš JANEČEK, Lenka MATĚJOVÁ, Milan DOPITA a Radomír KUŽEL. Refining bimodal microstructure of materials with MSTRUCT. Powder Diffraction. International Centre For Diffraction Data, 2014, 29(S2), s. S35-S41. ISSN 0885-7156. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), s. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
SMOLÁKOVÁ, Lucie, Šárka BOTKOVÁ, Libor ČAPEK, Peter PRIECEL, Agnieszka SOŁTYSEK, Martin KOUT a Lenka MATĚJOVÁ. Precursors of active Ni species in Ni/Al2O3 catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane. Chinese Journal of Catalysis. Beijing: Science China Press, 2013, 34(10), s. 1905-1913. ISSN 0253-9837. [Detail]