Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř přípravy nanostrukturovaných materiálů se zabývá přípravou a optimalizací přípravy různých typů nanostrkuturovaných materiálů (např. oxidů kovů, uhlíkatých materiálů) v různých makroskopických formách, zejména pro fotokatalytický a katalytický rozklad organických polutantů v životním prostředí a fotokatalytické snižování skleníkových plynů. Nanostrukturované prášky, tenké vrstvy či monolity jsou připravovány nejen využitím známých konvenčních metod, ale jsou vyvíjeny a optimalizovány i nové nekonvenční postupy přípravy či zpracování (např. s využitím superkritických a podkritických tekutin). Studium příprav a jejich optimalizace spočívá ve formě základního výzkumu, kdy je sledován vliv jednotlivých kroků přípravy či zpracování či vliv vstupní suroviny/chemického prekursoru na fyzikálně-chemické vlastnosti připraveného materiálu, a v jejich důsledku na fotokatalytickou či katalytickou účinnost. V rámci laboratoře jsou rovněž připravovány uhlíkaté sorbenty využitím mikrovlnné pyrolýzy, které jsou charakterizovány prostřednictvím fyzisorpce. Charakter výzkumu je silně interdisciplinární, vedle poznatků z oblasti materiálového inženýrství jsou významně využívány poznatky z oblasti anorganické chemie, fyzikální chemie, fyziky pevných látek, fotochemie, organické technologie, environmetálního a chemického inženýrství.

Výzkumné činnosti

 • Příprava práškových, katalyticky aktivních materiálů metodami sol-gel, srážením a spolusrážením.
 • Příprava katalyticky aktivních tenkých filmů (tloušťky řádově desítky až stovky nanometrů) metodami sol-gel a dip-coating.
 • Příprava materiálů na bázi nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů vysokoteplotní kalcinací s využitím podkritických (přetlakových) a superkritických tekutin.

Základní vybavení

 • Vysokotlaká laboratorní linka pro práci s podkritickými a superkritickými tekutinami, vybavená vysokoteplotními patronami různých objemů.
 • Laboratorní potřeby a míchačky pro přípravy vzorků.
 • Zařízení pro nanášení tenkých vrstev.
 • Pece na sušení a kalcinace vzorků.
 • Vysokotlaký lis.
 • Ultrazvuková čistička.
 • Měření tenkých vrstev – NanoCalc – Ocean Optics
 • Optovláknový spektrometr – DH-mini + Flame – měření UV-VIS – Ocean Optics

Poskytované služby

 • Příprava různých makroskopických forem nanostrukturovaných oxidů přechodných kovů a lanthanoidů využitím podkritických a superkritických tekutin.
 • Stanovení specifického povrchu a pórovité mezo- a mikrostruktury pevných látek fyzisorpcí dusíku i dalších plynů, realizované na plně automatizovaném fyzisorpčním zařízení s vakuem až do p/p0=10-9. Interpretace naměřených výsledků.
 • Testování fotokatalytické aktivity připravených materiálů a její korelace s mikrostrukturou materiálů.

Kontakt

Ing. Lenka Matějová, Ph.D.
e-mail: lenka.matejova@vsb.cz
tel.: 00420 597 32 7310

nano ctverec

nano1_ctverec

Publikační a vědecká činnost

Článek

VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana MADEJOVÁ, Amer INAYAT, Lenka MATĚJOVÁ, Michal RITZ, Alexandr MARTAUS a Pavel LEŠTINSKÝ. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2020, 192(JUL 2020), s. nestránkováno. ISSN 0169-1317. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lada DUBNOVÁ, Libor ČAPEK, Dana DVORANOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI a Kamila KOČÍ. Successful immobilization of lanthanides doped TiO2 on inert foam for repeatable hydrogen generation from aqueous ammonia. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(5), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
JANKOVSKÁ, Zuzana, Marek VEČEŘ, Ivan KOUTNÍK a Lenka MATĚJOVÁ. A Case Study of Waste Scrap Tyre-Derived Carbon Black Tested for Nitrogen, Carbon Dioxide, and Cyclohexane Adsorption. Molecules. MDPI Open Access Publishing, 2020, 25(4445), s. 1-14. ISSN 1420-3049. [Detail]
DUBNOVÁ, Lada, Magdalena ZVOLSKÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Piotr KUSTROWSKI, Kamila KOČÍ a Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol-water solution over N-La/TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2019, 469(3), s. 879-886. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Anna KLEGOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Kateřina PACULTOVÁ a Dagmar FRIDRICHOVÁ. Must the Best Laboratory Prepared Catalyst Also Be the Best in an Operational Application?. Catalysts. MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(2), s. 160. ISSN 2073-4344. [Detail]
VALLADARES, C., J.F. CRUZ, Lenka MATĚJOVÁ, E. HERRERA, M.M. GÓMEZ, J.L. SOLIS, Karel SOUKUP, Olga ŠOLCOVÁ a G.J.F. CRUZ. Study of the adsorption of dyes employed in the food industry by activated carbon based on residual forestry. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2019, 1173(1), s. 012009. ISSN 1742-6588. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK, Alexandr MARTAUS a Martin KORMUNDA. The effect of Zr loading in Zr/TiO 2 prepared by pressurized hot water on its surface, morphological and photocatalytic properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Dordrecht: Springer Netherlands, 2019, 90(2), s. 369-379. ISSN 0928-0707. [Detail]
RAMAKANTH, Illa, Radek JEŠKO, Robin SILBER, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Marek KOLENČÍK, Jaromír PIŠTORA a Jaroslav HAMRLE. Structural, magnetic, optical, and magneto-optical properties of CoFe2O4 thin films fabricated by a chemical approach. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2019, 117(September 2019), s. 96-102. ISSN 0025-5408. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Adrian PRYSZCZ, Lenka MATĚJOVÁ a Pavel LEŠTINSKÝ. Influence of activating reagents on the porous structure of activated carbon. Chemical Engineering Transactions. The Italian Association of Chemical Engineering, 2018, 70(1), s. 1897-1902. ISSN 2283-9216. [Detail]
CRUZ, Gerardo Juan Francisco, Minna PIRILÄ, Lenka MATĚJOVÁ, Kaisu AINASSAARI, Jose Luis SOLIS, Radek FAJGAR, Olga ŠOLCOVÁ a Riitta L. KEISKI. Two Unconventional Precursors to Produce ZnCl2-Based Activated Carbon for Water Treatment Applications. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2018, 41(8), s. 1649-1659. ISSN 0930-7516. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jakub STAROSTKA, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol over La/TiO2 materials. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), s. 34818-34825. ISSN 0944-1344. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Helena DROBNA, Lada DUBNOVÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Libor ČAPEK. Nd/TiO2 Anatase-Brookite Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Methanol. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2018, 6(3), s. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI a Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), s. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
SAJFRTOVÁ, Marie, Marie CERHOVÁ, Věra JANDOVÁ, Vladislav DŘÍNEK, Stanislav DANIŠ a Lenka MATĚJOVÁ. The effect of type and concentration of modifier in supercritical carbon dioxide on crystallization of nanocrystalline titania thin films. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 133(March), s. 211-217. ISSN 0896-8446. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK a Ladislav SVOBODA. Crystallization of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide by pressurized hot water and its effect on microstructural properties and photoactivity. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 141(November), s. 39-48. ISSN 0896-8446. [Detail]
CERHOVÁ, Marie, Lenka MATĚJOVÁ, Věra JANDOVÁ, Stanislav DANIŠ, Vladislav DŘÍNEK a Marie SAJFRTOVÁ. Preparation of nanocrystalline TiO2 monoliths by using modified supercritical carbon dioxide. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2018, 137(July), s. 93-100. ISSN 0896-8446. [Detail]
CRUZ, Gerardo Juan Francisco, Lenka KUBOŇOVÁ, Dorian Yasser AGUIRRE, Lenka MATĚJOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Erik CEGMED, Anna WACH, Piotr KUSTROWSKI, Monica Marcela GOMEZ a Lucie OBALOVÁ. Activated carbons prepared from a broad range of residual agricultural biomass tested for xylene abatement in gas phase. ACS Sustainable Chemistry and Engineering. American Chemical Society, 2017, 5(3), s. 2368-2374. ISSN 2168-0485. [Detail]
RELI, Martin, Marcin KOBIELUSZ, Lenka MATĚJOVÁ, Stanislav DANIŠ, Wojciech MACYK, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA a Kamila KOČÍ. TiO2 Processed by pressurized hot solvents as a novel photocatalyst for photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 391(1), s. 282-287. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Tereza BRUNÁTOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Titanium and zirconium-based mixed oxides prepared by using pressurized and supercritical fluids: On novel preparation, microstructure and photocatalytic properties in the photocatalytic reduction of CO2. Catalysis Today. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 287(JUN 13-17, 2016), s. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lenka MATĚJOVÁ, Lenka KUBOŇOVÁ, Tomáš STRAŠÁK, Soňa ŠTUDENTOVÁ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Molecular Dimensions and Porous Structure of Activated Carbons for Sorption of Xylene and Isooctane. Chemical Engineering and Technology. Wiley-VCH, 2017, 40(1), s. 6-17. ISSN 0930-7516. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Zdenek MATEJ, Stanislav DANIS, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2. Chemické listy. Chemické listy, 2017, 111(10), s. 667-672. ISSN 0009-2770. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Barbora GRYCOVÁ, Adrian PRYSZCZ, Alexandr MARTAUS a Lenka MATĚJOVÁ. Hydrogen production from microwave catalytic pyrolysis of spruce sawdust. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. New York: Elsevier Science, 2017, 124(March), s. 175-179. ISSN 0165-2370. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Lenka MATĚJOVÁ, Hana SEZIMOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Pavlína PEIKERTOVÁ a Jaroslav LANG. Nanostructured TiO2 and ZnO prepared by using pressurized hot water and their eco-toxicological evaluation. Journal of Nanoparticle Research. Singapur: Springer, 2017, 19(6), s. 198. ISSN 1388-0764. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG, Ivana TROPPOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Libor CAPEK, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Investigation of low Ce amount doped-TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic N2O decomposition and CO2 reduction. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2017, 84(1), s. 158-168. ISSN 0928-0707. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Lukáš POLÁCH, Jaroslav LANG, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Stanislav DANIS, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ a Kamila KOČÍ. Novel TiO2 prepared from titanyl sulphate by using pressurized water processing and its photocatalytic activity evaluation. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(November), s. 30-46. ISSN 0025-5408. [Detail]
LANG, Jaroslav, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Jan ENDRES a Stanislav DANIŠ. Novel synthesis of ZrxTi1-xOn mixed oxides using titanyl sulphate and pressurized hot and supercritical fluids, and their photocatalytic comparison with sol-gel prepared equivalents. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(1), s. 95-103. ISSN 0025-5408. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka a Zdenek MATEJ. Nanostructured ZrO2 synthesized by using pressurized and supercritical fluids-Its structural and microstructural evolution and thermal stability. The Journal of supercritical fluids. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 128(květen), s. 182-193. ISSN 0896-8446. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), s. 46-54. ISSN 1804-0195. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Jaroslav LANG a Lenka MATĚJOVÁ. Optimization of pressurized water and pressurized/supercritical methanol processing of Zr0.1Ti0.9On mixed oxide designed for mitigation of model dye Acid orange 7-polluted water. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), s. 64-76. ISSN 1804-0195. [Detail]
PIRILÄ, Minna, Gerardo Juan Francisco CRUZ, Kaisu AINASSAARI, Monica Marcela GOMEZ, Lenka MATĚJOVÁ a Riitta Laura KEISKI. Adsorption of As(V), Cd(II) and Pb(II), in Multicomponent Aqueous Systems using Activated Carbons. Water Environment Research. Water Environment Federation, 2017, 89(9), s. 846-855. ISSN 1061-4303. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Marcel ŠIHOR, Nela AMBROŽOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Ladislav SVOBODA, P. KUŚTROWSKI, Michal RITZ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Novel TiO2/C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Reduction of CO2 and for Photocatalytic Decomposition of N2O. Journal of Physical Chemistry A. Washington: American Chemical Society, 2016, 120(43), s. 8564-8573. ISSN 1089-5639. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Andrzej KOTARBA, Piotr KUSTROWSKI, Alice HOSPODKOVA a Lucie OBALOVÁ. Optimization of cerium doping of TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and photocatalytic decomposition of N2O. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2016, 78(3), s. 550-558. ISSN 0928-0707. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Monika CIESLAROVÁ, Zdeněk MATĚJ, Stanislav DANIŠ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG a Vlastimil MATĚJKA. Microstructure, Optical and Photocatalytic Properties of TiO2 Thin Films Prepared by Chelating-Agent Assisted Sol-Gel Method. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(1), s. 504-514. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SAJFRTOVÁ, Marie, Marie CERHOVÁ, Vladislav DŘÍNEK, Stanislav DANIŠ a Lenka MATĚJOVÁ. Preparation of nanocrystalline titania thin films by using pure and water-modified supercritical carbon dioxide. Journal of supercritical fluids. Elsevier, 2016, 117(1), s. 289-296. ISSN 0896-8446. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalytic decomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 178(7.10.2014), s. 108-116. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, s. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK a Jeffrey C.S. WU. Preparation, characterization and photocatalytic performance of TiO2 prepared by using pressurized fluids in CO2 reduction and N2O decomposition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2015, 76(26 July 2015), s. 621-629. ISSN 0928-0707. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Kamila KOČÍ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic hydrogen formation from ammonia in an aqueous solution over Pt-enriched TiO2-ZrO2 photocatalyst. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2015, 15(9), s. 6833-6839. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Tereza BRUNÁTOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Microstructure-performance study of cerium-doped TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic mitigation of N2O. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9217–9231. ISSN 0922-6168. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Tereza BRUNÁTOVÁ a Stanislav DANIŠ. TiO2–CeO2 prepared by using pressurized and supercritical fluids: effect of processing parameters and cerium amount on (micro)structural and morphological properties. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9243-9257. ISSN 0922-6168. [Detail]
DANIŠ, Stanislav, Zdeněk MATĚJ, Lenka MATĚJOVÁ a Michal KRUPKA. Determination of the thickness of polycrystalline thin films by using X-ray methods. Thin Solid Films. Elsevier Science SA, 2015, 591(September), s. 215-218. ISSN 0040-6090. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Lucie OBALOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI a Andrzej KOTARBA. Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2014, 152–153(25 June 2014), s. 172-183. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ondřej KOZÁK, Libor ČAPEK, Václav VALEŠ, Martin RELI, Petr PRAUS, Klára ŠAFÁŘOVÁ, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2014, 158-159(October 2014), s. 410-417. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), s. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
MATĚJ, Zdeněk, Andrea KADLECOVÁ, Miloš JANEČEK, Lenka MATĚJOVÁ, Milan DOPITA a Radomír KUŽEL. Refining bimodal microstructure of materials with MSTRUCT. Powder Diffraction. International Centre For Diffraction Data, 2014, 29(S2), s. S35-S41. ISSN 0885-7156. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), s. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
SMOLÁKOVÁ, Lucie, Šárka BOTKOVÁ, Libor ČAPEK, Peter PRIECEL, Agnieszka SOŁTYSEK, Martin KOUT a Lenka MATĚJOVÁ. Precursors of active Ni species in Ni/Al2O3 catalysts for oxidative dehydrogenation of ethane. Chinese Journal of Catalysis. Beijing: Science China Press, 2013, 34(10), s. 1905-1913. ISSN 0253-9837. [Detail]

Závěrečné práce

2020/2021

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Optimalizace přípravy uhlíkatých materiálů ze zemědělské biomasy v mikrovlnném poli
(Optimization of preparation of carbon-based materials from agricultural biomass in microwave field)
Petra Cichoňová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation and characterization of oxides based on Ti, La and N by using pressurized hot and supercritical fluids for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lucie Jarolímová Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava nanostrukturovaného TiO2 využitelného pro snižování znečištění životního prostředí
(Preparation of nanostructured TiO2 for mitigation of environmental pollution)
Bc. Lukáš Polách Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská
Příprava nanostrukturovaných oxidů kovů na bázi titanu a ceru pomocí přetlakových a superkritických tekutin
(Preparation of nanostructured titanium and cerium-based oxides by using pressurized and supercritical fluids)
Bc. Barbora Skurčáková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Diplomová

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Příprava tenkých vrstev oxidu titaničitého a jejich charakterizace.
(Preparation of the titanium dioxide thin films and their characterization. )
Ing. Monika Hawliczková Ing. Lenka Matějová, Ph.D. Bakalářská