Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je vybavena pro výzkum procesů čištění odpadních plynů fotokatalytickými postupy a pro analýzu plynných směsí. Laboratoř se zabývá studiem účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého (v kapalné i plynné fázi), fotokatalytickým rozkladem oxidu dusného, fotokatalytickým štěpením vody v přítomnosti methanolu a odbouráváním methyl-terc-butyletheru (MTBE) z vody. Rovněž se věnuje výzkumu kinetiky fotokatalytických reakcí a pokročilých oxidačních procesů pro čištění odpadních plynů. Laboratoř je vybavena vsádkovými fotokatalytickými reaktory s různou geometrií pro reakce v plynné i kapalné fázi, průtočným reaktorem pro testování fotokatalytických reakcí v plynné fázi, plynovým chromatografem (GC), fotoelektrochemickým spektrometrem, Kelvinovou sondou a poloprovozní jednotkou pro pokročilé oxidační procesy. Laboratoř nabízí testování fotokatalyzátorů ve formě prášků, tenkých filmů a nanesených na nosiči pro reakce v plynné i kapalné fázi a testování fotokatalyticky aktivních materiálů pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197.

Výzkumné činnosti

 • Studium účinnosti fotokatalyzátorů pro fotokatalytický rozklad N2O, fotokatalytický rozklad methanolu (v kapalné fázi) a pro fotokatalytickou redukci CO2 (v kapalné i v plynné fázi).
 • Výzkum kinetiky fotokatalytických reakcí.
 • Pokročilé oxidační procesy pro čištění odpadních plynů.

Základní vybavení

 • Vsádkové experimentální reaktory (5 různých geometrií) pro reakce v plynné a kapalné fázi, použité UV záření s vlnovou délkou 254 nm, 365 nm a 400 nm.
 • Průtočný fotoreaktor pro testování reakcí v plynné fázi.
 • Plynové chromatografy s detektory TCD/BID.
 • Photocurrent, Kelvinova sonda.
 • Integrační sféra pro stanovení IPCE.
 • Poloprovozní jednotka pro pokročilé oxidační procesy.

Poskytované služby

 • Testování práškových fotokatalyzátorů pro reakce v plynné i kapalné fázi.
 • Testování fotokatalyzátorů - tenkých filmů - pro reakce v plynné i kapalné fázi.
 • Testování fotokatalyzátorů v tenké vrstvě - pro reakce v plynné fázi podle ČSN ISO 22197.

Členové výzkumného týmu

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Ing. Martin Reli, Ph.D.
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D.
Ing. Beatriz Trindade, Ph.D.
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Ing. Tomáš Prostějovský
Ing. Alena Kulišťáková
Ing. Rudolf Ricka

Kontakt na vedoucí týmu

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7309   

Fotokatalyza

PPV_2013 čtverec

Článek

IHNATIUK, Daryna, Vasyl VOROBETS, Marcel ŠIHOR, Claudia TOSSI, G. A. KOLBASOV, Nataliia SMIRNOVA, Ilkka TITTONEN, A. M. EREMENKO, Kamila KOČÍ a Olga LINNIK. Photoelectrochemical, photocatalytic and electrocatalytic behavior of titania films modified by nitrogen and platinum species. Applied Nanoscience. 2021, s. 1-13. ISSN 2190-5509. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Miroslava FILIP EDELMANNOVÁ, Libor ČAPEK, Christian SCHIMPF, Mykhaylo MOTYLENKO, David RAFAJA a Kamila KOČÍ. Photocatalytic water splitting over CeO2/Fe2O3/Ver photocatalysts. Energy Conversion and Management. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, 238(June), s. nestránkováno. ISSN 0196-8904. [Detail]
PROSTĚJOVSKÝ, Tomáš, Martin RELI, Radim ŽEBRÁK, Tereza KONEČNÁ, Frederico SALVADORES, Milagros M. BALLARI a Kamila KOČÍ. Advanced oxidation processes for elimination of xylene from waste gases. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2021, 407(15 February 2021), s. nestránkováno. ISSN 1010-6030. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Van H. DANG, Miroslava EDELMANNOVÁ, Martin RELI a J.C.S. WU. Photocatalytic reduction of CO2 using Pt/C3N4 photocatalyts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2020, 503(2), s. 1-10. ISSN 0169-4332. [Detail]
TODOROVA, Nadia, Ilias PAPAILIAS, Tatiana GIANNAKOPOULOU, Nikolaos IOANNIDIS, Nikos BOUKOS, Panagiotis DALLAS, Miroslava EDELMANNOVÁ, Martin RELI, Kamila KOČÍ a Christos TRAPALIS. Photocatalytic H-2 Evolution, CO2 Reduction, and NOx Oxidation by Highly Exfoliated g-C3N4. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(10), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Martin RELI, Michal VAŠTYL, Květoslava HRÁDKOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic oxidation of methyl Tert-Butyl ether in presence of various phase compositions of TiO2. Catalysts. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(1), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
SALVADORES, Federico, Martin RELI, Orlando M ALFANO, Kamila KOČÍ a Maria de los Milagros BALLARI. Efficiencies Evaluation of Photocatalytic Paints Under Indoor and Outdoor Air Conditions. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2020, 8, s. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ a Radim ŽEBRÁK. Degradation of ammonia from gas stream by advanced oxidation processes. Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, 2019(12), s. nestránkováno. ISSN 1093-4529. [Detail]
LI, Xin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Pengwei HUO a Kamila KOČÍ. Fabrication of highly stable CdS/g-C3N4 composite for enhanced photocatalytic degradation of RhB and reduction of CO2. Journal of materials science. Vídeň: Springer, 2020, 2019(12), s. 3299-3313. ISSN 0022-2461. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lada DUBNOVÁ, Libor ČAPEK, Dana DVORANOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI a Kamila KOČÍ. Successful immobilization of lanthanides doped TiO2 on inert foam for repeatable hydrogen generation from aqueous ammonia. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(5), s. nestránkováno. ISSN 1996-1944. [Detail]
ALWIN, Emilia, Kamila KOČÍ, Robert WOJCIESZAK, Michal ZIELINSKI, Miroslava EDELMANNOVÁ a Mariusz PIETROWSKI. Influence of High Temperature Synthesis on the Structure of Graphitic Carbon Nitride and Its Hydrogen Generation Ability. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2020, 13(12), s. 1-19. ISSN 1996-1944. [Detail]
RELI, Martin, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jiří PAVLOVSKÝ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of N2O over g-C3N4/BiVO4 composite. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2019, 469(5), s. 181-191. ISSN 0169-4332. [Detail]
DUBNOVÁ, Lada, Magdalena ZVOLSKÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Piotr KUSTROWSKI, Kamila KOČÍ a Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol-water solution over N-La/TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2019, 469(3), s. 879-886. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Tereza BAJCAROVÁ, Michal RITZ, Jiří PAVLOVSKÝ a Petr PRAUS. Photocatalytic Decomposition of N2O by Using Nanostructured Graphitic Carbon Nitride/Zinc Oxide Photocatalysts Immobilized on Foam. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2019, 9(9), s. 1-13. ISSN 2073-4344. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ a Radim ŽEBRÁK. Degradation of Styrene from Waste Gas Stream by Advanced Oxidation Processes. Clean - Soil, Air, Water. New York: Wiley, 2019, 47(8), s. 1-9. ISSN 1863-0650. [Detail]
WU, Zhiqing, Nela AMBROŽOVÁ, Eftekhari EHSAN, Nikhil ARAVINDAKSHAN, Wentai WANG, Qilin WANG, Shanqing ZHANG, Kamila KOČÍ a Qin LI. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using TiO2 nanowires-intercalated reduced graphene oxide composite membrane under low power UV light. Emergent Materials. Springer, 2019, 2(3), s. 303-311. ISSN 2522-5731. [Detail]
PRAUS, Petr, Jaroslav LANG, Alexandr MARTAUS, Ladislav SVOBODA, Vlastimil MATĚJKA, Martin KORMUNDA, Marcel ŠIHOR, Martin RELI a Kamila KOČÍ. Composites of BiVO4 and g-C3N4: Synthesis, Properties and Photocatalytic Decomposition of Azo Dye AO7 and Nitrous Oxide. Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials. Springer, 2019, 29(4), s. 1219-1234. ISSN 1574-1443. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ a Kamila KOČÍ. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(11), s. neuvedeno. ISSN 1996-1944. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Alexandr MARTAUS, Kamila KOČÍ, Martin KORMUNDA a Petr PRAUS. Composites g-C3N4 and BiOIO3 for photocatalytic decomposition of N2O. Materials Science in Semiconductor Processing. Elsevier, 2019, 100(September 2019), s. 113-122. ISSN 1369-8001. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Michal RITZ, Kamila KOČÍ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Comparable study of vermiculites from four commercial deposits prepared with fixed ceria nanoparticles. Applied Clay Science. Elsevier, 2018, 151(january), s. 164-174. ISSN 0169-1317. [Detail]
EDELMANNOVÁ, Miroslava, Kuan-Yu LIN, Jeffrey C. S. WU, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK a Kamila KOČÍ. Photocatalytic hydrogenation and reduction of CO2 over CuO/ TiO2 photocatalysts. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 454(10), s. 313-318. ISSN 0169-4332. [Detail]
TROPPOVÁ, Ivana, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Michal RITZ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Unconventionally Prepared TiO2/g-C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Nitrous Oxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 430(2), s. 335-347. ISSN 0169-4332. [Detail]
AMBROŽOVÁ, Nela, Martin RELI, Marcel ŠIHOR, Piotr KUSTROWSKI, Jeffrey C. S. WU a Kamila KOČÍ. Copper and Platinum Doped Titania for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2018, 430(2), s. 475-487. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jakub STAROSTKA, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Martin RELI, Helena DROBNÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Libor ČAPEK. Photocatalytic decomposition of methanol over La/TiO2 materials. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), s. 34818-34825. ISSN 0944-1344. [Detail]
RELI, Martin, Ladislav SVOBODA, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of N2O over g-C3N4/WO3 photocatalysts. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), s. 34839-34850. ISSN 0944-1344. [Detail]
TASBIHI, Minoo, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK a Reinhard SCHOMAECKER. Photocatalytic reduction of carbon dioxide over Cu/TiO2 photocatalysts. Environmental Science and Pollution Research. Tokio: Springer, 2018, 25(35), s. 34903-34911. ISSN 0944-1344. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Ivana TROPPOVÁ, Martin RELI, Lenka MATĚJOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Helena DROBNA, Lada DUBNOVÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI a Libor ČAPEK. Nd/TiO2 Anatase-Brookite Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Methanol. Frontiers in Chemistry. Lausanne: Frontiers, 2018, 6(3), s. nestránkováno. ISSN 2296-2646. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Miroslava EDELMANNOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Helena DROBNÁ, Anna ROKICINSKA, Piotr KUSTROWSKI, Dana DVORANOVA a Libor ČAPEK. Photocatalytic hydrogen production from methanol over Nd/TiO2. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2018, 366(10), s. 55-64. ISSN 1010-6030. [Detail]
TASBIHI, Minoo, Kamila KOČÍ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Martin RELI a Reinhard SCHOMAECKER. Pt/TiO2 photocatalysts deposited on commercial support for photocatalytic reduction of CO2. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier Science SA, 2018, 366(10), s. 72-80. ISSN 1010-6030. [Detail]
TABIHI, Minoo, Amitava ACHARJYA, Arne THOMAS, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Kamila KOČÍ a Reinhard SCHOMÄCKER. Photocatalytic CO2 reduction by mesoporus polymeric carbon nitride photocatalysts. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(8), s. 5636-5644. ISSN 1533-4880. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Miroslava EDELMANNOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK, Zdeněk MATĚJ, Piotr KUŚTROVSKI a Lucie OBALOVÁ. TiO2 and Nitrogen Doped TiO2 Prepared by Different Methods; on the (Micro)structure and Photocatalytic Activity in CO2 Reduction and N2O Decomposition. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2018, 18(1), s. 688-698. ISSN 1533-4880. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR, Jana KUPKOVÁ, Piotr KUSTROWSKI a Petr PRAUS. Photocatalytic decomposition of N2O over TiO2/g-C3N4 photocatalysts heterojunction. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 396(2), s. 1685-1695. ISSN 0169-4332. [Detail]
RELI, Martin, Marcin KOBIELUSZ, Lenka MATĚJOVÁ, Stanislav DANIŠ, Wojciech MACYK, Lucie OBALOVÁ, Piotr KUŚTROWSKI, Anna ROKICIŃSKA a Kamila KOČÍ. TiO2 Processed by pressurized hot solvents as a novel photocatalyst for photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. New York: Elsevier Science, 2017, 391(1), s. 282-287. ISSN 0169-4332. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Miroslava EDELMANNOVÁ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Tereza BRUNÁTOVÁ, Jaroslav LANG, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Titanium and zirconium-based mixed oxides prepared by using pressurized and supercritical fluids: On novel preparation, microstructure and photocatalytic properties in the photocatalytic reduction of CO2. Catalysis Today. SAN DIEGO: Elsevier, 2017, 287(JUN 13-17, 2016), s. nestránkováno. ISSN 0920-5861. [Detail]
CHEN, C.-Y., J.C.-C. YU, V.-H. NGUYEN, J.C.-S. WU, W.-H. WANG a Kamila KOČÍ. Reactor design for CO2 photo-hydrogenation toward solar fuels under ambient temperature and pressure. Catalysts. Basel: MDPI Open Access Publishing, 2017, 7(2), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Zdenek MATEJ, Stanislav DANIS, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Vícevrstvé filmy cerem dopovaného TiO2 pro fotokatalytickou redukci CO2. Chemické listy. Chemické listy, 2017, 111(10), s. 667-672. ISSN 0009-2770. [Detail]
RELI, Martin, Ladislav SVOBODA, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of N2O over g-C3N4/WO3 photocatalysts. Environmental Science and Pollution Research. Springer, 2017, 25(SI), s. 34839-34850. ISSN 0944-1344. [Detail]
ZATLOUKALOVA, Kateřina, Lucie OBALOVÁ, Kamila KOČÍ, Libor CAPEK, Zdeněk MATĚJ, Hana SNAJDHAUFOVA, Janusz RYCZKOWSKI a Grzegorz SLOWIK. Photocatalytic Degradation of Endocrine Disruptor Compounds in Water over Immobilized TiO2 Photocatalysts. Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering-International English Edition. Teheran: Jihad Daneshgahi, 2017, 36(2), s. 29-38. ISSN 1021-9986. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Jaroslav LANG, Ivana TROPPOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Libor CAPEK, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Investigation of low Ce amount doped-TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic N2O decomposition and CO2 reduction. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2017, 84(1), s. 158-168. ISSN 0928-0707. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Petr PRAUS, Miroslava EDELMANNOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Grzegorz SLOWIK a Janusz RYCZKOWSKI. Photocatalytic Reduction of CO2 Over CdS, ZnS and Core/Shell CdS/ZnS Nanoparticles Deposited on Montmorillonite. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2017, 17(6), s. 4041-4047. ISSN 1533-4880. [Detail]
PRAUS, Petr, Ladislav SVOBODA, Michal RITZ, Ivana TROPPOVÁ, Marcel ŠIHOR a Kamila KOČÍ. Graphitic carbon nitride: Synthesis, characterization and photocatalytic decomposition of nitrous oxide. Materials Chemistry and Physics. Elsevier Science SA, 2017, 193(1), s. 438-446. ISSN 0254-0584. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Lukáš POLÁCH, Jaroslav LANG, Marcel ŠIHOR, Martin RELI, Tereza BRUNATOVA, Stanislav DANIS, Pavlína PEIKERTOVÁ, Ivana TROPPOVÁ a Kamila KOČÍ. Novel TiO2 prepared from titanyl sulphate by using pressurized water processing and its photocatalytic activity evaluation. Materials Research Bulletin. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, 95(November), s. 30-46. ISSN 0025-5408. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic degradation of nitric oxide on various cerium doped TiO2 thin layers. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2(June), s. 46-54. ISSN 1804-0195. [Detail]
PACULTOVÁ, Kateřina, Kateřina KARÁSKOVÁ, F. KOVANDA, K. JIRATOVA, Jaromír ŠRÁMEK, Piotr KUSTROWSKI, Andrzej KOTARBA, Žaneta CHROMČÁKOVÁ, Kamila KOČÍ a Lucie OBALOVÁ. K-Doped Co-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for N2O Abatement from Nitric Acid Plant Waste Gases: Pilot Plant Studies. Industrial and engineering chemistry research. Washington: American Chemical Society, 2016, 55(26), s. 7076-7084. ISSN 0888-5885. [Detail]
RELI, Martin, Pengwei HUO, Marcel ŠIHOR, Nela AMBROŽOVÁ, Ivana TROPPOVÁ, Lenka MATĚJOVÁ, Jaroslav LANG, Ladislav SVOBODA, P. KUŚTROWSKI, Michal RITZ, Petr PRAUS a Kamila KOČÍ. Novel TiO2/C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Reduction of CO2 and for Photocatalytic Decomposition of N2O. Journal of Physical Chemistry A. Washington: American Chemical Society, 2016, 120(43), s. 8564-8573. ISSN 1089-5639. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Ivana TROPPOVÁ, Libor ČAPEK, Andrzej KOTARBA, Piotr KUSTROWSKI, Alice HOSPODKOVA a Lucie OBALOVÁ. Optimization of cerium doping of TiO2 for photocatalytic reduction of CO2 and photocatalytic decomposition of N2O. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2016, 78(3), s. 550-558. ISSN 0928-0707. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7844-7848. ISSN 1533-4880. [Detail]
CHEN, B.-R., V.-H. NGUYEN, J.C.S. WU, Martin RELI a Kamila KOČÍ. Production of renewable fuels by the photohydrogenation of CO2: Effect of the Cu species loaded onto TiO2 photocatalysts. Physical Chemistry Chemical Physics. London: Royal Society of Chemistry, 2016, 18(6), s. 4942-4951. ISSN 1463-9076. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalytic decomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, 178(7.10.2014), s. 108-116. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Nela AMBROŽOVÁ, Marcel ŠIHOR, Lenka MATĚJOVÁ, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Andrzej KOTARBA a Kamila KOČÍ. Novel cerium doped titania catalysts for photocatalyticdecomposition of ammonia. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2015, s. neuveden. ISSN 0926-3373. [Detail]
RELI, Martin, Miroslava EDELMANNOVÁ, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Ladislav SVOBODA, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Hana OTOUPALÍKOVÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic H2 generation from aqueous ammonia solution using ZnO photocatalysts prepared by different methods. International Journal of Hydrogen Energy. Elsevier, 2015, 40(1.5.2015), s. 8530-8538. ISSN 0360-3199. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Libor ČAPEK a Jeffrey C.S. WU. Preparation, characterization and photocatalytic performance of TiO2 prepared by using pressurized fluids in CO2 reduction and N2O decomposition. Journal of Sol-Gel Science and Technology. Springer Netherlands, 2015, 76(26 July 2015), s. 621-629. ISSN 0928-0707. [Detail]
ŠIHOR, Marcel, Kamila KOČÍ, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Nela AMBROŽOVÁ, Jiří PAVLOVSKÝ, Libor ČAPEK a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic hydrogen formation from ammonia in an aqueous solution over Pt-enriched TiO2-ZrO2 photocatalyst. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2015, 15(9), s. 6833-6839. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ a Jana KUPKOVÁ. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials – preparation, structural characterization and their photocatalytic activity. Microporous and mesoporous materials. Elsevier, 2015, 207(4), s. 120-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Marcel ŠIHOR, Tereza BRUNÁTOVÁ, Nela AMBROŽOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Lucie OBALOVÁ a Kamila KOČÍ. Microstructure-performance study of cerium-doped TiO2 prepared by using pressurized fluids in photocatalytic mitigation of N2O. Research on Chemical Intermediates. Springer Netherlands, 2015, 41(12), s. 9217–9231. ISSN 0922-6168. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ, Pavlína PEIKERTOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Lucie OBALOVÁ, Anna WACH, Piotr KUŚTROWSKI a Andrzej KOTARBA. Preparation, characterization and photocatalytic properties of cerium doped TiO2: On the effect of Ce loading on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2014, 152–153(25 June 2014), s. 172-183. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Ondřej KOZÁK, Libor ČAPEK, Václav VALEŠ, Martin RELI, Petr PRAUS, Klára ŠAFÁŘOVÁ, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. ZnS/MMT nanocomposites: The effect of ZnS loading in MMT on the photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Catalysis B: Environmental. Elsevier, 2014, 158-159(October 2014), s. 410-417. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lenka MATĚJOVÁ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Zdenek LACNÝ, Piotr KUSTROWSKI a Lucie OBALOVÁ. Sol–gel derived Pd supported TiO2-ZrO2 and TiO2 photocatalysts; their examination in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July 2014), s. 20-26. ISSN 0920-5861. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Marcel ŠIHOR, Petr PRAUS, Martin RELI a Kamila KOČÍ. Photocatalytic and photochemical decomposition of N2O on ZnS-MMT catalyst. Catalysis Today. Elsevier, 2014, 230(July), s. 61-66. ISSN 0920-5861. [Detail]
MATĚJOVÁ, Lenka, Kamila KOČÍ, Martin RELI, Libor ČAPEK, Vlastimil MATĚJKA, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. On sol–gel derived Au-enriched TiO2 and TiO2-ZrO2 photocatalysts and their investigation in photocatalytic reduction of carbon dioxide. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2013, 285(B), s. 688-696. ISSN 0169-4332. [Detail]
PRAUS, Petr, Martin RELI, Kamila KOČÍ a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic reactions of nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite. Applied Surface Science. SAN DIEGO: Elsevier Science, 2013, 275(15 June), s. 369-373. ISSN 0169-4332. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Martin RELI, Jaroslav LANG, Vlastimil MATĚJKA, Jana KUKUTSCHOVÁ, Zdenek LACNÝ a Kamila KOČÍ. Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 and Ag-TiO2 nanocomposite thin films. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2013, 209(15.6.2013), s. 170-175. ISSN 0920-5861. [Detail]
KREJČÍKOVÁ, Simona, Lenka MATĚJOVÁ, Kamila KOČÍ, Lucie OBALOVÁ, Zdeněk MATĚJ, Libor ČAPEK a Olga ŠOLCOVÁ. Preparation and Characterization of Ag-Doped Crystalline Titania for Photocatalysis Applications. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2012, 111(Leden 2012), s. 119-125. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Simona KREJČÍKOVÁ, Olga ŠOLCOVÁ a Lucie OBALOVÁ. Photocatalytic Decomposition of N2O on Ag-TiO2. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2012, 191(1), s. 134-137. ISSN 0920-5861. [Detail]
RELI, Martin, Kamila KOČÍ, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ a Lucie OBALOVÁ. Effect of calcination temperature and calcination time on the kaolinite/TiO2 composite for photocatalytic reduction of CO2. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(4), s. 10-22. ISSN 1802-5420. [Detail]
RELI, Martin, Marcel ŠIHOR, Kamila KOČÍ, Petr PRAUS, Ondřej KOZÁK a Lucie OBALOVÁ. Influence of reaction medium on CO2 photocatalytic reduction yields over ZnS-MMT. GeoScience Engineering. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012, 58(1), s. 34-42. ISSN 1802-5420. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Vlastimil MATĚJKA, Pavel KOVÁŘ, Zdenek LACNÝ a Lucie OBALOVÁ. Comparison of the pure TiO2 and kaolinite/TiO2 composite as catalyst for CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 161(1), s. 105-109. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Martin RELI, Ondřej KOZÁK, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Petr PRAUS a Lucie OBALOVÁ. Influence of reactor geometry on the yield of CO2 photocatalytic reduction. Catalysis Today. Amsterdam: Elsevier, 2011, 176(1), s. 212-214. ISSN 0920-5861. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina ZATLOUKALOVÁ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Wavelength Effect on Photocatalytic Reduction of CO2 by Ag/TiO2 Catalyst. Chinese Journal of Catalysis. Amsterdam: Elsevier Science, 2011, 32(5), s. 812-815. ISSN 0253-9837. [Detail]
PRAUS, Petr, Ondřej KOZÁK, Kamila KOČÍ, Aleš PANÁČEK a Richard DVORSKÝ. CdS nanoparticles deposited on montmorillonite: preparation, characterization and application for photoreduction of carbon dioxide. Journal of colloid and interface science. New York: Elsevier, 2011, 360(2), s. 574-579. ISSN 0021-9797. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Kateřina MATĚJŮ, Lucie OBALOVÁ, Simona KREJČÍKOVÁ, Zdenek LACNÝ, Daniela PLACHÁ, Libor ČAPEK, Alice HOSPODKOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Effect of silver doping on the TiO2 for photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2010, 96(3-4), s. 239-244. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ a Olga ŠOLCOVÁ. Kinetic study of CO2 photocatalytic reduction over TiO2. Chemical and Process Engineering. Wrocław: Polish Academy of Sciences, 2010, 31(3), s. 395-407. ISSN 0208-6425. [Detail]
KOZÁK, Ondřej, Petr PRAUS, Kamila KOČÍ a M KLEMENTOVÁ. Preparation and characterization of ZnS nanoparticles deposited on montmorillonite. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2010, 352(2), s. 244-251. ISSN 0021-9797. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, L MATĚJOVÁ, Daniela PLACHÁ, Zdenek LACNÝ, J JIRKOVSKÝ a O ŠOLCOVÁ. Effect of TiO2 particle size on the photocatalytic reduction of CO2. Applied Catalysis B: Environmental. Amsterdam: Elsevier, 2009, 89(3-4), s. 494-502. ISSN 0926-3373. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ a Zdenek LACNÝ. Photocatalytic reduction of CO2. Chemical papers. Wien: Walter de Gruyter GmbH, 2008, 62(1), s. 1-9. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOČÍ, Kamila, Lucie OBALOVÁ, Daniela PLACHÁ a Zdenek LACNÝ. Effects of temperature, pressure and volume of reacting phase on Photocatalysis exempliefied by CO2 photoreduction on suspended nanocrystalline TiO2. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie, 2008, 73(8-9), s. 1192-1204. ISSN 0010-0765. [Detail]

Závěrečné práce

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv metody přípravy C3N4 a modifikování platinou na fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Effect of C3N4 preparation method and platinum modification on the photocatalytic decomposition of nitrous oxide)
Bc. Jan Baďura prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4
(Photocatalytic reduction of carbon dioxide in presence photocatalysts based on CdS/g-C3N4)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Faktory ovlivňující fotokatalytické vlastnosti materiálů na bázi TiO2 v environmentálně významných reakcích
(Factors affecting photocatalytic properties of TiO2 based materials in environmentally important reactions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů BiIO4/g-C3N4.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the BiIO4/g-C3N4 nanokomposites.)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Fotokatalytická redukce CO2 na modifikovaném TiO2
(Photo Catalytic Reduction of CO2 to Modified TIO2)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/ZnO
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide over the g-C3N4/ZnO nanocomposites)
Ing. Tereza Bajcarová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Analýza vztahu mezi optickými/elektronovými/texturními/strukturními vlastnostmi dopovaných TiO2 nanomateriálů a jejich aktivitou ve fotokatalýze
(Analysis of the relationship between optical/electron/textural/structural properties of TiO2 doped nanomaterials and its photocatalytic activity)
Bc. Jakub Starostka prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Využití metody fotochemické oxidace při eliminaci emisí z odpadního vzduchu
(Utilization of photochemical oxidation method in the elimination of the waste air emissions)
Ing. Tomáš Prostějovský Ing. Martin Reli, Ph.D. Diplomová
Příprava fotokatalyzátorů na bázi TiO2 s využitím titanylsulfátu
(Preparation of the photocatalysts based on TiO2 using titynylsulphate)
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad N2O v přítomnosti nanokompozitů g-C3N4/TiO2 připravených nekonvenční metodou
(Photocatalytic decomposition of N2O over the g-C3N4/TiO2 nanocomposites prepared by unconventional method)
Bc. Martina Šindlářová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného
(Photocatalytic Decomposition of Nitrous Oxide)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv přípravy oxidů kovů na bázi titanu a zirkonu pomocí přetlakových a superkritických tekutin na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Effect of preparation of metal oxide based on titania and zirconia by supercritical and pressurized fluids on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Tomáš Prostějovský prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská
Fotokatalytická degradace oxidu dusnatého na tenkých filmech různým obsahem ceru dopovaného TiO2
(Photocatalytic degradation of nitrogen oxide on various amount of cerium doped TiO2 thin films )
Bc. Marek Solný prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv metody přípravy ZnO na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Effect of ZnO preparation method on the photocatalytic decomposition of ammonia in aqueous suspensions)
Ing. Miroslava Filip Edelmannová, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv polovodičových materiálů na fotokatalytické reakce
(Influence of semiconductor materials on photocatalytic reactions)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného na tenkých filmech TiO2 připravených prostřednictvím různých sol-gel technik.
(Photocatalytic decomposition of nitrous oxide using TiO2 thin films prepared by various sol-gel techniques)
Bc. Klára Vágnerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv modifikování oxidu titaničitého cerem na fotokatalytický rozklad hydroxidu amonného
(Influence of titanium dioxide modification by cerium on the photocatalytic decomposition of ammonium hydroxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Materiály na bázi TiO2 modifikované kovy pro fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Metals Modified TiO2 Based Materials for Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Disertační

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Fotokatalytický rozklad oxidu dusného v přítomnosti nanočástic ZnS imobilizovaných na montmorillonitu
(Photocatalytic decomposition of N2O over ZnS nanoparticles immobilized on montmorillonite )
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy (Pt, Pd a Au) na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals (Pt, Pd and Au) on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Nela Kotulková, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská

2010/2011

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv reduktantu na výtěžek fotokatalytické redukce CO2
(Influence of reductant on CO2 photocatalytic reduction yield)
Ing. Marcel Šihor, Ph.D., MBA prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Bakalářská

2009/2010

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv makrokinetických jevů na rychlost fotokatalytické redukce oxidu uhličitého
(Influence of macrokinetic phenomena on the rate of carbon dioxide photocatalytic reduction)
Ing. Martin Reli, Ph.D. prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová
Vliv teploty kalcinace kompozitu kaolin – TiO2 na účinnost fotokatalytické redukce CO2
(Influence of calcination temperature of kaolin-TiO2 composite on the CO2 photocatalytic reduction efficiency)
Bc. Iveta Polzerová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová

2008/2009

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Vliv modifikování oxidu titaničitého ušlechtilými kovy na fotokatalytickou redukci oxidu uhličitého
(Influence of titanium dioxide modification by noble metals on the photocatalytic reduction of carbon dioxide)
Ing. Kateřina Zatloukalová prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. Diplomová