Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum výroby bioplynu z biomasy včetně bioodpadů a na výzkum navazujících procesů, jako je čištění bioplynu aj. Modelovány a hodnoceny jsou procesy anaerobní přeměny biomasy na energeticky využitelný bioplyn a materiálově – energeticky využitelný digestát. Poskytujeme základní analytický servis pro bioplynové stanice a hodnotíme bioplynové technologie. Testujeme produkci methanu z netradičních substrátů. Zkoumán je rovněž proces aerobní degradace biomasy – kompostování. Vyvíjeny jsou nové bioreaktory zejména menších kapacit. 

Výzkumné činnosti

 • Zvýšení efektivity anaerobní produkce metanu při mokrém i suchém způsobu.
 • Aplikace procesu na dosud méně využívané suroviny / bioodpady.
 • Vývoj nových konstrukcí bioreaktorů, zejména mobilních jednotek.

Základní vybavení

 • Respirometrický systém.
 • WTW OXITOP AN6 (6 x láhev 1 dm3).
 • Bubínkový bioreaktor Terrafors IS (15 dm3).
 • 10 x anaerobní bioreaktor CSTR 60 dm3.
 • Horizontální bioreaktor 500 dm3.
 • Poloprovozní anaerobní bioreaktor.
 • CSTR 650 dm3.
 • Bioreaktory pro suchou digesci (10 – 30 dm3).
 • Bubnové laboratorní plynoměry.
 • Infračervený a elektrochemický analyzátor bioplynu (CH4, CO2, O2, H2, H2S, bilance).
 • Analyzátor vlhkosti s halogenovým nebo infračerveným zářičem.
 • Elementární analyzátor (C, H, N, O, S).
 • Sestava pro měření CHSK Cr , pH, vodivosti, ORP, O2.
 • Inkubátory, sušárny, autoklávy, plynojemy.
 • Drtiče, mlýny, homogenizátory.

Poskytované služby

 • Analytické rozbory biomasy, bioodpadů.
 • Analytický rozbor bioplynů, digestátů.
 • Předúprava surovin (rozdružení, hydrolýza, acidifikace, …).
 • Fyzikální modelování anaerobní (ko)digesce.
 • Úprava procesních podmínek (zatížení, doby zdržení, míchání, …).
 • Hodnocení vlivu aditiv (stopové prvky, pufry, enzymy, mikroorganismy, …).

Kontakt

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7328

Digesce1 čtverec

Digesce čtverec

Digesce3 čtverec

Článek

PLATOŠOVÁ, Daniela, Jiří RUSÍN, Jan PLATOŠ, Kateřina SMUTNÁ a Roman BURYJAN. Case study of anaerobic digestion process stability detected by dissolved hydrogen concentration. Processes. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2021, 9(1), s. 1-11. ISSN 2227-9717. [Detail]
BASINAS, Panagiotis, Jiří RUSÍN a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Assessment of high-solid mesophilic and thermophilic anaerobic digestion of mechanically-separated municipal solid waste. Environmental Research. San Diego: Academic Press, 2020, 192(September), s. 1-14. ISSN 0013-9351. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Silvia MUDRONČEKOVÁ, Marek BARTA a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Spruce bark beetles as a biological waste that can be processed on a biogas plant. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2020, 44(2), s. 169-179. ISSN 1300-011X. [Detail]
WOJNAROVÁ, Petra a Jiří RUSÍN. Tenebrio molitor as substrate for anaerobic digestion. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2020, 3(1), s. 121-130. ISSN 1804-0195. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Panagiotis BASINAS, Markéta BOUCHALOVÁ, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Roman BURYJAN. An example of increasing biogas and methane production by supplying anaerobic digester with biochar prepared from solid digestate. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2020, Neuveden.(4), s. 228-237. ISSN 1804-0195. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Panagiotis BASINAS. Two-stage psychrophilic anaerobic digestion of food waste: Comparison to conventional single-stage mesophilic process. Waste Management. PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2020, 119(September), s. 172-182. ISSN 0956-053X. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina KAŠÁKOVÁ a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. High-solids semi-continuous anaerobic digestion of corn silage in bag-type digester. Green processing and synthesis. WALTER DE GRUYTER & CO, 2018, 7(3), s. 268-276. ISSN 2191-9542. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Barbora GRYCOVÁ. The influence of biomass agitation on biogas and methane production using the high-solids thermophilic anaerobic digestion. Green processing and synthesis. Berlín: WALTER DE GRUYTER & CO, 2017, 6(3), s. 273-279. ISSN 2191-9542. [Detail]
RUSÍN, Jiří a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Organic fraction of municipal solid waste and its high-solids anaerobic digestion. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 4(4), s. 244-253. ISSN 1804-0195. [Detail]
KUBÁŇKOVÁ, Marie, Jaroslava HYRŠLOVÁ, Jan NEDĚLNÍK, Jiří RUSÍN a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Environmentální dopady zpracování komunálního odpadu. Úroda. Profi Press, 2017, nemá(12), s. 555-558. ISSN 0139-6013. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina a Jiří RUSÍN. PRODUCTION OF BIOGAS THROUGH ANAEROBIC CO-FERMENTATION OF CATTLE SLURRY WITH BISCUIT WASTE. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 62(1), s. 26-30. ISSN 1802-5420. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Kateřina KAŠÁKOVÁ. DEVELOPMENT OF THE LABORATORY ANAEROBIC BIOREACTOR FOR WET AND DRY DIGESTION PROCESSES. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 62(4), s. 5-9. ISSN 1802-5420. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina KAŠÁKOVÁ a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Anaerobic digestion of waste wafer material from the confectionery production. Energy. Elsevier, 2015, 85(1 June 2015), s. 194-199. ISSN 0360-5442. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina a Jiří RUSÍN. Use of biogas biscuit meal EKPO-EB for agricultural biogas plant for substitution of energy crops utilization with organic waste. Polish journal of chemical technology. Versita, 2015, 17(3), s. 40-46. ISSN 1509-8117. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Kateřina KAŠÁKOVÁ. Fast biowaste aerobic fermentation using EWA technology in Thailand. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2015, 2(2015), s. 134-138. ISSN 1804-0195. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina a Jiří RUSÍN. Možnosti využití odpadu z výroby bramborových lupínků k výrobě bioplynu. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2015, 1(2015), s. 20-25. ISSN 1804-0195. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Jiří RUSÍN a Adrian PRYSZCZ. Možnosti využití odpadu z výroby instantních polévek. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2015, 2015(1), s. 26-32. ISSN 1804-0195. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina KAŠÁKOVÁ, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Karel OBROUČKA a Břetislav STANĚK. High- and low-solids anaerobic digestion in laboratory model fermenter made from silage bags. Polish journal of chemical technology. Warsaw: Versita, 2013, 15(2), s. 23-28. ISSN 1509-8117. [Detail]
KAŠÁKOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN a Karel OBROUČKA. Discontinuous High-Solids Anaerobic Digestion of Straw-Manure Mixtures. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013, 1(1), s. 283-290. ISSN 1314-2704. [Detail]
KAŠÁKOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN a Karel OBROUČKA. High-solids anaerobic co-digestion of agricultural substrates in the silage bag. SGEM 2013 : 13th international multidisciplinary scientific geoconference : GeoConference on Ecology, Economics, Education and legislation : 16-22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. [Book 5]. Volume I. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2013, 1(1), s. 539-544. ISSN 1314-2704. [Detail]
KAŠÁKOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Karel OBROUČKA. Simple Laboratory Tests of Semicontinuous High-Solids Anaerobic Digestion. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2013, 4(12.12.2013), s. 211-216. ISSN 1804-0195. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina KAŠÁKOVÁ a Karel OBROUČKA. The yield of biogas and methane from anaerobic digestion of mixed waste of fruit and vegetables for distribution to supermarkets. 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 : conference proceedings. Volume I-V. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2012, 5(1), s. 1001-1006. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Karel OBROUČKA a Roman KUČA. Methane production during laboratory-scale co-fermentation of cattle slurry with 10 wt. % of various biowaste. Polish journal of chemical technology. Warsaw: Versita, 2012, 14(1), s. 14-20. ISSN 1509-8117. [Detail]
CHAMRÁDOVÁ, Kateřina, Jiří RUSÍN a Karel OBROUČKA. Modelová anaerobní kofermentace hovězí kejdy s bioodpady z výroby kávových směsí a instantních polévek. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011, 2011(2), s. 67-74. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ a Karel OBROUČKA. Parametry digestátů z laboratorní anaerobní kofermentace hovězí kejdy s 10 % hm. různých bioodpadů z potravinářského průmyslu. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2011, 2011(2), s. 75-81. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
RUSÍN, Jiří, Karel OBROUČKA a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Měrná produkce metanu při modelové anaerobní kofermentaci směsí hovězí kejdy s 10 % hm. různých bioodpadů. Odpadové fórum 2009 : sborník přednášek. Praha: PCHE - PetroChemEng, 2010, 2010(3), s. 228-238. ISBN 978-80-02-02108-7. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Modelová studie anaerobní digesce hovězí kejdy. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2010, 2010(1), s. 51-57. ISSN 1804-0195. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Možnosti využití lihovarských výpalků k výrobě bioplynu. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2010, 2010(1), s. 58-67. ISSN 1804-0195. [Detail]
OBROUČKA, Karel, Jiří RUSÍN a Pavel JUREČKA. Vliv skladby vstupní směsi na efektivnost anaerobního procesu. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada vědecko-výzkumných ústavů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, LI(1), s. 183-208. ISSN 1801-5514. [Detail]