Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum výroby bioplynu z biomasy včetně bioodpadů a na výzkum navazujících procesů, jako je čištění bioplynu aj. Modelovány a hodnoceny jsou procesy anaerobní přeměny biomasy na energeticky využitelný bioplyn a materiálově – energeticky využitelný digestát. Poskytujeme základní analytický servis pro bioplynové stanice a hodnotíme bioplynové technologie. Testujeme produkci methanu z netradičních substrátů. Zkoumán je rovněž proces aerobní degradace biomasy – kompostování. Vyvíjeny jsou nové bioreaktory zejména menších kapacit. 

Výzkumné činnosti

 • Zvýšení efektivity anaerobní produkce metanu při mokrém i suchém způsobu.
 • Aplikace procesu na dosud méně využívané suroviny / bioodpady.
 • Vývoj nových konstrukcí bioreaktorů, zejména mobilních jednotek.

Základní vybavení

 • Respirometrický systém.
 • WTW OXITOP AN6 (6 x láhev 1 dm3).
 • Bubínkový bioreaktor Terrafors IS (15 dm3).
 • 10 x anaerobní bioreaktor CSTR 60 dm3.
 • Horizontální bioreaktor 500 dm3.
 • Poloprovozní anaerobní bioreaktor.
 • CSTR 650 dm3.
 • Bioreaktory pro suchou digesci (10 – 30 dm3).
 • Bubnové laboratorní plynoměry.
 • Infračervený a elektrochemický analyzátor bioplynu (CH4, CO2, O2, H2, H2S, bilance).
 • Analyzátor vlhkosti s halogenovým nebo infračerveným zářičem.
 • Elementární analyzátor (C, H, N, O, S).
 • Sestava pro měření CHSK Cr , pH, vodivosti, ORP, O2.
 • Inkubátory, sušárny, autoklávy, plynojemy.
 • Drtiče, mlýny, homogenizátory.

Poskytované služby

 • Analytické rozbory biomasy, bioodpadů.
 • Analytický rozbor bioplynů, digestátů.
 • Předúprava surovin (rozdružení, hydrolýza, acidifikace, …).
 • Fyzikální modelování anaerobní (ko)digesce.
 • Úprava procesních podmínek (zatížení, doby zdržení, míchání, …).
 • Hodnocení vlivu aditiv (stopové prvky, pufry, enzymy, mikroorganismy, …).

Kontakt

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7328

Digesce1 čtverec

Digesce čtverec

Digesce3 čtverec

Kapitola v knize

KAŠÁKOVÁ, Kateřina, Walter LEAL FILHO a Jiří RUSÍN. Biogas Production via High-Solid Anaerobic Codigestion of the Silage of Winter Triticale with Mixed Waste of Fruit and Vegetable and with Biogas Biscuit Meal of EKPO-EB Type. In: Handbook of Renewable Energy. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2015. s. 1-11. ISBN 978-3-642-39487-4. [Detail]