Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřena na základní a aplikovaný výzkum výroby bioplynu z biomasy včetně bioodpadů a na výzkum navazujících procesů, jako je čištění bioplynu aj. Modelovány a hodnoceny jsou procesy anaerobní přeměny biomasy na energeticky využitelný bioplyn a materiálově – energeticky využitelný digestát. Poskytujeme základní analytický servis pro bioplynové stanice a hodnotíme bioplynové technologie. Testujeme produkci methanu z netradičních substrátů. Zkoumán je rovněž proces aerobní degradace biomasy – kompostování. Vyvíjeny jsou nové bioreaktory zejména menších kapacit. 

Výzkumné činnosti

 • Zvýšení efektivity anaerobní produkce metanu při mokrém i suchém způsobu.
 • Aplikace procesu na dosud méně využívané suroviny / bioodpady.
 • Vývoj nových konstrukcí bioreaktorů, zejména mobilních jednotek.

Základní vybavení

 • Respirometrický systém.
 • WTW OXITOP AN6 (6 x láhev 1 dm3).
 • Bubínkový bioreaktor Terrafors IS (15 dm3).
 • 10 x anaerobní bioreaktor CSTR 60 dm3.
 • Horizontální bioreaktor 500 dm3.
 • Poloprovozní anaerobní bioreaktor.
 • CSTR 650 dm3.
 • Bioreaktory pro suchou digesci (10 – 30 dm3).
 • Bubnové laboratorní plynoměry.
 • Infračervený a elektrochemický analyzátor bioplynu (CH4, CO2, O2, H2, H2S, bilance).
 • Analyzátor vlhkosti s halogenovým nebo infračerveným zářičem.
 • Elementární analyzátor (C, H, N, O, S).
 • Sestava pro měření CHSK Cr , pH, vodivosti, ORP, O2.
 • Inkubátory, sušárny, autoklávy, plynojemy.
 • Drtiče, mlýny, homogenizátory.

Poskytované služby

 • Analytické rozbory biomasy, bioodpadů.
 • Analytický rozbor bioplynů, digestátů.
 • Předúprava surovin (rozdružení, hydrolýza, acidifikace, …).
 • Fyzikální modelování anaerobní (ko)digesce.
 • Úprava procesních podmínek (zatížení, doby zdržení, míchání, …).
 • Hodnocení vlivu aditiv (stopové prvky, pufry, enzymy, mikroorganismy, …).

Kontakt

Ing. Jiří Rusín, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7328

Digesce1 čtverec

Digesce čtverec

Digesce3 čtverec

Zpráva

RUSÍN, Jiří, Kateřina CHAMRÁDOVÁ, Barbora GRYCOVÁ a Adrian PRYSZCZ. Odborná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích za rok 2018 projektu č. TH03020064 "Aerobní - anaerobní mobilní kontejnerový rotační bioreaktor. Neuveden, 2018. [Detail]
RUSÍN, Jiří. ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PRACÍ A DOSAŽENÝCH VÝSLEDCÍCH PROJEKTU TA ČR EPSILON1 TH01030513. AGRO-EKO, spol. s r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Stanovení měrné produkce methanu a bioplynu siláže čiroku cukrového a ověření vlivu Ligna na digesci tohoto substrátu. CONFORMITY s.r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Ověření vlivu enzymatického přípravku Lignokal na anaerobní rozklad organické hmoty surového a stabilizovaného čistírenského kalu. CONFORMITY s.r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Stanovení měrné produkce bioplynu a methanu kukuřičného sirupu a kukuřičného oleje. CONFORMITY s.r.o., 2017. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Odborná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích projektu v programu TAČR ALFA, projekt č. TA01020959 "Výzkum procesu suché anaerobní digesce a realizace nového typu fermentačního zařízení pro zpracovávání zemědělských bioodpadů na bioplyn s využitím plynotěsného vaku". Neuveden, 2015. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Závěrečná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích projektu Inovační voucher MSK, projekt č. 01464/2014/RRC "Fyzikální modelování procesu semikontinuální polosuché anaerobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového anaerobního bioreaktoru / DT1". Neuveden, 2015. [Detail]
RUSÍN, Jiří. Průběžná zpráva o průběhu prací a dosažených výsledcích projektu Inovační voucher Moravskoslezského kraje, projekt č. 01464/2014/RRC "Fyzikální modelování procesu semikontinuální polosuché anaerobní digesce organické (podsítné) frakce tuhého komunálního odpadu a základní návrh kontejnerového anaerobního bioreaktoru / DT1". AGRO-EKO, spol. s r.o., 2014. [Detail]
OBROUČKA, Karel a Jiří RUSÍN. Závěrečná zpráva o řešení výzkumného projektu ev. č. FI-IM4/215 v programu IMPULS. Ostrava: Ministerstvo průmyslu ČR, 2011. [Detail]