Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracoviště se zaměřuje na řešení problémů spjatých s výzkumem tuhých zbytků, které vznikají v průběhu spalovacích procesů a dále produktů obdobného charakteru, jako jsou například popílky nebo strusky. Pozornost je věnovaná vlastnostem uvedených produktů ve vztahu k jejich vlivu na složky životního prostředí a vlastnostem, které lze využít při volbě jejich materiálového využití. Je řešena problematika výzkumu hydratačních vlastností zájmových produktů nebo oblast latentní hydraulicity.

Výzkumné činnosti

 • Materiálové využití tuhých zbytků po spalování odpadů.
 • Cementace tuhých zbytků po spalování odpadů.
 • Hydraulické a latentně hydraulické vlastnosti technogenních pucolánů.
 • Kompaktace jemnozrnných látek.

Základní vybavení

 • Soubor prostředků pro přípravu těles na sledování hydratačních a latentně hydratačních procesů (formy různých rozměrů, lisovníky, vibrační stůl, hydratační box).
 • Hydraulický lis pro sledování mechanických vlastností pojivových systémů.
 • Planetový mlýn.
 • Elektrická odporová pec (1400 °C a 1700 °C).
 • Heliový automaticky pyknometr.
 • Sítovačka pro sítový rozbor.
 • Rentgenový difraktometr pro fázovou analýzu práškových materiálů.
 • Řádkovací elektronový mikroskop s EDS detektorem pro chemickou mikroanalýzu.

Poskytované služby

 • Stanovení fázového složení metodou rtg. práškové difrakce.
 • Stanovení hustoty materiálů.
 • Ověření pojivových schopností materiálů.
 • Cementace odpadních materiálů.
 • Stanovení objemových změn oxidických systémů účinkem vody.

Kontakt

prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7308

XRD čtverec

XRD čtverec