Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřuje na zpracování odpadních materiálů termickými procesy v redukčním prostředí. Laboratoř lze rozdělit od dvou sekcí.
První sekce je úzce spojena se zpracováním odpadní biomasy, a to za účelem výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou – výroba „super pelet“ procesem torrefikace, výroba „bio uhle“ pyrolýzou či výroba sorbentů na bázi aktivního uhlí pomocí karbonizace. Biomasu zpracováváme jak vsádkově v laboratorním měřítku, tak i na kontinuálním poloprovozu. Samozřejmostí je i analýza těchto tuhých produktů, včetně vznikajících plynů a kapalin.
Druhá sekce zpracovává odpadních polymerních materiálů pomocí katalytické pyrolýzy. Jde o tzv. chemickou recyklaci, jejíž účelem je z polymerů získat opět monomer, či látku chemicky blízkou, kterou je možné využít pro opětovnou výrobu tohoto polymeru. Část polymerních materiálů, které není možné chemickou recyklací zpracovat, či jiné odpady např. z organických výrob, pak za pomocí komerčních i vlastních katalyzátorů reformujeme na vodík.

Výzkumné činnosti

 • Termické zpracování odpadních materiálů za účelem likvidace, recyklace, ale i tvorby produktů s vyšším potenciálem – vodík, sorbenty, či jiné chemické substance.
 • Výroba sorbentů z odpadních uhlíkatých materiálů pro aplikace adsorpce polutantů ze vzduchu a vody.
 • Termické zpracování materiálů za přítomnosti katalyzátoru (katalytická pyrolýza).

Základní vybavení

 • Kompletní zařízení pro zpracování pevných, i kapalných odpadů, které podle druhu odpadu umožňuje nastavit různé alternativy a vedení celého procesu zpracování.
 • Modul redukčních procesů – vertikální nebo horizontální pyrolýzní reaktor pro termické zpracování materiálů.
 • Modul katalýzy – katalytický reaktor s řízeným ohřevem pro rozklad vznikajících nebezpečných látek (dehtů), případně úpravu složení vznikajících produktů.
 • Modul plazmových procesů – elektrický napáječ s plazmovým reaktorem, generující nerovnovážné plazma („Glid Arc“).
 • Mikrovlnný reaktor o výkonu až 1 kW pro termické zpracování pevných a kapalných materiálů.
 • Laboratoř je vybavena plynovými chromatografy pro analýzu plynných a kapalných produktů.
 • Laboratoř pracuje v součinnosti s laboratoří analýzy paliv, kde dochází k charakterizaci vstupních a výstupních materiálů.

Poskytované služby

 • Materiálové a energetické bilance termického zpracování biomasy, odpadů, nebezpečných odpadů a jiných materiálů.
 • Analýza plynných a kapalných produktů ze zpracování odpadních materiálů.
 • Analýza obsahu vody pomocí KF titrace.

Členové výzkumného týmu

Ing. Pevel Leštinský, Ph.D.
RNDr. Marta Valášková, DSc.
Ing. Barbora Grycová, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, Ph.D.
Ing. Kateřina Klemencová, Ph.D.
Ing. Inayat Amer, Ph.D.
Ing. Jana Fojtášková
Ing. Iveta Martausová
Ing. Jana Kodymová


Kontakt na vedoucího výzkumného týmu

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
e-mail:
tel.: 00420 597 32 7330
mobil: 00420 608 917 261

plazma5_ctverec

plazma1_ctverec

Článek

VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana MADEJOVÁ, Amer INAYAT, Lenka MATĚJOVÁ, Michal RITZ, Alexandr MARTAUS a Pavel LEŠTINSKÝ. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2020, 192(JUL 2020), s. nestránkováno. ISSN 0169-1317. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Zdeněk ZIKMUND, Barbora GRYCOVÁ, R. RYCZKOWSKI, J. GRAMS a Amer INAYAT. Production of hydrogen over Ni/carbonaceous catalyst. Fuel. San Diego: Elsevier, 2020, 278(1), s. nestránkováno. ISSN 0016-2361. [Detail]
INAYAT, Amer, Kateřina KLEMENCOVÁ, Barbora GRYCOVÁ, Barbora SOKOLOVÁ a Pavel LEŠTINSKÝ. Thermo-catalytic pyrolysis of polystyrene in batch and semi-batch reactors: A comparative study. Waste Management and Research. London: SAGE Publications Ltd, 2020, 1(1), s. nestránkováno. ISSN 0734-242X. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Adrian PRYSZCZ, Pavel LEŠTINSKÝ a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Influence of potassium hydroxide and method of carbonization treatment in garden and corn waste microwave pyrolysis. Biomass and Bioenergy. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 118(1), s. 40-45. ISSN 0961-9534. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Adrian PRYSZCZ, Lenka MATĚJOVÁ a Pavel LEŠTINSKÝ. Influence of activating reagents on the porous structure of activated carbon. Chemical Engineering Transactions. The Italian Association of Chemical Engineering, 2018, 70(1), s. 1897-1902. ISSN 2283-9216. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Barbora GRYCOVÁ a Adrian PRYSZCZ. Decomposition of toluene by using Low-temperature plasma discharge. Waste Forum. Praha: České ekologické manažerské centrum, 2018, 2(2), s. 183-189. ISSN 1804-0195. [Detail]
JECHA, D., Pavel LEŠTINSKÝ, V. BRUMMER a J. JÍCHA. The flue gas desulphurisation at the first stage of the absorber - O-element. Chemical Engineering Transactions. Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC, 2017, 56(2017), s. 1909-1914. ISBN 9788895608471. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, David JECHA, Vladimir BRUMMER a Petr STEHLIK. Wet flue gas desulphurization using a new O-element design. Clean Technologies and Environmental Policy. Singapur: Springer, 2017, 19(2), s. 417-426. ISSN 1618-954X. [Detail]
GRYCOVÁ, Barbora, Adrian PRYSZCZ, Pavel LEŠTINSKÝ a Kateřina CHAMRÁDOVÁ. Preparation and characterization of sorbents from food waste. Green processing and synthesis. WALTER DE GRUYTER & CO, 2017, 6(3), s. 287-293. ISSN 2191-9542. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Barbora GRYCOVÁ, Adrian PRYSZCZ, Alexandr MARTAUS a Lenka MATĚJOVÁ. Hydrogen production from microwave catalytic pyrolysis of spruce sawdust. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. New York: Elsevier Science, 2017, 124(March), s. 175-179. ISSN 0165-2370. [Detail]
BRUMMER, Vladimír, Pavel LEŠTINSKÝ a David JECHA. Mathematical model of a pilot plant for VOC removal. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 1(3), s. 188-198. ISSN 1804-0195. [Detail]
PRYSZCZ, Adrian, Barbora GRYCOVÁ a Pavel LEŠTINSKÝ. Gasification of the Tar Deposits. Waste Forum. České ekologické manažerské centrum, 2017, 2017(2), s. 77-82. ISSN 1804-0195. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Barbora GRYCOVÁ, Ivan KOUTNÍK a Adrian PRYSZCZ. Microwave pyrolysis of the spruce sawdust for producing high quality syngas. Chemical Engineering Transactions. Italian Association of Chemical Engineering - AIDIC, 2016, 52(1), s. 307-312. ISBN 9788895608426. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel a Marek VEČEŘ. The basic technologies of mass transfer and their progress in the field of upgrading biogas. Current Biochemical Engineering. Bentham Science Publishers, 2016, 3(3), s. 223-234. ISSN 2212-7119. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel a Aloy PALIT. Wood Pyrolysis using Aspen plus simulation and its Industrial Application. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, 62(1), s. 11-16. ISSN 1802-5420. [Detail]
BRUMMER, Vladimir, David JECHA, Pavel LEŠTINSKÝ, Pavel SKRYJA, Jiri GREGOR a Petr STEHLIK. The treatment of waste gas from fertilizer production - An industrial case study of long term removing particulate matter with a pilot unit. Powder technology. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 297(September 2016), s. 374-383. ISSN 0032-5910. [Detail]

Závěrečné práce

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Výroba vodíku pomocí suchého reformování uhlovodíků
(Hydrogen production using dry reforming of hydrocarbons)
Bc. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
(Recycling of the waste polymers using thermochemical and catalytic processes)
Ing. Denisa Čižíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Suché reformování uhlovodíků
(Dry reforming reactions of hydrocarbons)
Bc. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská
Využití mikrovlnné pyrolýzy při zpracování odpadní biomasy
(Waste biomass treatment using the microwave pyrolysis)
Bc. Kristýna Plánková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Extrakce surového kaprolaktamu
(Extraction of a crude caprolactam)
Ing. Jana Fojtášková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová