Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř je zaměřuje na zpracování odpadních materiálů termickými procesy v redukčním prostředí. Laboratoř lze rozdělit od dvou sekcí.
První sekce je úzce spojena se zpracováním odpadní biomasy, a to za účelem výroby produktů s vyšší přidanou hodnotou – výroba „super pelet“ procesem torrefikace, výroba „bio uhle“ pyrolýzou či výroba sorbentů na bázi aktivního uhlí pomocí karbonizace. Biomasu zpracováváme jak vsádkově v laboratorním měřítku, tak i na kontinuálním poloprovozu. Samozřejmostí je i analýza těchto tuhých produktů, včetně vznikajících plynů a kapalin.
Druhá sekce zpracovává odpadních polymerních materiálů pomocí katalytické pyrolýzy. Jde o tzv. chemickou recyklaci, jejíž účelem je z polymerů získat opět monomer, či látku chemicky blízkou, kterou je možné využít pro opětovnou výrobu tohoto polymeru. Část polymerních materiálů, které není možné chemickou recyklací zpracovat, či jiné odpady např. z organických výrob, pak za pomocí komerčních i vlastních katalyzátorů reformujeme na vodík.

Výzkumné činnosti

 • Termické zpracování odpadních materiálů za účelem likvidace, recyklace, ale i tvorby produktů s vyšším potenciálem – vodík, sorbenty, či jiné chemické substance.
 • Výroba sorbentů z odpadních uhlíkatých materiálů pro aplikace adsorpce polutantů ze vzduchu a vody.
 • Termické zpracování materiálů za přítomnosti katalyzátoru (katalytická pyrolýza).

Základní vybavení

 • Kompletní zařízení pro zpracování pevných, i kapalných odpadů, které podle druhu odpadu umožňuje nastavit různé alternativy a vedení celého procesu zpracování.
 • Modul redukčních procesů – vertikální nebo horizontální pyrolýzní reaktor pro termické zpracování materiálů.
 • Modul katalýzy – katalytický reaktor s řízeným ohřevem pro rozklad vznikajících nebezpečných látek (dehtů), případně úpravu složení vznikajících produktů.
 • Modul plazmových procesů – elektrický napáječ s plazmovým reaktorem, generující nerovnovážné plazma („Glid Arc“).
 • Mikrovlnný reaktor o výkonu až 1 kW pro termické zpracování pevných a kapalných materiálů.
 • Laboratoř je vybavena plynovými chromatografy pro analýzu plynných a kapalných produktů.
 • Laboratoř pracuje v součinnosti s laboratoří analýzy paliv, kde dochází k charakterizaci vstupních a výstupních materiálů.

Poskytované služby

 • Materiálové a energetické bilance termického zpracování biomasy, odpadů, nebezpečných odpadů a jiných materiálů.
 • Analýza plynných a kapalných produktů ze zpracování odpadních materiálů.
 • Analýza obsahu vody pomocí KF titrace.

Kontakt

Ing. Pavel Leštinský, Ph.D.
e-mail: pavel.lestinsky@vsb.cz
tel.: 00420 597 32 7330
mobil: 00420 608 917 261

plazma5_ctverec

plazma1_ctverec

Zpráva

OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR a Jana FOJTÁŠKOVÁ. Rafinace surového kaprolaktamu. Neuveden, 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Vladimír DOLANSKÝ. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2016. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Vladimír DOLANSKÝ. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2017. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ, Libor OBAL a Martin SKÁLA. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2018. Neuveden., 2018. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Pavel BUČEK, Erik CEGMED, Květoslava HRÁDKOVÁ, Marie MAXOVÁ a Vladimír DOLANSKÝ. Rafinace kaprolaktamu - II. Etapa. Neuveden., 2018. [Detail]
VRÁBLOVÁ, Martina, Ivan KOUTNÍK a Pavel LEŠTINSKÝ. Návrh prototypu domovní ČOV. SINEKO Engineering s.r.o., 2018. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Barbora GRYCOVÁ a Adrian PRYSZCZ. Technologie torrefikace pro malé a mobilní jednotky - I. Etapa. neobsahuje, 2018. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Kamil WICHTERLE, Marek VEČEŘ, Lenka ŠIMKOVÁ, Jan MIKULEC, Jiří ALTMAN, Jiří FELCMAN a Jaroslav ONDRÁČEK. Hydrodynamika destilačních pater. neuvedeno, 2018. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel. Studie předpokládaného vývoje emisních limitů pro spalování uhlí, spoluspalování uhlí s TAP a spalování TAP v dlouhodobém horizontu. Teplárna České Budějovice, 2017. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Kamil WICHTERLE, Lucie OBALOVÁ, Marek VEČEŘ, Lenka ŠIMKOVÁ, Ivan KOUTNÍK, Petr MARŠOLEK, Jan MIKULEC, Jiří FELCMAN, Jaroslav ONDRÁČEK a Jiří ALTMAN. Úsady v destilačních kolonách. neuveden, 2017. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Petr MARŠOLEK, Jakub KORPAS, Pavel LEŠTINSKÝ, Jana FOJTÁŠKOVÁ, Milan MAXA, Jiří KOUMAR a Libor OBAL. Rafinace kaprolaktamu - III. etapa. neuveden, 2017. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, M MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ a Pavel BUČEK. Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. Neuveden, 2015. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Ivan KOUTNÍK, Barbora GRYCOVÁ a Adrian PRYSZCZ. Pyrolýza tonerových kazet. SPS-CZ, a.s., 2015. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Milan MAXA, Pavel LEŠTINSKÝ, Jakub KORPAS, Petr MARŠOLEK, Jiří KOUMAR, Jana FOJTÁŠKOVÁ a Pavel BUČEK. Rafinace kaprolaktamu – I. Etapa. neuveden, 2015. [Detail]

Závěrečné práce

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Výroba vodíku pomocí suchého reformování uhlovodíků
(Hydrogen production using dry reforming of hydrocarbons)
Bc. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů
(Recycling of the waste polymers using thermochemical and catalytic processes)
Ing. Denisa Čižíková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Suché reformování uhlovodíků
(Dry reforming reactions of hydrocarbons)
Bc. Zdeněk Zikmund Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Bakalářská
Využití mikrovlnné pyrolýzy při zpracování odpadní biomasy
(Waste biomass treatment using the microwave pyrolysis)
Bc. Kristýna Plánková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Extrakce surového kaprolaktamu
(Extraction of a crude caprolactam)
Ing. Jana Fojtášková Ing. Pavel Leštinský, Ph.D. Diplomová