Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Marta2

Vědecký pracovník


+420 597 327 308
marta.valaskova@vsb.cz
ET 3.10
Institute of Environmental Technology
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

ORCID: 0000-0001-6295-8976

Akademická kvalifikace

2011 Doktor věd Doktor geologických a geofyzikálních věd, Karlova Univerzita, Praha
1990 Kandidát věd Karlova Univerzita, Praha
1980 Doktor přírodních věd Karlova Univerzita, Praha

Oblasti výzkumu

  • Cover modification and characterizations of clay minerals using X-ray diffraction methods. Vermiculites in mixtures of ceramic cordierites. Vermiculites modified as carrier of attached nanoparticles Ag, CeO2, α-Fe2O3 with the antibacterial and photocatalytic functional efficiency. Kaolinites modified into antibacterial forms and ceramic composites.

Projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP210/11/2215 Studium a hodnocení struktur vermikulitů modifikovaných ve funkci nanoplniv a podložek 2011 2013
HS730120 SPUR, Valášková, 1573 2011 2011
HS730143 Vesuvius, Valášková, 1573 2011 2011
HS730022 SPUR, a.s.-Valášková RNDr., 1573 2010 2010
HS730029 Bochemie, Valášková, 1573 2010 2010
HS730906 Urdiamant,Valášková,1573 2009 2009
HS730924 Continental Aut.Sys.Valášková,1573 2009 2009
HS730938 Státní úst. J CH B ochr.Valášková,1573 2009 2009
HS730943 Continental Aut.Syst.CR-RNDr.Valášková, 2009 2009
HS730876 Univerzita T.Bati,Valášková,1573 2008 2008
205/05/2548 Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech 2005 2007
GA205/05/2548 Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech 2005 2007

Závěrečné práce vedené pedagogem

Bakalářská

Název Jméno studenta Vedoucí práce Akademický rok
Charakterizace strukturních vlastností nanovermikulitů po acidifikaci
(Characterization of structural properties of nanovermiculites after acidification)
Bc. Dominik Honěk RNDr. Marta Valášková, DSc. 2012/2013

Disertační

Název Jméno studenta Vedoucí práce Akademický rok
Organo-anorganické hybridní materiály s antibakteriálními vlastnostmi
(Organo-inorganic hybrid materials with antibacterial properties)
Ing. Magda Reli, Ph.D. RNDr. Marta Valášková, DSc. 2016/2017
Příprava a charakterizace nových forem keramických nanokompozitů na bázi modifikovaných jílových minerálů
(Preparation and Characterization of new Forms of Ceramic Nanocomposites Based on Modified Clay Minerals)
Ing. Jana Kupková, Ph.D. RNDr. Marta Valášková, DSc. 2014/2015
Příprava a charakterizace antibakteriálních nanokompozitů
(Preparation and Characterization of Antibacterial Nanocoposites)
Ing. Marianna Hundáková, Ph.D. RNDr. Marta Valášková, DSc. 2012/2013

Článek

VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana MADEJOVÁ, Amer INAYAT, Lenka MATĚJOVÁ, Michal RITZ, Alexandr MARTAUS a Pavel LEŠTINSKÝ. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2020, 192(JUL 2020), s. nestránkováno. ISSN 0169-1317. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Květuse JIRÁTOVÁ, Pawel STELMACHOWSKI, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. Magnesium Effect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(8), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ, Lucie BARTOŇOVÁ a Petra MAIEROVÁ. Quantitative evaluation of crystalline and amorphous phases in clay-based cordierite ceramic. Minerals. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(12), s. 1-13. ISSN 2075-163X. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Cordierite/CeO2 ceramic nanocomposites from vermiculite with fixed CeO2 nanoparticles, talc and kaolin. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2019, 179(10), s. 1-7. ISSN 0169-1317. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. Polyethylene/Organo-Inorgano Vermiculites and Their Antimicrobial Properties. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2599-2605. ISSN 1533-4880. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ a Kamila KOČÍ. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(11), s. neuvedeno. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Zdeněk KLIKA, Boris NOVOSAD a Bedřich SMETANA. Crystallization and Quantification of Crystalline and Non-Crystalline Phases in Kaolin-Based Cordierites. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(19), s. 1-13. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Michal RITZ, Kamila KOČÍ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Comparable study of vermiculites from four commercial deposits prepared with fixed ceria nanoparticles. Applied Clay Science. Elsevier, 2018, 151(january), s. 164-174. ISSN 0169-1317. [Detail]
RITZ, Michal a Marta VALÁŠKOVÁ. Infrared and Raman spectroscopy of three commercial vermiculites doped with cerium dioxide nanoparticles. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Elsevier, 2018, 201(1), s. 39-45. ISSN 1386-1425. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of acid-treated talc and Na2CO3 flux on mineralogical phase composition and porosity in steatite ceramics. International Journal of Applied Ceramic Technology. Wiley-Blackwell, 2017, 14(4), s. 803-809. ISSN 1546-542X. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Luboš JANKOVIČ a Marta VALÁŠKOVÁ. Preparation of antibacterial chlorhexidine/vermiculite and release study. International Journal of Mineral Processing. Elsevier, 2017, 159(8 December 2016), s. 1-6. ISSN 0301-7516. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Dagmar MĚŘÍNSKÁ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial polypropylene/Ag-kaolinite, preparation and characterization. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 656-660. ISSN 1936-6612. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Christiana KLIKOVÁ a Ivan KOLOMAZNÍK. Uptake of Ce(III) and Ce(IV) on montmorillonite. Applied Clay Science. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 132(NOV 2016), s. 41-49. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CORDIERITES BASED ON COMMERCIAL VERMICULITES IN RELATION TO THE NATURAL AND SYNTHETIC CORDIERITES. Ceramics - Silikáty. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016, 60(4), s. 308-316. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7844-7848. ISSN 1533-4880. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Dominik HONĚK, Silvie VALLOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of two low-charge vermiculites after hydrochloric acid treatment. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015, 12(3), s. 299 - 306. ISSN 1214-9705. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Clays, Clay minerals and Cordierite ceramics - A review. Ceramics - Silikáty. Vysoká škola chemicko technologická, 2015, 59(4), s. 331-340. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ a Jana KUPKOVÁ. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials – preparation, structural characterization and their photocatalytic activity. Microporous and mesoporous materials. Elsevier, 2015, 207(4), s. 120-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Jonáš TOKARSKÝ, Marta VALÁŠKOVÁ, Petr SLOBODIAN, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. Structure and antibacterial properties of polyethylene/organo-vermiculite composites. Solid State Sciences. Elsevier, 2015, 48(October 2015), s. 197-204. ISSN 1293-2558. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Dominik HLAVÁČ, Jana MADEJOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial kaolinite/urea/chlorhexidine nanocomposites: Experiment and molecular modelling. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, 305(June), s. 783-791. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Michal RITZ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural characteristics of cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures containing pore-forming organovermiculite. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(10), s. 15717-15725. ISSN 0272-8842. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jozef VLČEK a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(6), s. 8489-8498. ISSN 0272-8842. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Vermiculite with Ag and Cu used as an antibacterial nanofiller in polyethylene. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(3), s. 28-36. ISSN 1802-5420. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Cobalt-Organovermiculite Arrangement and Mechanical Properties: Models and Experiments. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. American Scientific Publishers, 2014, 11(11), s. 2387-2392. ISSN 1546-1955. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna a Marta VALÁŠKOVÁ. Antimicrobial Nanocomposites Based on Natural Modified Materials: A Review of Carbons and Clays. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2014, 14(1), s. 673-693. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Jan ŠTEMBÍREK, Ladislava BARTOŠOVÁ, Gabriela PRAŽANOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial efficiency of vermiculite/chlorhexidine nanocomposites and results of the in vivo test of harmlessness of vermiculite. Materials Science and Engineering C. Elsevier, 2014, 42(September), s. 466-473. ISSN 0928-4931. [Detail]
RITZ, Michal, Jana ZDRÁLKOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites. Vibrational Spectroscopy. Elsevier, 2014, 70(January), s. 63-69. ISSN 0924-2031. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Erich PAZDZIORA a Kateřina MATĚJOVÁ. Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013, 10(1), s. 97-104. ISSN 1214-9705. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Jana KUPKOVÁ a Bedřich SMETANA. Role of vermiculite and zirconium–vermiculite on the formation of zircon–cordierite nanocomposites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 75-76(May), s. 100-108. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. New aspects on vermiculite filler in polyethylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 72(February), s. 110-116. ISSN 0169-1317. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Magda SAMLÍKOVÁ, Pazdziora ERICH a Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organomontmorillonites and organovermiculites prepared using chlorhexidine diacetate. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 83-84(October), s. 17-23. ISSN 0169-1317. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of vermiculite particles after different milling techniques. Powder technology. London: Elsevier, 2013, 239(January), s. 277-283. ISSN 0032-5910. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Rongping YUN, Yafei LU, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Aleš SLÍVA, Xiaofeng XIE a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite’s Effect Study on the Friction Performance of Composites: Extension Evaluation and Interactions Modeling. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2012, 1(1), s. 1-8. ISSN 0000-0000. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Erich PAZDZIORA a Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organovermiculites with variously modified surface area. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 29-33. ISSN 0976-6294. [Detail]
ZDRÁLKOVÁ, Jana a Marta VALÁŠKOVÁ. Talc and its basic modifications into nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 35-42. ISSN 0976-6294. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jozef VLČEK a Petra MATĚJKOVÁ. Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite precursor. Materials letters. Amsterdam: Elsevier, 2012, 80(August), s. 158-161. ISSN 0167-577X. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Aleš SLÍVA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, O GUNEY, Alicia BACHMATIUK a Mark H. RÜMMELI. Carbonaceous nanoparticles prepared with help of silicate substrate and metal catalysts. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 1/2(3), s. 38-43. ISSN 2164-6627. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavel KALIVODA a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Comparative study of ultrasonic effect on mechanical modified vermiculite particles. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 3(1/2), s. 89-92. ISSN 2164-6627. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Michal RITZ a Eva PLEVOVÁ. Effects of brief milling and acid treatment on two ordered and disordered kaolinite structures. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2011, 1(54), s. 70-76. ISSN 0169-1317. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla a Marta VALÁŠKOVÁ. AFM study of vermiculite particles. 5th Mid-Evropean Clay Conference. Szeged: Universita Szeged, 2010, 2010(6), s. 700-700. ISSN 0324-6523. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavla ČAPKOVÁ, David RAFAJA, Volker KLEMM, Marta VALÁŠKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Adhesion of silver nanoparticles on the clay substrate, modeling and experiment. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2010, 256(9), s. 2841-2848. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Kateřina MATĚJOVÁ, Martin HEŘMÁNEK, Volker KLEMM a David RAFAJA. Preparation and characterization of antibacterial silver/vermiculites and silver/montmorillonites. Geochimica et Cosmochimica Acta. New York: Elsevier Science, 2010, 74(22), s. 6287-6300. ISSN 0016-7037. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite Filler for Polymeric Nanocomposites: Thermal and Dispersion Study. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 1(2), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Microporous Cordierite Ceramics Prepared from Clay Mineral Mixtures Containing Vermiculite. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 49-52. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Eva PLEVOVÁ, Erich PAZDZIORA a Kateřina MATĚJOVÁ. Preparation of novel organovermiculites with antibacterial activity using chlorhexidine diacetate. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2010, 1(342), s. 593-597. ISSN 0021-9797. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Brusel: Elsevier, 2010, 1-2(129), s. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Amsterdam: Elsevier, 2010, 129(1-2), s. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of Vermiculite on the Formation of Porous Cordierites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 46(2), s. 196-201. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Karla BARABASZOVÁ, Eva PLEVOVÁ a D MĚŘÍNSKÁ. Organovermiculite nanofillers in polypropylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 43(1), s. 108-112. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Preparation and Characterization of Porous Cordierite for Potential Use in Cellular Ceramics. Chemical papers. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2009, 63(4), s. 445-449. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOVÁŘ, P, M POSPÍŠIL, P MALÝ, Zdeněk KLIKA, Pavla ČAPKOVÁ, Petra PUSTKOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Molecular modelling of surface modification of Wyoming and Cheto montmorillonite by methylene blue. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2009, 15(11), s. 1391-1396. ISSN 1610-2940. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ, Ondřej ŠUSTAJ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Fázová a morfologická charakteristika kovonosných mikročástic. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Acta Metallurgica Slovaca - TU Košice, ÚMV SAV Košice, 2008, 14(265), s. 209-223. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, V KLEMM a D RAFAJA. Silver nanoparticles/montmorillonite composites prepared using nitrating reagent at water and glycerol. Journal of nanoscience and nanotechnology. United States of America: American Scientific Publishers, 2008, 8(6), s. 3050-3058. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PRAUS, Petr, Martina TURICOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Study of silver adsorption on montmorillonite. Journal of the Brazilian Chemical Society. The Brazilian Chemical Society, 2008, 19(3), s. 549-556. ISSN 0103-5053. [Detail]
MA, Yuning, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Yafei LU. Effects of ZrSiO4 in non-metallic brake friction materials on friction performance. Tribology international. Amsterdam: Elsevier, 2008, 41(3), s. 166-174. ISSN 0301-679X. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Lucie NEUWIRTHOVÁ, P KOVÁŘ a Marta VALÁŠKOVÁ. Kaolinite and Metakaolinite as a Matrix for Preparation of Nanosized TiO2 with Photocatalytical Properties. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), s. 261-265. ISSN 1335-1532. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla BARABASZOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Effect of Size and Preparation Method of Particles on Intercalation Ability of Vermiculite. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), s. 275-279. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Milan RIEDER, Vlastimil MATĚJKA, Pavla ČAPKOVÁ a A SLÍVA. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2007, 2007(35), s. 108-118. ISSN 0169-1317. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, J BALABÁNOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Z BASTL, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ a František KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. Catalysis Today. Oxford: Elsevier, 2007, 119(1-4), s. 233-238. ISSN 0920-5861. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Gabriela KRATOŠOVÁ. Chemically activated kaolinites after de-intercalation of formamide. Ceramics - Silikáty. Prague: Vysoká škola chemicko technologická, 2007, 2007(51), s. 24-29. ISSN 0862-5468. [Detail]
KOSTURA, Bruno, František KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ a Juraj LEŠKO. Rehydratation of calcined Mg-Al hydrotalcite in acidified chloride-containing aqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd ČR, 2007, 72(9), s. 1284-1294. ISSN 0010-0765. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Pavla ČAPKOVÁ, Petra HORÁKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, P MALÝ, R MACHÁŇ a M POSPÍŠIL. Composition, structure, and luminescence of montmorillonite saturated with different aggregates of methylene blue. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2007, 311(1), s. 14-23. ISSN 0021-9797. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ a Vlastimil MATĚJKA. Structural ordering of organovermiculite: Experiments and modeling. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2007, 2007(313), s. 281-287. ISSN 0021-9797. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ a Monika ŠUPOVÁ. Organo-vermiculite structure ordering after PVAc introduction. Physica status solidi. A, Applications and Materials Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, 2007(6), s. 1870-1875. ISSN 1862-6300. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Milan RIEDER, Vlastimil MATĚJKA, Pavla ČAPKOVÁ a Aleš SLÍVA. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2006, 35(1-2), s. 108-118. ISSN 0169-1317. [Detail]
WEISS, Zdeněk, John CRELLING, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Peter FILIP. Identification of carbon forms and other phases in automotive brake composites using multiple analytical techniques. Carbon. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, 44(4), s. 792-798. ISSN 0008-6223. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), J BALABÁNOVÁ a Kateřina PACULTOVÁ. Structure-activity relationship in the N2O decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Velká Británie: Elsevier, 2006, 248(6), s. 210-219. ISSN 1381-1169. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla, Miroslav POSPÍŠIL, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Miroslava TRCHOVÁ, Zdeňka SEDLÁKOVÁ, Zdeněk WEISS a Josef ŠIMONÍK. Structure of montmorillonite cointercalated with stearic acid and octadecylamine: Modeling, diffraction, IR spectroscopy. Journal of colloid and interface science. Brusel: Elsevier, 2006, 300(1), s. 264-269. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ, Monika ŠUPOVÁ, Ondřej ŠUSTAI, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Preparation of Vermiculite Nanoparticles Using Thermal Hydrogen Peroxide Treatment. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(3), s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Preparation of Mg-vermiculite nanoparticles using potassium persulfate. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(8), s. 2484-2488. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ a Ondřej ŠUSTAI. Preparation of vermiculite nanopartickles using thermal hydrogen peroxide delamination. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 778. ISSN 0009-2770. [Detail]
POSPÍŠIL, , KALENDOVÁ, ČAPKOVÁ, ŠIMONÍK a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Structure Analysis of Intercalated Layer Silicates: Combination of Molecular Simulations and Experiment. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2004, (277), s. 154-161. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Monika KŘÍSTKOVÁ. Intercalation and Grafting of Vermiculite with Octadecylamine Using Low Temperature Melting. Clays and clay minerals. Aurora: Clay Minerals Society, 2003, 51(3), s. 555-565. ISSN 0009-8604. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Jana SEIDLEROVÁ a Zdeněk WEISS. X-ray diffraction phase analysis of crystalline copper corrosion products after treatment in different chloride solutions. Corrosion Science. New York: Elsevier, 2003, 45(4), s. 883-889. ISSN 0010-938X. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), KALENDOVÁ, Zdeněk WEISS a ČAPKOVÁ. Montmorillonite Co-intercalated with Octadecylamine and Stearic Acid by Low Temperature Melting and its Influence on PP Nanocomposites. International Polymer Processing. MUNICH: Hanser, 2003, 18(1), s. 133-137. ISSN 0930-777X. [Detail]
POSPÍŠIL, , ČAPKOVÁ, WEISSMANNOVÁ, Zdeněk KLIKA, TRCHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Zdeněk WEISS. Structure analysis of montmorillonite intercalated with rhodamine B: modeling and experiment. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2003, 9(1), s. 39-46. ISSN 1610-2940. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Determination of structural disorder degree using an XRD profile fitting procedure. Application to Czech kaolins. Applied Clay Science. Brusel: Elsevier, 2002, 22(1-2), s. 65-74. ISSN 0169-1317. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ a SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2002, 56(6), s. 387-393. ISSN 0366-6352. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , MALÁČ, POSPÍŠIL, Zdeněk WEISS a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Polymer/clay nanocomposites based on MMT/ODA intercalates. Composite interfaces. Zeist: Bril Academic Publishers, 2002, (6), s. 529-540. ISSN 0927-6440. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and rehydration of Montmorillonite from Ivančice (Czech Republic). Geologica Carpatica Clays. : , 1999, 1999(6), s. 91-97. ISSN 1210-2695. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Petr MARTINEC a Zdeněk WEISS. Almandin-pyrop-grossularové granáty: metoda pro odhad jejich složení pomocí RTG práškových difrakčních záznamu. European Journal of Mineralogy. : , 1997, 1997(9), s. 403-410. ISSN 0935-1221. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and Rehydration of Natural Mg-Vermiculite. Geologica Carpatica Clays. : , 1994, 1994( 1), s. 33-40. ISSN 1210-2695. [Detail]

Kniha odborná

VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-886-1. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-811-3. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

KOČÍ, Kamila, Kamila KOČÍ, Marta VALÁŠKOVÁ a Martin RELI. Fotokatalyzátor CeO2/Fe2O3 pro fotokatalytickou generaci vodíku při fotokatalytickém štěpění vody. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2021. [Detail]
LEŠTINSKÝ, Pavel, Marta VALÁŠKOVÁ a Kateřina KLEMENCOVÁ. Katalyzátor α-Fe2O3/vermikulit. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2020. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. Antibakteriální nanokompozit KA - Ag. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Porézní sub-mikrokompozit - kordierit se zirkonem. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]