Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Marta2

Vědecký pracovník


+420 597 327 308
marta.valaskova@vsb.cz
ET 3.10
Institute of Environmental Technology
17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba, Czech Republic

ORCID: 0000-0001-6295-8976

Akademická kvalifikace

2011 Doktor věd Doktor geologických a geofyzikálních věd, Karlova Univerzita, Praha
1990 Kandidát věd Karlova Univerzita, Praha
1980 Doktor přírodních věd Karlova Univerzita, Praha

Oblasti výzkumu

  • Cover modification and characterizations of clay minerals using X-ray diffraction methods. Vermiculites in mixtures of ceramic cordierites. Vermiculites modified as carrier of attached nanoparticles Ag, CeO2, α-Fe2O3 with the antibacterial and photocatalytic functional efficiency. Kaolinites modified into antibacterial forms and ceramic composites.

Projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GAP210/11/2215 Studium a hodnocení struktur vermikulitů modifikovaných ve funkci nanoplniv a podložek 2011 2013
HS730120 SPUR, Valášková, 1573 2011 2011
HS730143 Vesuvius, Valášková, 1573 2011 2011
HS730022 SPUR, a.s.-Valášková RNDr., 1573 2010 2010
HS730029 Bochemie, Valášková, 1573 2010 2010
HS730906 Urdiamant,Valášková,1573 2009 2009
HS730924 Continental Aut.Sys.Valášková,1573 2009 2009
HS730938 Státní úst. J CH B ochr.Valášková,1573 2009 2009
HS730943 Continental Aut.Syst.CR-RNDr.Valášková, 2009 2009
HS730876 Univerzita T.Bati,Valášková,1573 2008 2008
205/05/2548 Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech 2005 2007
GA205/05/2548 Nanomateriály založené na strukturně modifikovaných jílových minerálech 2005 2007

Článek

VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana MADEJOVÁ, Amer INAYAT, Lenka MATĚJOVÁ, Michal RITZ, Alexandr MARTAUS a Pavel LEŠTINSKÝ. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2020, 192(JUL 2020), s. nestránkováno. ISSN 0169-1317. [Detail]
KARÁSKOVÁ, Kateřina, Kateřina PACULTOVÁ, Anna KLEGOVÁ, Dagmar FRIDRICHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Květuse JIRÁTOVÁ, Pawel STELMACHOWSKI, Andrzej KOTARBA a Lucie OBALOVÁ. Magnesium Effect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition. Catalysts. BASEL: MDPI Open Access Publishing, 2020, 10(8), s. nestránkováno. ISSN 2073-4344. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Bedřich SMETANA, Ľubomíra DROZDOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Cordierite/CeO2 ceramic nanocomposites from vermiculite with fixed CeO2 nanoparticles, talc and kaolin. Applied Clay Science. San Diego: Elsevier, 2019, 179(10), s. 1-7. ISSN 0169-1317. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. Polyethylene/Organo-Inorgano Vermiculites and Their Antimicrobial Properties. Journal of nanoscience and nanotechnology. Valencia: American Scientific Publishers, 2019, 19(5), s. 2599-2605. ISSN 1533-4880. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Jiří PAVLOVSKÝ, Tomáš PROSTĚJOVSKÝ a Kamila KOČÍ. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials. Basilej: MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(11), s. neuvedeno. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Zdeněk KLIKA, Boris NOVOSAD a Bedřich SMETANA. Crystallization and Quantification of Crystalline and Non-Crystalline Phases in Kaolin-Based Cordierites. Materials. MDPI Open Access Publishing, 2019, 12(19), s. 1-13. ISSN 1996-1944. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Michal RITZ, Kamila KOČÍ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Comparable study of vermiculites from four commercial deposits prepared with fixed ceria nanoparticles. Applied Clay Science. Elsevier, 2018, 151(january), s. 164-174. ISSN 0169-1317. [Detail]
RITZ, Michal a Marta VALÁŠKOVÁ. Infrared and Raman spectroscopy of three commercial vermiculites doped with cerium dioxide nanoparticles. Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. Elsevier, 2018, 201(1), s. 39-45. ISSN 1386-1425. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of acid-treated talc and Na2CO3 flux on mineralogical phase composition and porosity in steatite ceramics. International Journal of Applied Ceramic Technology. Wiley-Blackwell, 2017, 14(4), s. 803-809. ISSN 1546-542X. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Luboš JANKOVIČ a Marta VALÁŠKOVÁ. Preparation of antibacterial chlorhexidine/vermiculite and release study. International Journal of Mineral Processing. Elsevier, 2017, 159(8 December 2016), s. 1-6. ISSN 0301-7516. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Dagmar MĚŘÍNSKÁ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial polypropylene/Ag-kaolinite, preparation and characterization. Advanced Science Letters : 4th Biennial Nanomaterials and Nanotechnology International Conference : proceedings : May 18-21, 2015, Ostrava, Czech Republic. American Scientific Publishers, 2016, 22(3), s. 656-660. ISSN 1936-6612. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Jana SEIDLEROVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Christiana KLIKOVÁ a Ivan KOLOMAZNÍK. Uptake of Ce(III) and Ce(IV) on montmorillonite. Applied Clay Science. SAN DIEGO: Elsevier, 2016, 132(NOV 2016), s. 41-49. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF CORDIERITES BASED ON COMMERCIAL VERMICULITES IN RELATION TO THE NATURAL AND SYNTHETIC CORDIERITES. Ceramics - Silikáty. Praha: Vysoká škola chemicko technologická, 2016, 60(4), s. 308-316. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana KUPKOVÁ, Kamila KOČÍ, Nela AMBROŽOVÁ, Volker KLEMM a David RAFAJA. Structural properties and photocatalytic activity of ceria nanoparticles on vermiculite matrix. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2016, 16(8), s. 7844-7848. ISSN 1533-4880. [Detail]
KUPKOVÁ, Jana, Dominik HONĚK, Silvie VALLOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of two low-charge vermiculites after hydrochloric acid treatment. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2015, 12(3), s. 299 - 306. ISSN 1214-9705. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Clays, Clay minerals and Cordierite ceramics - A review. Ceramics - Silikáty. Vysoká škola chemicko technologická, 2015, 59(4), s. 331-340. ISSN 0862-5468. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Kamila KOČÍ a Jana KUPKOVÁ. Cordierite/steatite/CeO2 porous materials – preparation, structural characterization and their photocatalytic activity. Microporous and mesoporous materials. Elsevier, 2015, 207(4), s. 120-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Jonáš TOKARSKÝ, Marta VALÁŠKOVÁ, Petr SLOBODIAN, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. Structure and antibacterial properties of polyethylene/organo-vermiculite composites. Solid State Sciences. Elsevier, 2015, 48(October 2015), s. 197-204. ISSN 1293-2558. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Dominik HLAVÁČ, Jana MADEJOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial kaolinite/urea/chlorhexidine nanocomposites: Experiment and molecular modelling. Applied Surface Science. Elsevier Science, 2014, 305(June), s. 783-791. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Michal RITZ a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural characteristics of cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures containing pore-forming organovermiculite. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(10), s. 15717-15725. ISSN 0272-8842. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jana ZDRÁLKOVÁ, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA, Jozef VLČEK a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites. Ceramics International. Elsevier, 2014, 40(6), s. 8489-8498. ISSN 0272-8842. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Vermiculite with Ag and Cu used as an antibacterial nanofiller in polyethylene. GeoScience Engineering. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014, LX(3), s. 28-36. ISSN 1802-5420. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Cobalt-Organovermiculite Arrangement and Mechanical Properties: Models and Experiments. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. American Scientific Publishers, 2014, 11(11), s. 2387-2392. ISSN 1546-1955. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna a Marta VALÁŠKOVÁ. Antimicrobial Nanocomposites Based on Natural Modified Materials: A Review of Carbons and Clays. Journal of nanoscience and nanotechnology. American Scientific Publishers, 2014, 14(1), s. 673-693. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Jan ŠTEMBÍREK, Ladislava BARTOŠOVÁ, Gabriela PRAŽANOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Magda SAMLÍKOVÁ a Erich PAZDZIORA. Antibacterial efficiency of vermiculite/chlorhexidine nanocomposites and results of the in vivo test of harmlessness of vermiculite. Materials Science and Engineering C. Elsevier, 2014, 42(September), s. 466-473. ISSN 0928-4931. [Detail]
RITZ, Michal, Jana ZDRÁLKOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites. Vibrational Spectroscopy. Elsevier, 2014, 70(January), s. 63-69. ISSN 0924-2031. [Detail]
HUNDÁKOVÁ, Marianna, Marta VALÁŠKOVÁ, Vladimír TOMÁŠEK, Erich PAZDZIORA a Kateřina MATĚJOVÁ. Silver and/or copper vermiculites and their antibacterial effect. Acta Geodynamica et Geomaterialia. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav struktury a mechaniky hornin, 2013, 10(1), s. 97-104. ISSN 1214-9705. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Jana KUPKOVÁ a Bedřich SMETANA. Role of vermiculite and zirconium–vermiculite on the formation of zircon–cordierite nanocomposites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 75-76(May), s. 100-108. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Jonáš TOKARSKÝ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Erich PAZDZIORA a Dušan KIMMER. New aspects on vermiculite filler in polyethylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 72(February), s. 110-116. ISSN 0169-1317. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Magda SAMLÍKOVÁ, Pazdziora ERICH a Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organomontmorillonites and organovermiculites prepared using chlorhexidine diacetate. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2013, 83-84(October), s. 17-23. ISSN 0169-1317. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla a Marta VALÁŠKOVÁ. Characterization of vermiculite particles after different milling techniques. Powder technology. London: Elsevier, 2013, 239(January), s. 277-283. ISSN 0032-5910. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Rongping YUN, Yafei LU, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Aleš SLÍVA, Xiaofeng XIE a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite’s Effect Study on the Friction Performance of Composites: Extension Evaluation and Interactions Modeling. Advanced Science Focus. Valencia: American Scientific Publishers, 2012, 1(1), s. 1-8. ISSN 0000-0000. [Detail]
SAMLÍKOVÁ, Magda, Sylva HOLEŠOVÁ, Erich PAZDZIORA a Marta VALÁŠKOVÁ. Antibacterial activity of organovermiculites with variously modified surface area. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 29-33. ISSN 0976-6294. [Detail]
ZDRÁLKOVÁ, Jana a Marta VALÁŠKOVÁ. Talc and its basic modifications into nanocomposites. Journal of Nanocomposites and Nanoceramics. Haryana: International Science Press, 2012, 3(1), s. 35-42. ISSN 0976-6294. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana ZDRÁLKOVÁ, Jozef VLČEK a Petra MATĚJKOVÁ. Cordierite composites reinforced with zircon arising from zirconium-vermiculite precursor. Materials letters. Amsterdam: Elsevier, 2012, 80(August), s. 158-161. ISSN 0167-577X. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Aleš SLÍVA, Marianna HUNDÁKOVÁ, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, O GUNEY, Alicia BACHMATIUK a Mark H. RÜMMELI. Carbonaceous nanoparticles prepared with help of silicate substrate and metal catalysts. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 1/2(3), s. 38-43. ISSN 2164-6627. [Detail]
ČECH BARABASZOVÁ, Karla, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavel KALIVODA a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Comparative study of ultrasonic effect on mechanical modified vermiculite particles. Advanced Science, Engineering and Medicine. American Scientific Publishers, 2011, 3(1/2), s. 89-92. ISSN 2164-6627. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Karla ČECH BARABASZOVÁ, Marianna HUNDÁKOVÁ, Michal RITZ a Eva PLEVOVÁ. Effects of brief milling and acid treatment on two ordered and disordered kaolinite structures. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2011, 1(54), s. 70-76. ISSN 0169-1317. [Detail]
BARABASZOVÁ, Karla a Marta VALÁŠKOVÁ. AFM study of vermiculite particles. 5th Mid-Evropean Clay Conference. Szeged: Universita Szeged, 2010, 2010(6), s. 700-700. ISSN 0324-6523. [Detail]
TOKARSKÝ, Jonáš, Pavla ČAPKOVÁ, David RAFAJA, Volker KLEMM, Marta VALÁŠKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Vladimír TOMÁŠEK. Adhesion of silver nanoparticles on the clay substrate, modeling and experiment. Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier Science, 2010, 256(9), s. 2841-2848. ISSN 0169-4332. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Marianna HUNDÁKOVÁ, Kateřina MAMULOVÁ KUTLÁKOVÁ, Jana SEIDLEROVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, Erich PAZDZIORA, Kateřina MATĚJOVÁ, Martin HEŘMÁNEK, Volker KLEMM a David RAFAJA. Preparation and characterization of antibacterial silver/vermiculites and silver/montmorillonites. Geochimica et Cosmochimica Acta. New York: Elsevier Science, 2010, 74(22), s. 6287-6300. ISSN 0016-7037. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite Filler for Polymeric Nanocomposites: Thermal and Dispersion Study. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 1(2), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Microporous Cordierite Ceramics Prepared from Clay Mineral Mixtures Containing Vermiculite. Journal of Scientific Conference Proceedings. USA: American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 49-52. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Ondřej BUCHTÍK, Eva PLEVOVÁ, Karla BARABASZOVÁ, Sylva HOLEŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Vermiculite filler for polymeric nanocomposites: thermal and dispersion study. Journal of Scientific Conference Proceedings. American Scientific Publishers, 2010, 2(1), s. 42-44. ISSN 1937-6456. [Detail]
HOLEŠOVÁ, Sylva, Marta VALÁŠKOVÁ, Eva PLEVOVÁ, Erich PAZDZIORA a Kateřina MATĚJOVÁ. Preparation of novel organovermiculites with antibacterial activity using chlorhexidine diacetate. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2010, 1(342), s. 593-597. ISSN 0021-9797. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Brusel: Elsevier, 2010, 1-2(129), s. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Volker KLEMM, David RAFAJA, Marta VALÁŠKOVÁ, Jonáš TOKARSKÝ, Jana KUKUTSCHOVÁ a Eva PLEVOVÁ. Vermiculite interlayer as a reactor for CdS ultrafine particles preparation. Microporous and mesoporous materials. Amsterdam: Elsevier, 2010, 129(1-2), s. 118-125. ISSN 1387-1811. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Bedřich SMETANA a Soňa ŠTUDENTOVÁ. Influence of Vermiculite on the Formation of Porous Cordierites. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 46(2), s. 196-201. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA, Karla BARABASZOVÁ, Eva PLEVOVÁ a D MĚŘÍNSKÁ. Organovermiculite nanofillers in polypropylene. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2009, 43(1), s. 108-112. ISSN 0169-1317. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Preparation and Characterization of Porous Cordierite for Potential Use in Cellular Ceramics. Chemical papers. Warsaw: Walter de Gruyter GmbH, 2009, 63(4), s. 445-449. ISSN 0366-6352. [Detail]
KOVÁŘ, P, M POSPÍŠIL, P MALÝ, Zdeněk KLIKA, Pavla ČAPKOVÁ, Petra PUSTKOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Molecular modelling of surface modification of Wyoming and Cheto montmorillonite by methylene blue. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2009, 15(11), s. 1391-1396. ISSN 1610-2940. [Detail]
SEIDLEROVÁ, Jana, Marta VALÁŠKOVÁ, Ondřej ŠUSTAJ a Jana KUKUTSCHOVÁ. Fázová a morfologická charakteristika kovonosných mikročástic. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Acta Metallurgica Slovaca - TU Košice, ÚMV SAV Košice, 2008, 14(265), s. 209-223. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Jana KUKUTSCHOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ, V KLEMM a D RAFAJA. Silver nanoparticles/montmorillonite composites prepared using nitrating reagent at water and glycerol. Journal of nanoscience and nanotechnology. United States of America: American Scientific Publishers, 2008, 8(6), s. 3050-3058. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
PRAUS, Petr, Martina TURICOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Study of silver adsorption on montmorillonite. Journal of the Brazilian Chemical Society. The Brazilian Chemical Society, 2008, 19(3), s. 549-556. ISSN 0103-5053. [Detail]
MA, Yuning, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Yafei LU. Effects of ZrSiO4 in non-metallic brake friction materials on friction performance. Tribology international. Amsterdam: Elsevier, 2008, 41(3), s. 166-174. ISSN 0301-679X. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Lucie NEUWIRTHOVÁ, P KOVÁŘ a Marta VALÁŠKOVÁ. Kaolinite and Metakaolinite as a Matrix for Preparation of Nanosized TiO2 with Photocatalytical Properties. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), s. 261-265. ISSN 1335-1532. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Karla BARABASZOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ. Effect of Size and Preparation Method of Particles on Intercalation Ability of Vermiculite. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), s. 275-279. ISSN 1335-1532. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Milan RIEDER, Vlastimil MATĚJKA, Pavla ČAPKOVÁ a A SLÍVA. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2007, 2007(35), s. 108-118. ISSN 0169-1317. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, Kateřina PACULTOVÁ, J BALABÁNOVÁ, Květuše JIRÁTOVÁ, Z BASTL, Marta VALÁŠKOVÁ, Zdenek LACNÝ a František KOVANDA. Effect of Mn/Al ratio in Co-Mn-Al catalysts prepared from hydrotalcite-like precursors on catalytic decomposition of N2O. Catalysis Today. Oxford: Elsevier, 2007, 119(1-4), s. 233-238. ISSN 0920-5861. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Vlastimil MATĚJKA a Gabriela KRATOŠOVÁ. Chemically activated kaolinites after de-intercalation of formamide. Ceramics - Silikáty. Prague: Vysoká škola chemicko technologická, 2007, 2007(51), s. 24-29. ISSN 0862-5468. [Detail]
KOSTURA, Bruno, František KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ a Juraj LEŠKO. Rehydratation of calcined Mg-Al hydrotalcite in acidified chloride-containing aqueous solution. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Akademie věd ČR, 2007, 72(9), s. 1284-1294. ISSN 0010-0765. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Pavla ČAPKOVÁ, Petra HORÁKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ, P MALÝ, R MACHÁŇ a M POSPÍŠIL. Composition, structure, and luminescence of montmorillonite saturated with different aggregates of methylene blue. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2007, 311(1), s. 14-23. ISSN 0021-9797. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ, Pavla ČAPKOVÁ a Vlastimil MATĚJKA. Structural ordering of organovermiculite: Experiments and modeling. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2007, 2007(313), s. 281-287. ISSN 0021-9797. [Detail]
SIMHA MARTYNKOVÁ, Gražyna, Marta VALÁŠKOVÁ a Monika ŠUPOVÁ. Organo-vermiculite structure ordering after PVAc introduction. Physica status solidi. A, Applications and Materials Science. Weinheim: Wiley-VCH, 2007, 2007(6), s. 1870-1875. ISSN 1862-6300. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Milan RIEDER, Vlastimil MATĚJKA, Pavla ČAPKOVÁ a Aleš SLÍVA. Exfoliation/delamination of kaolinite by low-temperature washing of kaolinite-urea intercalates. Applied Clay Science. Amsterdam: Elsevier, 2006, 35(1-2), s. 108-118. ISSN 0169-1317. [Detail]
WEISS, Zdeněk, John CRELLING, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Peter FILIP. Identification of carbon forms and other phases in automotive brake composites using multiple analytical techniques. Carbon. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2006, 44(4), s. 792-798. ISSN 0008-6223. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, K JIRÁTOVÁ, F KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), J BALABÁNOVÁ a Kateřina PACULTOVÁ. Structure-activity relationship in the N2O decomposition over Ni-(Mg)-Al and Ni-(Mg)-Mn mixed oxides prepared from hydrotalcite-like precursors. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. Velká Británie: Elsevier, 2006, 248(6), s. 210-219. ISSN 1381-1169. [Detail]
ČAPKOVÁ, Pavla, Miroslav POSPÍŠIL, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Dagmar MĚŘÍNSKÁ, Miroslava TRCHOVÁ, Zdeňka SEDLÁKOVÁ, Zdeněk WEISS a Josef ŠIMONÍK. Structure of montmorillonite cointercalated with stearic acid and octadecylamine: Modeling, diffraction, IR spectroscopy. Journal of colloid and interface science. Brusel: Elsevier, 2006, 300(1), s. 264-269. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ, Monika ŠUPOVÁ, Ondřej ŠUSTAI, Vlastimil MATĚJKA a Pavla ČAPKOVÁ. Preparation of Vermiculite Nanoparticles Using Thermal Hydrogen Peroxide Treatment. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(3), s. 1-5. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
MATĚJKA, Vlastimil, Monika ŠUPOVÁ, Gabriela KRATOŠOVÁ a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Preparation of Mg-vermiculite nanoparticles using potassium persulfate. Journal of nanoscience and nanotechnology. : American Scientific Publishers, 2006, 6(8), s. 2484-2488. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Jana SEIDLEROVÁ a Ondřej ŠUSTAI. Preparation of vermiculite nanopartickles using thermal hydrogen peroxide delamination. Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, 98(8), s. 778. ISSN 0009-2770. [Detail]
POSPÍŠIL, , KALENDOVÁ, ČAPKOVÁ, ŠIMONÍK a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Structure Analysis of Intercalated Layer Silicates: Combination of Molecular Simulations and Experiment. Journal of colloid and interface science. Oxford: Elsevier, 2004, (277), s. 154-161. ISSN 0021-9797. [Detail]
WEISS, Zdeněk, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Monika KŘÍSTKOVÁ. Intercalation and Grafting of Vermiculite with Octadecylamine Using Low Temperature Melting. Clays and clay minerals. Aurora: Clay Minerals Society, 2003, 51(3), s. 555-565. ISSN 0009-8604. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Jana SEIDLEROVÁ a Zdeněk WEISS. X-ray diffraction phase analysis of crystalline copper corrosion products after treatment in different chloride solutions. Corrosion Science. New York: Elsevier, 2003, 45(4), s. 883-889. ISSN 0010-938X. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), KALENDOVÁ, Zdeněk WEISS a ČAPKOVÁ. Montmorillonite Co-intercalated with Octadecylamine and Stearic Acid by Low Temperature Melting and its Influence on PP Nanocomposites. International Polymer Processing. MUNICH: Hanser, 2003, 18(1), s. 133-137. ISSN 0930-777X. [Detail]
POSPÍŠIL, , ČAPKOVÁ, WEISSMANNOVÁ, Zdeněk KLIKA, TRCHOVÁ, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ) a Zdeněk WEISS. Structure analysis of montmorillonite intercalated with rhodamine B: modeling and experiment. Journal of Molecular Modeling. Berlin Heidelberg: Springer, 2003, 9(1), s. 39-46. ISSN 1610-2940. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Determination of structural disorder degree using an XRD profile fitting procedure. Application to Czech kaolins. Applied Clay Science. Brusel: Elsevier, 2002, 22(1-2), s. 65-74. ISSN 0169-1317. [Detail]
OBALOVÁ, Lucie, KOVANDA, Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Zdenek LACNÝ a SMETANA. Catalytic Decomposition of Nitrous Oxide over Oxides Derived from Hydrotalcite- Like Compounds. Chemical papers. Bratislava: Walter de Gruyter GmbH, 2002, 56(6), s. 387-393. ISSN 0366-6352. [Detail]
MĚŘÍNSKÁ, , MALÁČ, POSPÍŠIL, Zdeněk WEISS a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Polymer/clay nanocomposites based on MMT/ODA intercalates. Composite interfaces. Zeist: Bril Academic Publishers, 2002, (6), s. 529-540. ISSN 0927-6440. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and rehydration of Montmorillonite from Ivančice (Czech Republic). Geologica Carpatica Clays. : , 1999, 1999(6), s. 91-97. ISSN 1210-2695. [Detail]
VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ), Marta, Petr MARTINEC a Zdeněk WEISS. Almandin-pyrop-grossularové granáty: metoda pro odhad jejich složení pomocí RTG práškových difrakčních záznamu. European Journal of Mineralogy. : , 1997, 1997(9), s. 403-410. ISSN 0935-1221. [Detail]
WEISS, Zdeněk a Marta VALÁŠKOVÁ (CHMIELOVÁ). Dehydration and Rehydration of Natural Mg-Vermiculite. Geologica Carpatica Clays. : , 1994, 1994( 1), s. 33-40. ISSN 1210-2695. [Detail]

Kniha odborná

VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-7204-886-1. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta. Vybrané vrstevnaté silikáty a jejich modifikované nanomateriály. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. ISBN 978-80-7204-811-3. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

KOČÍ, Kamila, Kamila KOČÍ, Marta VALÁŠKOVÁ a Martin RELI. Fotokatalyzátor CeO2/Fe2O3 pro fotokatalytickou generaci vodíku při fotokatalytickém štěpění vody. VŠB-TU Ostrava, Institut environmentálních technologií, 2021. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta, Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ a Marianna HUNDÁKOVÁ. Antibakteriální nanokompozit KA - Ag. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]
VALÁŠKOVÁ, Marta a Gražyna SIMHA MARTYNKOVÁ. Porézní sub-mikrokompozit - kordierit se zirkonem. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, Centrum nanotechnologií, 2009. [Detail]