Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2020

Article

PACULTOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., KIŠKA, T., FRIDRICHOVÁ, D., MARTAUS, A., ROKICINSKA, A., KUSTROWSKI, P., OBALOVÁ, L. Effect of support on the catalytic activity of Co3O4-Cs deposited on open-cell ceramic foams for N2O decomposition. Materials Research Bulletin, 2020.

JANKOVSKÁ, Z., VEČEŘ, M., KOUTNÍK, I., MATĚJOVÁ, L. A Case Study of Waste Scrap Tyre-Derived Carbon Black Tested for Nitrogen, Carbon Dioxide, and Cyclohexane Adsorption. Molecules, 2020, 25 (4445), p. 1-14.

EDELMANNOVÁ, M., RELI, M., MATĚJOVÁ, L., TROPPOVÁ, I., DUBNOVÁ, L., ČAPEK, L., DVORANOVÁ, D., KUŚTROWSKI, P., KOČÍ, K. Successful immobilization of lanthanides doped TiO2 on inert foam for repeatable hydrogen generation from aqueous ammonia. Materials, 2020, 13 (5).

VALÁŠKOVÁ, M., MADEJOVÁ, J., INAYAT, A., MATĚJOVÁ, L., RITZ, M., MARTAUS, A., LEŠTINSKÝ, P. Vermiculites from Brazil and Palabora: Structural changes upon heat treatment and influence on the depolymerization of polystyrene. Applied Clay Science, 2020, 192.

KOUTNÍK, I., VRÁBLOVÁ, M., BEDNÁREK, J. Reynoutria japonica, an invasive herb as a source of activated carbon for the removal of xenobiotics from water. Bioresource technology, 2020, 309.

VRÁBLOVÁ, M., VRÁBL, D., SOKOLOVÁ, B., MARKOVÁ, D., HRONKOVÁ, M. A modified method for enzymatic isolation of and subsequent wax extraction from Arabidopsis thaliana leaf cuticle. Plant Methods, 2020, 16 (129), p. 1-11.

TODOROVA, N., PAPAILIAS, I., GIANNAKOPOULOU, T., IOANNIDIS, N., BOUKOS, N., DALLAS, P., EDELMANNOVÁ, M., RELI, M., KOČÍ, K., TRAPALIS, Ch. Photocatalytic H2 Evolution, CO2 Reduction, and NOx Oxidation by Highly Exfoliated g-C3N4. Catalysts, 2020, 10 (10).

GÓRECKA, S., PACULTOVÁ, K., GÓRECKI, KM., SMÝKALOVÁ, A., PAMIN, K., OBALOVÁ, L. Cu-Mg-Fe-O-(Ce) complex oxides as catalysts of selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen (NH3-SCO). Catalysts, 2020, 10, p. 1-22.

TIŠLER, Z., KLEGOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., ŠAFÁŘ, J., STREJCOVÁ, K., KOHOUT, J., ŠLANG, S., PACULTOVÁ, K., RODRÍGEZ-PADRÓN, D., BULÁNEK, R. Cobalt Based Catalysts on Alkali-Activated Zeolite Foams for N2O Decomposition. Catalysts, 2020, 10 (12).

KARÁSKOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., FRIDRICHOVÁ, D., VALÁŠKOVÁ, M., JIRÁTOVÁ, K., STELMACHOWSKI, P., KOTARBA, A., OBALOVÁ, L. Magnesium Effect in K/Co-Mg-Mn-Al Mixed Oxide Catalyst for Direct NO Decomposition. Catalysts, 2020, 10 (8).

ABUZIED, BMM., OBALOVÁ, L., PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., AL-FAKEH, MS., ASIRI, AM., ALMINDEREJ, FM. Nanosheets-nanorods transformation during the non-isothermal decomposition of gadolinium acetate. Ceramics International, 2020, 46, 16, p. 25467-25477.

SALVADORES, F., RELI, M., ALFANO, OM., KOČÍ, K., BALLARI, MdlM. Efficiencies Evaluation of Photocatalytic Paints Under Indoor and Outdoor Air Conditions. Frontiers in Chemistry, 2020.

FOJTÁŠKOVÁ, J., KOUTNÍK, I., VRÁBLOVÁ, M., SEZIMOVÁ, H., MAXA, M., OBALOVÁ, L., PÁNEK, P. Antibacterial, Antifungal and Ecotoxic Effects of Ammonium and Imidazolium Ionic Liquids Synthesized in Microwaves. Molecules, 2020.

GRYCOVÁ, B., PRYSZCZ, A., KRZACK, S., KLINGER, M., LEŠTINSKÝ, P. Torrefaction of biomass pellets using the thermogravimetric analyser. Biomass Conversion and Biorefinery, 2020, 1 (1), p. 1-6.

LEŠTINSKÝ, P., ZIKMUND, Z., GRYCOVÁ, B., RYCZKOWSKI, R., GRAMS, J., INAYAT, A. Production of hydrogen over Ni/carbonaceous catalyst. Fuel, 2020, 278 (1).

ALWIN, E., KOČÍ, K., WOJCIESZAK, R., ZIELINSKI, M., EDELMANNOVÁ, M., PIETROWSKI, M. Influence of High Temperature Synthesis on the Structure of Graphitic Carbon Nitride and Its Hydrogen Generation Ability. Materials, 2020, 13 (1), p. 1-19.

RYCZKOWSKI, R., CHALUPKA, K., KWAPINSKI, W., PRZYBYSZ, K., FRIDRICHOVÁ, D., GRAMS, J. Modification of Ni/ZrO2 catalyst by selected rare earth metals as a promising way for increase in the efficiency of thermocatalytic conversion of lignocellulosic biomass to hydrogen-rich gas. Fuel, 2020, 276, p. 1-14.

ŠIHOR, M., RELI, M., VAŠTYL, M., HRÁDKOVÁ, K., MATĚJOVÁ, L., KOČÍ, K. Photocatalytic oxidation of methyl Tert-Butyl ether in presence of various phase compositions of TiO2. Catalysts, 2020, 10 (1).

RUSÍN, J., MUDRONČEKOVÁ, S., BARTA, M., CHAMRÁDOVÁ, K. Spruce bark beetles as a biological waste that can be processed on a biogas plant. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2020, 44 (2), p. 169-179.

KOČÍ, K., RELI, M., TROPPOVÁ, I., PROSTĚJOVSKÝ, T., ŽEBRÁK, R. Degradation of ammonia from gas stream by advanced oxidation processes. Journal of Environmental Science and Health - Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 2020.

RUSÍN, J., BASINAS, P., BOUCHALOVÁ, M., CHAMRÁDOVÁ, K., BURYJAN, R. An example of increasing biogas and methane production by supplying anaerobic digester with biochar prepared from solid digestate. Waste Forum, 2020, p. 228-237.

POSPELOVA, V., AUBRECHT, J., PACULTOVÁ, K., LHOTKA, M., KIKHTYANIN, O., KUBICKA, D. Does the structure of CuZn hydroxycarbonate precursors affect the intrinsic hydrogenolysis activity of CuZn catalysts?. Catalysis Science and Technology, 2020, 10 (10), p. 3303-3314.

INAYAT, A., KLEMENCOVÁ, K., GRYCOVÁ, B., SOKOLOVÁ, B., LEŠTINSKÝ, P. Thermo-catalytic pyrolysis of polystyrene in batch and semi-batch reactors: A comparative study. Waste Management and Research, 2020, roč. 1 (1).

JIRÁTOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., BALABÁNOVÁ, J., KOŠTEJN, M., OBALOVÁ, L. Direct Decomposition of NO over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promoters. Catalysts, 2020, 10 (7).

BASINAS, P., RUSÍN, J., CHAMRÁDOVÁ, K. Assessment of high-solid mesophilic and thermophilic anaerobic digestion of mechanically-separated municipal solid waste. Environmental Research, 2020, 192, p. 1-14.

KARÁSKOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., JIRÁTOVÁ, K., FRIDRICHOVÁ, D., KOŠTEJN, M., OBALOVÁ, L. K-Modified Co-Mn-Al Mixed Oxide-Effect of Calcination Temperature on N2O Conversion in the Presence of H2O and NOx. Catalysts, 2020, 10 (10).

RUSÍN, J., CHAMRÁDOVÁ, K., BASINAS, P. Two-stage psychrophilic anaerobic digestion of food waste: Comparison to conventional single-stage mesophilic process. Waste Management, 2020, 119, p. 172-182.

Patent

VRÁBLOVÁ, M., KOUTNÍK, I. Zařízení pro měření propustnosti membrán a způsob provádění tohoto měření. 2020.

KLEGOVÁ, A., KIŠKA, T., PACULTOVÁ, K., OBALOVÁ, L. Method of preparation of a catalyst for the removal of nitrous oxide from waste industrial gases and the catalyst prepared by this method. 2020.

Utility model

LEŠTINSKÝ, P., GRYCOVÁ, B. Nikelnatý katalyzátor na uhlíkatém skeletu. 2020.

PACULTOVÁ, K., OBALOVÁ, L., RELI, M. Katalyzátor pro SCR NOx/NH3 s definovanými kinetickými parametry. 2020.

LEŠTINSKÝ, P., VALÁŠKOVÁ, M., KLEMENCOVÁ, K. Katalyzátor α-Fe2O3/vermikulit. 2020.

Registered design, technology

LEŠTINSKÝ, P., GRYCOVÁ, B., KLEMENCOVÁ, K., FOJTÁŠKOVÁ, J., JIRSA, J., SOMMER, R. Technologie torrefikace pro malé a mobilní zdroje. 2020.

LEŠTINSKÝ, P., GRYCOVÁ, B., KLEMENCOVÁ, K., FOJTÁŠKOVÁ, J., JIRSA, J., SOMMER, R. Poloprovoz torrefikace. 2020.

Workshop

Research report

PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., KIŠKA, T., RELI, M., FRIDRICHOVÁ, D., OBALOVÁ, L. Katalyzátory pro SCR NOx. 2020.

PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., KIŠKA, T., KOUTNÍK, I., OBALOVÁ, L., JECHA, D., VEREŠ, J., BOROVEC, M. Zhodnocení možností snižování emisí NOx z vybraných kogeneračních jednotek selektivní katalytickou redukcí, 2020.

Others

ZIKMUND, Z. Výroba vodíku pomocí suchého reformování uhlovodíků. 2020.

OBALOVÁ, L. Catalytic decomposition of nitrous oxide - evaluation of pilot plant results. 2020.

MARKOVÁ, D., VRÁBLOVÁ, M., KOUTNÍK, I. Stanovení permeability membrán pro xenobiotika znečišťující vody metodou SPR. Mladá voda břehy mele : 8.-9.9.2020, Fakulta chemická VUT v Brně, 2. ročník konference. 2020.

SALOMONOVÁ, H. Materiálové a energetické využití komunálního odpadu.. 2020.

KOVÁR, F. Rafinace surového kaprolaktamu. 2020.

VAŠTYL, M., JANKOVSKÁ, Z., LEŠTINSKÝ, P., MATĚJOVÁ, L. Pyrolysis of different waste raw materials in the microwave field. 72. sjezd českých a slovenských chemických společností : sborník příspěvků : Praha, 6.-9. září 2020. 2020.

RAJNOCH, V. Anaerobní digesce v modelovém anaerobním reaktoru s přídavkem biocharu. 2020.

VRÁBLOVÁ, M., SOKOLOVÁ, B., MOTÚZOVÁ, T. Analýza pesticidů ve studniční vodě s využitím hmotnostní detekce. 21. ročník Školy hmotnostní spektrometrie : sborník : Srní, 13-18.09.2020. 2020.

BÍLKOVÁ, T., KARÁSKOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., FRIDRICHOVÁ, D., OBALOVÁ, L. Properties and reactivity of Co-based mixed oxides in direct NO decomposition. 2020.

GÓRECKA, S., PACULTOVÁ, K., SMÝKALOVÁ, A., MARTAUS, A., GÓRECKI, KM., FRIDRICHOVÁ, D., OBALOVÁ, L. Selective catalytic oxidation of ammonia to dinitrogen over hydrotalcite-like derived multicomponent oxide systems. 2020.

BAJCAROVÁ, T. Fotokatalytická redukce oxidu uhličitého v přítomnosti fotokatalyzátorů na bázi CdS/g-C3N4. 2020.

OVČÁČÍK, P. Možnosti čištění bioplynu z anaerobní digesce na laboratorním modelovém reaktoru. 2020.

GRYCOVÁ, B., OBALOVÁ, L. VELKÁ VÝZKUMNÁ INFRASTRUKTURA ENREGAT MÁ ZA SEBOU 1. ROK ČINNOSTI. 2020.

VALOVÁ, T. Možnosti intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku. 2020.

GRYCOVÁ, B., OBALOVÁ, L. VVI Energetické využití odpadů a čištění plynů ENREGAT. 2020.

OBALOVÁ, L., KLEGOVÁ, A., PACULTOVÁ, K., KUSTROWSKI, P., SOJKA, Z. Structure - activity relationship of cobalt spinels for N2O catalytic decomposition. 2020.

FOJTÁŠKOVÁ, J., OBALOVÁ, L., PÁNEK, P. PREPARATION OF SELECTED MONO- AND DI- CATIONIC IONIC LIQUIDS DERIVED FROM 1-METHYLIMIDAZOLE, PYRIDINE, 3-METHYLPYRIDINE, 4-BENZYLPYRIDINE AND THEIR ANTIMICROBIAL PROPERTIES. 72. sjezd českých a slovenských chemických společností : sborník příspěvků : Praha, 6.-9. září 2020. 2020.

BEDNÁREK, J., VRÁBLOVÁ, M., SOKOLOVÁ, B., KOUTNÍK, I., MATĚJOVÁ, L., CRUZ, G. Adsorpce analgetik na aktivní uhlí připravené chemickou aktivací biomasy. Mladá voda břehy mele : 8.-9.9.2020, Fakulta chemická VUT v Brně, 2. ročník konference. 2020.


2019

Article

MATĚJKA, V., ŠIHOR, M., RELI, M., MARTAUS, A., KOČÍ, K., KORMUNDA, M., PRAUS, P. Composites g-C3N4 and BiOIO3 for photocatalytic decomposition of N2O. Materials Science in Semiconductor Processing, 2019, 100, p. 113-122.

CHESALKIN, A., MARTAUS, A., AVERINA, J., MEN’SHIKOV, V. La-Ni Based Alloy Modification by Ce and Fe for the Next Hydrogen Storage in Low-Temperature Metal Hydrides. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2019, 60 (5), p. 492-498.

KLEGOVÁ, A., INAYAT, A., INDYKA, P., GRYBOŚ, J., SOJKA, Z., PACULTOVÁ, K., SCHWIEGER, W., VOLODARSKAJA, A., KUŚTROWSKI, P., ROKICIŃSKA, A., FRIDRICHOVÁ, D., OBALOVÁ, L. Cobalt mixed oxides deposited on the SiC open-cell foams for nitrous oxide decomposition. Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 255 (117745), p. 1-12.

EDELMANNOVÁ, M., DUBNOVÁ, L., RELI, M., MEINHARDOVÁ, V., HUO, P., ŠTANGAR, UL., ČAPEK, L., KOČÍ, K. The role of fluorine in F-La/TiO2 photocatalysts on photocatalytic decomposition of methanol-water solution. Materials, 2019, 12 (18), p. 1-11.

KOČÍ, K., RELI, M., TROPPOVÁ, I., ŠIHOR, M., BAJCAROVÁ, T., RITZ, M., PAVLOVSKÝ, J., PRAUS, P. Photocatalytic Decomposition of N2O by Using Nanostructured Graphitic Carbon Nitride/Zinc Oxide Photocatalysts Immobilized on Foam. Catalysts, 2019, 9, p. 1-13.

OBALOVÁ, L., KLEGOVÁ, A., MATĚJOVÁ, L., PACULTOVÁ, K., FRIDRICHOVÁ, D. Must the Best Laboratory Prepared Catalyst Also Be the Best in an Operational Application?. Catalysts, 2019, 9 (2), p. 160.

JIRÁTOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., BALABÁNOVÁ, J., KARÁSKOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., BÍLKOVÁ, T., JANDOVÁ, V., KOŠTEJN, M., MARTAUS, A., KOTARBA, A., OBALOVÁ, L. Precipitated K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides for direct NO decomposition: Preparation and Properties. Catalysts, 2019, 9 (7), p. 592.

AMBROŽOVÁ, N., EDELMANNOVÁ, M., TROPPOVÁ, I., KOČÍ, K., VALÁŠKOVÁ, M. Photocatalytic Decomposition of N2O Over Ceramics Cordierite/CeO2 Nanoparticles. Journal of nanoscience and nanotechnology, 2019, 19 (11), p. 7339-7344.

POSPELOVA, V., AUBRECHT, J., KIKHTYANIN, O., PACULTOVÁ, K., KUBICKA, D. CuZn Catalysts Superior to Adkins Catalysts for Dimethyl Adipate Hydrogenolysis. ChemCatChem, 2019, 11 (8), p. 2169-2178.

LANG, J., MATĚJOVÁ, L., MATĚJ, Z., ČAPEK, L., MARTAUS, A., KORMUNDA, M. The effect of Zr loading in Zr/TiO2 prepared by pressurized hot water on its surface, morphological and photocatalytic properties. Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2019, 90 (2), p. 369-379.

VALÁŠKOVÁ, M., TOKARSKÝ, J., PAVLOVSKÝ, J., PROSTĚJOVSKÝ, T., KOČÍ, K. α-Fe2O3 nanoparticles/vermiculite clay material: Structural, optical and photocatalytic properties. Materials, 2019, 12 (11).

PACULTOVÁ, K., BÍLKOVÁ, T., KLEGOVÁ, A., KARÁSKOVÁ, K., FRIDRICHOVÁ, D., JIRÁTOVÁ, K., KIŠKA, T., BALABÁNOVÁ, J., KOŠTEJN, M., KOTARBA, A., KASPERA, W., STELMACHOWSKI, P., SŁOWIK, G., OBALOVÁ, L. Co-Mn-Al mixed oxides promoted by K for direct no decomposition: Effect of preparation parameters. Catalysts, 2019, 9 (7), p. 1-26.

Patent

KLEGOVÁ, A., KIŠKA, T., PACULTOVÁ, K., OBALOVÁ, L. Způsob přípravy katalyzátoru pro odstranění oxidu dusného z odpadních průmyslových plynů a katalyzátor připravený tímto způsobem. 2019.

Utility model, prototype

VLČEK, J., BURDA, J., KORPAS, J., JIRSA, P., SOMMR, R., VESELÝ, V. Demonstrační mobilní jednotka pro likvidaci odpadů. 2019.

KOČÍ, K., ŠIHOR, M., RELI, M. Vsádkový fotokatalytický reaktor pro odstraňování MTBE. 2019.

KOČÍ, K., ŠIHOR, M., RELI, M. Průtočný fotokatalytický reaktor pro odstraňování MTBE. 2019.

Registered design, technology

VLČEK, J., BURDA, J., KORPAS, J., FIEDOR, J., JIRSA, P., SOMMR, R. Strojně - technologické zařízení pro snižování kyselých složek a perzistentních organických látek obsažených v emisích ze stacionárních spalovacích zdrojů využitím separačního účinku kaustifikačního kalu. 2019.

VLČEK, J., BURDA, J., KORPAS, J., JIRSA, P., SOMMR, R., VESELÝ, V. Mobilní technologie pro likvidaci nebezpečného odpadu. 2019.

VLČEK, J., BURDA, J., PACULTOVÁ, K., JANČAR, D., VELIČKA, M., JIRSA, P., SOMMR, P. Strojně - technologické zařízení pro snižování obsahu emisí oxidů dusíku metodou katalytické redukce se souběžnou podporou aditiva s obsahem oxidů železa. 2019.

VLČEK, J., BURDA, J., KORPAS, J., FIEDOR, J., JIRSA, P., SOMMR, R. Technologie pro separaci SO2, HCl, PAH, PCB a PCDD/F ze spalin vznikajících při spalování tuhých alternativních paliv. 2019.

VLČEK, J., BURDA, J., PACULTOVÁ, K., JANČAR, D., VELIČKA, M., JIRSA, P., SOMMR, P. Strojně - technologické zařízení pro snižování obsahu emisí oxidů dusíku metodou katalytické redukce se souběžnou podporou aditiva s obsahem oxidů železa. 2019.

VLČEK, J., BURDA, J., KORPAS, J., FIEDOR, J., JIRSA, P., SOMMR, R. Technologie pro separaci SO2, HCl, PAH, PCB a PCDD/F ze spalin vznikajících při spalování tuhých alternativních paliv. 2019.

Workshop

OBALOVÁ, L. Deepening knowledge of UniCRE employees in chemical engineering and catalysis. 2019.

OBALOVÁ, L. Katalytický seminář. 2019.

KOČÍ, K., ŠIHOR, M., RELI, M. Česko - polský katalytický seminář CzePoCat 8th. 2019.

Research report

Others

CHAMRÁDOVÁ, K., RUSÍN, J. AEROBIC FERMENTATION OF GRASS CUTTINGS IN A ROTARY BIOREACTOR. Sardinia 2019 : 17th International Waste Management and Landfill Symposium : 30 Sept - 04 Oct 2019, Forte Village, Santa Margherita di Pula (CA), Italy. 2019.

BÍLKOVÁ, T. Katalytický rozklad NO. 2019.

ČIŽÍKOVÁ, D. Recyklace odpadních polymerů pomocí termochemických a katalytických procesů. 2019.

JIRÁTOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., BALABÁNOVÁ, J., KARÁSKOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., BÍLKOVÁ, T., JANDOVÁ, V., KOŠTEJN, M., MARTAUS, A., KOTARBA, A., OBALOVÁ, L. Směsné oxidy Co-Mn-Al promotované K pro přímý rozklad NO: příprava a vlastnosti. 2019.

JANKOVSKÁ, Z., VAŠTYL, M., CRUZ, G., MATĚJOVÁ, L. Microwave preparation of activated carbons from residual agricultural biomass. NanoOstrava 2019 : 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting : May 13-16,2019, Ostrava. 2019.

VRÁBLOVÁ, M. ANALYTICS OF XENOBIOTICS IN SURFACE WATER BY SURFACE PLASMON RESONANCE METHOD. Hutní a průmyslová analytika 2019 : sborník přednášek ze XVII. ročníku česko - polsko - slovenské konference : 08.-11.4.2019 Vrbno pod Pradědem, ČR. 2019.

ŠIHOR, M., VALÁŠKOVÁ, M., EDELMANNOVÁ, M., KOČÍ, K. Ceramic cordierite/CeO2 for photocatalytic reduction of CO2. NanoOstrava 2019 : 6th Nanomaterials and Nanotechnology Meeting : May 13-16,2019, Ostrava. 2019.

MARKOVÁ, D. Studium transportních jevů s využitím metody rezonance povrchových plazmonů. 2019.

GRYCOVÁ, B., PRYSZCZ, A., BLAHŮŠKOVÁ, V., LEŠTINSKÝ, P. Waste incineration products stabilizing with regard to legislative requirements. Sardinia 2019 : 17th International Waste Management and Landfill Symposium : 30 Sept - 04 Oct 2019, Forte Village, Santa Margherita di Pula (CA), Italy. 2019. 

WOJNAROVÁ, P. Anaerobic digestion of insect biomass. Den doktorandů 2019 : sborník semináře : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 12.12.2019. 2019. 

PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., FRIDRICHOVÁ, D., OBALOVÁ, L. Potassium promoted Co-Mn-Al mixed oxides for direct NO decomposition - effect of chemical composition. EuropaCat 2019 : 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis : "Catalysis without Borders" : 18-23 August 2019, Aachen, Germany. 2019. 

BÍLKOVÁ, T., PACULTOVÁ, K., FRIDRICHOVÁ, D., OBALOVÁ, L. Reaction mechanism of direct NO decomposition over K-promoted Co-Mn-Al mixed oxides. EuropaCat 2019 : 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis : "Catalysis without Borders" : 18-23 August 2019, Aachen, Germany. 2019.

JANKOVSKÁ, Z., MENDOZA, E., VAŠTYL, M., SOLIS, J., GOMEZ, M., MATĚJOVÁ, L. Nanostructured CuO-ZnO and TiO2-CuO prepared by various methods and comparison of their photocatalytic activity. 2019. 

CHAMRÁDOVÁ, K. Analýza rizik aerobního-anaerobního rotačního bioreaktoru. 2019. 

BEDNÁREK, J., KOUTNÍK, I., SOKOLOVÁ, B., VRÁBLOVÁ, M., MATĚJOVÁ, L., CRUZ, G. Adsorpce léčiv z vodného prostředí na aktivní uhlí na bázi biomasy. 71. zjazd chemikov : zborník abstraktov : 9.-13. September 2019, Vysoké Tatry, Horný Smokovec. 2019. 

KARÁSKOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., FRIDRICHOVÁ, D., KIŠKA, T., JIRÁTOVÁ, K., OBALOVÁ, L. K/Co-Mg-Mn-Al mixed oxide catalyst system for direct NO decomposition. XI International Conference Mechanisms of Catalytic Reactions : abstracts : Sochi, Krasnodar region, Russia, October 7-11, 2019. 2019. 

PACULTOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., KARÁSKOVÁ, K., VALÁŠKOVÁ, M., FRIDRICHOVÁ, D., BALABÁNOVÁ, J., JIRÁTOVÁ, K., OBALOVÁ, L. Vliv složení směsného oxidu K/Co-Mn-Al na přímý katalytický rozklad NO. 2019. 

BÍLKOVÁ, T., OBALOVÁ, L., FRIDRICHOVÁ, D., HANEDA, M. Reaction mechanism and surface species in direct NO decomposition over K/Co4MnAlOx mixed oxide. 51th Symposium on Catalysis : Prague, Czech Republic, November 4-5, 2019 : program, book of abstracts. 2019.

GRYCOVÁ, B. Research infrastructure ENREGAT - Energy Waste Recovery and Gas Treatment presenting. 2019. 

MATĚJOVÁ, L., VAŠTYL, M., JAROLÍMOVÁ, L., DUBNOVÁ, L., KUŚTROWSKI, P., ČAPEK, L. N-La/TiO2 Anatase-Brookite prepared by pressurized hot and supercritical fluids: On preparation, microstructure and photoactivity in azo-dye Acid Orange 7 photodegradation. 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes : book of abstracts : 26-30 June 2019, Portorož, Slovenia. 2019. 

VRÁBLOVÁ, M., VRÁBL, D., MARKOVÁ, D. Water permeability of isolated leaf cuticles measured by surface plasmon resonance. Bulletin of the Czech Society of Experimental Plant Biology and the Physiological Section of the Slovak Botanical Society. 1/2019, Plant Biology CS 2019 : programme and book of abstracts. 2019. 

JIRÁTOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., BALABÁNOVÁ, J., KARÁSKOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., BÍLKOVÁ, T., JANDOVÁ, V., KOŠTEJN, M., OBALOVÁ, L. Precipitated K-Promoted Co-Mn-Al Mixed Oxides for Direct NO Decomposition: Preparation and Properties. XI International Conference Mechanisms of Catalytic Reactions : abstracts : Sochi, Krasnodar region, Russia, October 7-11, 2019. 2019. 

GRYCOVÁ, B., OBALOVÁ, L. Výzkumná infrastruktura ENREGAT umožňující přenos dat z laboratorního do poloprovozního měřítka. Proceedings of the 7th International Conference on Chemical Technology : 15.-17.4.2019, Mikulov, Czech Republic. 2019. 

PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., KLEGOVÁ, A., FRIDRICHOVÁ, D., OPRŠTĚNÝ, J., BÍLKOVÁ, T., OBALOVÁ, L. Potassium modified Co-Mn-Al mixed oxides for NO direct decomposition - effect of potassium precursor. EuropaCat 2019 : 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis : "Catalysis without Borders" : 18-23 August 2019, Aachen, Germany. 2019. 

VLČEK, J., BLAHŮŠKOVÁ, V., TOPINKOVÁ, M. Evaluation of solid residues after incineration of waste. Sardinia 2019 : 17th International Waste Management and Landfill Symposium : 30 Sept - 04 Oct 2019, Forte Village, Santa Margherita di Pula (CA), Italy. 2019. 

GRYCOVÁ, B., OBALOVÁ, L. Výzkumná infrasturktura ENREGAT umožňující přenos dat z laboratorního do poloprovozního měřítka. 2019.

OBALOVÁ, L. Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ) pro studenty studijního programu Procesní inženýrství, FMT, VŠB-TUO - popularizace infrastruktury ENREGAT. 2019.

RELI, M., EDELMANNOVÁ, M., DUBNOVÁ, L., ČAPEK, L., KOČÍ, K. Hydrogen production from methanol photocatalytic oxidation in presence of TiO2 modified by F and La. SPASEC-24 : the 24th International Conference on Semiconductor Photocatalysis and Solar Energy Conversion : abstracts : Americana Conference Resort & Spa, Niagara Falls, Ontario, Canada, October 14-17, 2019. 2019.

JAROLÍMOVÁ, L. Příprava a charakterizace oxidů kovů na bázi Ti, La a N pomocí přetlakových a superkritických tekutin využitelných pro snižování znečištění životního prostředí. 2019.

EDELMANNOVÁ, M., DUBNOVÁ, L., ZVOLSKÁ, M., TROPPOVÁ, I., MATĚJOVÁ, L., RELI, M., DROBNÁ, H., KUSTROWSKI, P., ČAPEK, L., KOČÍ, K. N-La/TiO2 Photocatalysts for Photocatalytic Decomposition of Methanol-Water Solution. 9th Czech-Austrian workshop : New Trends in Photo and Electro Catalysis : 20th May - 23rd May 2019, Hotel Happy star, Hnanice, Czech Republic. 2019.

KIŠKA, T. Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition. 2019.

KIŠKA, T., KLEGOVÁ, A., PACULTOVÁ, K., OBALOVÁ, L. Cesiem promotovaný Co3O4 nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného. 2019.

JIRÁTOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., BALABÁNOVÁ, J., KLEGOVÁ, A., OBALOVÁ, L. Direct Decomposition of NO Over Co-Mn-Al Mixed Oxides: Effect of Ce and/or K Promotors. 2019.

KLEGOVÁ, A., KIŠKA, T., PACULTOVÁ, K., KARÁSKOVÁ, K., OBALOVÁ, L. Effects of Cs content in Co3O4 deposited on the ceramic foam supportcatalyst for N2O decomposition. XI International Conference Mechanisms of Catalytic Reactions : abstracts : Sochi, Krasnodar region, Russia, October 7-11, 2019. 2019.

MARTAUSOVÁ, I., CVEJN, D., MARTAUS, A., PŘECH, J. Ion-exchanged vermiculites as a source of unexpected organic reactivity. 2019.

GÓRECKA, S., SAMOJEDEN, B., CHMIELARZ, L. Hydrotalcite derived Cu-Mg-Al and Ce/Cu-Mg-Al mixed metal oxides as effective catalysts for selective oxidation of ammonia to dinitrogen. EuropaCat 2019 : 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis : "Catalysis without Borders" : 18-23 August 2019, Aachen, Germany. 2019.

VÁLEČKOVÁ, R. KATALYTICKÝ ROZKLAD NO. 2019.

MATĚJOVÁ, L. Nanostructured Metal Oxides Prepared by Using Pressurized Hot and Supercritical Fluid Crystallization. 2019.

 VRÁBL, D., KRATOCHVÍLOVÁ, D., VRÁBLOVÁ, M. How abscisic acid modulates Ribulose-1-5-bisphosphate carboxylase/oxygenase activity. Bulletin of the Czech Society of Experimental Plant Biology and the Physiological Section of the Slovak Botanical Society. 1/2019, Plant Biology CS 2019 : programme and book of abstracts. 2019.

ŠIHOR, M. Prezentace projektu ENREGAT. 2019.

GRYCOVÁ, B. Prezentace infrastruktury ENREGAT. 2019.

CHAMRÁDOVÁ, K. Research infrastructure ENREGAT presenting. 2019.

KARÁSKOVÁ, K., PACULTOVÁ, K., OBALOVÁ, L. Effect of calcination temperature on activity of K-modified Co-Mn-Al mixed oxide catalyst for N2O decomposition. EuropaCat 2019 : 14th EuropaCat - European Congress on Catalysis : "Catalysis without Borders" : 18-23 August 2019, Aachen, Germany. 2019.

VAŠTYL, M., JANKOVSKÁ, Z., CERRO CRUZ, GJF., MATĚJOVÁ, L. Activated Carbons Prepared by Microwave Pyrolysis. 2019.

MICHALIK, S. Cesium jako promotor Co3O4 pro katalytický rozklad N2O. 2019.