Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření covid-19

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR, je vydán tento příkaz rektora platný od 15. 2. 2021.

Dle opatření Vlády ČR se omezuje provoz vysokých škol tak, že se

 1. zakazuje při studiu na vysoké škole osobní přítomnost studentů na výuce. Studenti se mohou účastnit zkoušky, pokud je v jeden čas přítomno maximálně 10 osob (včetně zkoušejícího). Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje také na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na
  1. účast na přijímacích zkouškách na vysoké škole za účasti nejvýše 10 osob;
  2. účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník);
 2. zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu a) tohoto příkazu;
 3. zakazuje sportovní činnost jako součást vzdělávání s výjimkou studijních programů, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí akreditovaného studijního programu.

Ochrana dýchacích cest

V souvislosti s epidemiologickou situací zakazuje dnem 25. 2. 2021 Ministerstvo zdravotnictví na základě tohoto opatření pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC  ve všech vnitřních prostorách univerzity.

V období ode dne 25. 2. 2021 do dne 28. 2. 2021 je možné místo této ochrany dýchacích cest používat ve výše uvedených místech i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének, tedy např. látkové roušky, (viz čl. I. odst. 4 opatření).

Ve vnitřních prostorech areálů VŠB-TUO sloužící jako „prodejna“ a „provozovna služeb“, a dále „v motorových vozidlech za účelem služební cesty“, jsou stanoveny přísnější požadavky na ochranu dýchacích cest. Je třeba dýchací cesty chránit správně nasazeným respirátorem splňujícím požadavky stanovené opatřením (např. FFP2 nebo KN 95) nebo dvěma přes sebe přeloženými zdravotnickými obličejovými maskami nebo obdobnými prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, (viz čl. I odst. 2 opatření).

Další podrobnosti týkající se situace na naší univerzitě najdete v tomto příkazu rektora ze dne 24.2.2021.

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v minulém týdnu naleznete na samostatné stránce po přihlášení.

Informace pro studenty:

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na covid-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému:

Přejít na hlášení COVID-19

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro zaměstnance: 

V souladu s opatřením Vlády ČR a dle příkazu rektora ze dne 15. 2. 2021 nařizuje rektor všem vedoucím zaměstnancům oprávněným měnit pracovní poměry v souladu se směrnicí rektora č. TUO_SME_03_001, aby u jim podřízených zaměstnanců využívali v období od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 práci na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci vykonávat v místě bydliště, případně aby jim umožnili čerpat dovolenou. Podmínkou je, aby to umožňovaly provozní podmínky příslušného pracoviště;

Nařizuje všem vedoucím zaměstnancům v období od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 využívat při komunikaci se zaměstnanci především on-line formu, a pouze v nezbytném případě konat porady a další společné činnosti se zaměstnanci za jejich osobní přítomnosti, dále zajistit, aby se zaměstnanci neshromažďovali v prostorách VŠB-TUO v počtu vyšším než 2 osoby za jiným účelem, než je výkon pracovní činnosti;

Doporučuje všem vedoucím zaměstnancům omezit na jimi řízených pracovištích výkon prací, které nejsou pro chod pracoviště v období od 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 významné.

Zasedání akademických senátů a vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. není vydaným opatřením omezeno, resp. jedná se o výjimku uvedenou v opatření pod bodem IV. 3 a VI. 6. Při konání těchto zasedání je však třeba dodržovat podmínky uvedené v opatření, konkrétně účastní-li se na jednom místě více než 10 osob:

 • každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95;
 • jsou osoby usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
 • každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Informace pro všechny:

Provoz vrátnic od 4. 1. 2021

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát   nonstop 24/7  
EKF „A“   nonstop 24/7  
FBI   nonstop 24/7  
FAST PVP   nonstop 24/7  
KP pracovní dny 5:30 - 22:00  
N pracovní dny 6:00 - 22:00  
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00  
UK pracovní dny 7:00 - 15:45  
GP pracovní dny 7:00 - 15:15  
Archiv Hladnov pracovní dny 6:00 - 14:15  
T pracovní dny 6:00 - 14:15  
SH pracovní dny 6:00 - 14:15  
EKF „E“ pracovní dny 7:00 - 17:00  
UA pracovní dny 5:00 - 21:30  
L pracovní dny 7:00 - 16:00  
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno  
FEI pracovní dny 6:00 - 20:00  
IET pracovní dny 6:00 - 22:00  
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 16:00  

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Vláda ČR přijala s účinností od 7. 1. 2021 usnesení č. 13 o přijetí krizového opatření.

Opatření, mimo jiné, omezuje:

 • vzdělávací akce;
 • provoz sportovišť;
 • návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor;
 • návštěvy hvězdáren a planetárií;
 • provoz stravovacích služeb;
 • provoz knihoven;
 • provoz v provozovnách poskytování služeb.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí a provozů jsou uvedeny v daném opatření Vlády ČR.

Vloženo: 24. 2. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět