Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mimořádná opatření s ohledem na šíření covid-19

Nové informace o koronaviru pro studenty a zaměstnance.

Vzhledem k prodloužení nouzového stavu byla dne 20. 11. 2020 vyhlášena Vládou České republiky nová krizová opatření, a s ohledem na tuto skutečnost je vydán tento příkaz rektora, který nařizuje, aby i ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2020 byla zajištěna výuku a konzultace, se kterými je spojena osobní přítomnost studentů nebo účastníků celoživotního vzdělávání, on-line způsobem.

Od 25. 11. 2020 se zmírňují dosud přijatá opatření Vlády České republiky týkající se vysokých škol, a nově se omezuje provoz vysokých škol tak, že se

a) zakazuje při studiu na vysoké škole osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob (včetně zkoušejícího). Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje také na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje:

  • na laboratorní nebo experimentální výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přít omno st i nejvýše 20 studentů;
  • na studia v doktorském studijním programu;
  • na individuální konzultace;
  • na individuální návštěvy knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

b) zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a studentům, kteří se mohou osobně účastnit výuky (čl. odst. 1 písm. a) bod i. - iii tohoto příkazu).

Stále platí toto mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které nařizuje mimo jiné od 21. 10. 2020 povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Orientační počet osob, které nahlásily pozitivní výsledek na test COVID-19 v minulém týdnu naleznete na samostatné stránce po přihlášení.

Kontakt

Pro případné dotazy v souvislosti s koronavirem byl zřízen speciální e-mail emergency@vsb.cz.

Informace pro studenty:

Pokud jste studentem VŠB-TUO a máte pozitivní test na covid-19 nebo Vám byla nařízena karanténa, vyplňte tyto údaje v systému:

Přejít na hlášení COVID-19

Pravidla pro ubytování v souvislosti s epidemiologickou situací (COVID-19)

Informace pro studenty k možnostem on-line výuky

Informace pro zaměstnance: 

V souladu s opatřením Vlády ČR a dle příkazu rektora ze dne 23. 11. 2020 nařizuji všem vedoucím zaměstnancům oprávněným měnit pracovní poměry v souladu se směrnicí rektora č. TUO_SME_03_001, aby u jim podřízených zaměstnanců využívali v období od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 práci na dálku, pokud ji mohou zaměstnanci vykonávat v místě bydliště, případně aby jim umožnili čerpat dovolenou. Podmínkou je, aby to umožňovaly provozní podmínky příslušného pracoviště;

Také doporučuji všem vedoucím zaměstnancům omezit na jimi řízených pracovištích výkon prací, které nejsou pro chod pracoviště v období od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 významné;

A doporučuji všem vedoucím zaměstnancům v období od 23. 11. 2020 do 12. 12. 2020 využívat při komunikaci se zaměstnanci především on-line formu, a pouze v nezbytném případě konat porady a další" společné činnosti se zaměstnanci za jejich osobní přítomnosti, dále zajistit, aby se zaměstnanci neshromažďovali v prostorách VŠB-TUO v počtu vyšším než 6 osob za jiným účelem, než je výkon pracovní činnosti.

Zasedání akademických senátů, vědeckých rad a dalších orgánů fakult a VŠB-TUO zřízených na základě zákona č. 111/1998 Sb. není opatřením omezeno. Při konání těchto zasedání je třeba dodržovat podmínky uvedené v opatření. Splnění a dodržování podmínek opatření zajistí předseda příslušného orgánu.

Návod pro práci s IT v prostředí mimo univerzitu

Informace pro pedagogy k možnostem on-line výuky

Informace pro všechny:

Provoz vrátnic od 25. 11. 2020

Recepce Den v týdnu Provoz Poznámky
Rektorát   nonstop 24/7  
EKF „A“   nonstop 24/7  
FBI   nonstop 24/7  
FAST PVP   nonstop 24/7  
KP pracovní dny 5:30 - 22:00  
N pracovní dny 6:00 - 22:00  
CPIT TL1 pracovní dny 5:30 - 22:00  
UK pracovní dny 7:00 - 15:45  
GP pracovní dny 7:00 - 15:15  
Archiv Hladnov pracovní dny 6:00 - 14:15  
T pracovní dny 6:00 - 14:15  
SH pracovní dny 6:00 - 14:15  
EKF „E“ pracovní dny 7:00 - 17:00  
UA pracovní dny 5:00 - 21:30  
L pracovní dny 7:00 - 16:00  
FAST „B“ pracovní dny uzavřeno  
FEI pracovní dny 6:00 - 20:00  
IET pracovní dny 6:00 - 22:00  
„C“ kruhovka pracovní dny 5:45 - 16:00  

Čestné prohlášení ke vstupu na univerzitu při konání akcí

Provoz sportovišť

S platností od půlnoci na pátek 9. 10. 2020 se uzavírá školní fitness centrum a aerobní sál. S platností od pondělí 12. 10. 2020 se uzavírají všechny tělocvičny a sportoviště VŠB-TUO pro vnitřní sportovní aktivity včetně soutěží.

Vloženo: 23. 11. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět