Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

9th Czech-Polish Catalytic Symposium

February 7, 2020 from 8:00 to 21:30

Institut environmentálních technologií

... od základního k aplikovanému výzkumu ...

ENREGAT
Energy Waste Recovery and Gas Treatment

Infrastruktury AJ logo

Institut environmentálních technologií

... od základního k aplikovanému výzkumu ...

9th Czech-Polish Catalytic Symposium

Institut environmentálních technologií v pátek 7. 2. 2020 pořádá v prostorách posluchárny NA4, Nová aula, VŠB-TUO již 9. ročník Česko-polského katalytického semináře – CzePoCat 2020 zaměřený na materiály, jejich charakterizaci a použití v katalýze a fotokatalýze. Semináře se zúčastní přes 60 účastníků, přičemž více než polovina je ze zahraničních univerzit.

Podpora mezisektorové spolupráce v oblasti snižování polutantů v životním prostředí a využití odpadů

Cílem projektu je navázat a rozvinout mezioborovou spolupráci mezi Institutem environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava a 4 partnery projektu, podniky DEKONTA a.s., GASCONTROL, společnost s r.o., UNIKASSET, spol. s r.o. a TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r. o., společně řešit vybrané aktuální environmentální problémy za obousměrného transferu informací, znalostí a zkušeností a propojit výzkumně aplikační problémy s dosaženými vědeckými poznatky.

Loga EU a MŠMT

Institut environmentálních technologií – excelentní výzkum

Cílem projektu je podpora rozvoje vybraných výzkumných aktivit IET VŠB-TU s potenciálem praktických aplikací, podpora a posílení výzkumných týmů, rozvoj infrastruktury a posílení mezinárodní vědecké spolupráce tak, aby došlo k růstu konkurenceschopnosti centra a jeho excelence ve výzkumu v mezinárodním měřítku.

Loga EU a MŠMT

banner_ICCT2020_PROPAGACE

... od základního po aplikovaný výzkum ...