Institut environmentálních technologií

... od základního k aplikovanému výzkumu ...

ENREGAT
Energy Waste Recovery and Gas Treatment

Infrastruktury AJ logo

Institut environmentálních technologií

... od základního k aplikovanému výzkumu ...

VŠB – Technická univerzita Ostrava letos slaví 170 let!

Buďte v kontaktu s technikou: VŠB-TUO si pro vás připravila skvělé akce!

... od základního po aplikovaný výzkum ...